Potapajuće pumpe

Potapajuće pumpe Gilbarco Veeder-Root-a pružaju najefikasniji način za istakanje goriva na benzinskim stanicama sa konzistentnom brzinom protoka, bez blokiranja isparenjem i uz minimalno održavanje. Za standardna goriva, Gilbarco Veeder-Root nudi vodeće performanse protoka goriva u sektoru sa nižim ukupim troškovima vlasništva i bezbedan, ekološki rad za standardna goriva. Kada je reč o TNGu, Gilbarco Veeder-Root nudi najbolja TNG pumpna rešenja za potpuno bezbrižan rad, nudeći sveobuhvatan asortiman odgovarajući za automatizovanu i industrijsku primenu.