Ecometer

Ecometer™ je najprecizniji uređaj za merenje u maloprodajnom sektoru napajanja gorivom. Njegov patentiran dizajn i unapređena tehnologija obezbeđuju precizno merenje goriva, smanjujući gubitke goriva.

Ecometer™ se može ugraditi na skoro sve automate za gorivo Gilbarco Veeder-Root-a.

Kliknite ovde da otkrijete koliko možete da uštedite!

Proveren

 • Više od 100,000 Ecometer™ uređaja instaliranih širom sveta
 • Više od 95 milijardi natočenih litara
 • Više od deset godina dokumentovanog rada na terenu u više od 30 zemalja
 • Prodavci u maloprodaji već su uštedeli više od 90 miliona litara od izgubljenog goriva

Zaštićen

 • Integrisan Impulsni davač unapređuje bezbednost
 • Položaj sa strane stuba daje prednost
 • Bolja zaštita od neovlašćenog pristupa, prevare i krađe

Precizan

 • 75% pokretnih delova manje od tradicionalnih klipnih merača
 • 33% tačaka mogućeg curenja manje od tipičnog klipnog merača
 • Unapređena tačnost merenja

Profitabilan

 • Manji troškovi kalibracije i održavanja
 • Kratak period otplate investicije