TLS 2 Serien

TLS 2 Serien

TLS 2 Serien er en af de mest solgte Automatiske Tankmåler systemer (Automatic Tank Gauging system) til mindre forpladser, hvilket giver forpladsens operatører alt, hvad der kræves til omfattende lagerstyring i en kompakt og prismæssigt overkommelig pakke.

TLS 2 automatiske tankmåler dækker forpladser med op til 6 tanke med nem VGA touchscreen-operation, hvilket muliggør løbende lagerovervågning og automatisk og bekvem levering af data til total vådlagerstyring. Automatiske tankniveaualarmer giver kritiske advarsler om højt/lavt brændstofniveau og tilstedeværelse af vand for at forbedre den daglige lokale drift.

TLS 2 automatisk tankmåler giver konsekvent nøjagtige aflæsninger både via fjernoperation og lokalt, hvilket giver de data, der er påkrævet til identifikation af årsager til varians, før de bliver kritiske problemer. Vores kunder kan stole på de rapporterede variansprocenters nøjagtighed og deres overensstemmelse med landespecifikke standarder og regler i hele Europa.

¼ VGA touchscreen giver nem navigation i områder, hvor der skal måles.

Optimeret til mindre forpladser med dækning af 6 tanke.

Automatiske indbyggede tankalarmer giver kritiske advarsler om højt/lavt brændstofniveau og tilstedeværelse af vand.

Bred anvendelse på tværs af alle brændstoflagertyper, der anvendes til kulbrintebrændstoffer, LP-gas eller AdBlue® DEF.

Kompatibel med leveringsinformationssystemet (DIS) for at give leverandørens chauffør adgang til tankaflæsninger og for at muliggøre leverancer 24\7.

Fjernovervågning muliggør administrationen af flere forpladser fra en central placering.

Levering under strømafbrydelse (Power-Off Delivery) registrerer automatisk, rapporterer og gemmer leverancer under strømafbrydelse.

TLS 2-webgrænsefladefunktion gør det muligt for ejere at holde øje med forretningen på afstand.

Tankovervågning

Op til 6 sonder

Certificering af lækagesporing indbygget i tank

0,38 or 0,76 l/timen (US EPA)
0,10 l/timen (ICIM Spain)

Driftstemperaturinterval (konsol)

0°C to 40°C

Strømforsyningskrav

230 / 115 VAC