TLS-350

TLS-350

TLS-350 automatisk tankmåler er den førende globale løsning til vådlagerstyring på store lokaliteter med op til 16 tanke med elektronisk linelækagesporing med henblik på at eliminere funktionel afprøvning af mekaniske lækagesensorer. TLS-350 automatisk tankmåler overstiger de grundlæggende krav til administration af lagerbeholdning og miljømæssig risikostyring, den gør det muligt at forbedre bundlinjen ved at oprette et optimalt tankdiagram for hver tank i systemet.

Interne Ethernet- og GPRS/GSM-kommunikationsindstillinger muliggør nem fjernoperation med centraliseret netværksstyring og styring af brændstoflogistik. Den valgfrie brændstofstyringssoftware gør det muligt at spore gennemsnitlig daglig brændstofforbrug og at forbedre leveringsplanlægningen.

Med TLS-350 automatisk tankmåler, der er designet med langvarig fleksibilitet for øje, kan du vælge de nøjagtige risikostyrings- og vådlagerstyringsfunktioner, der er brug for nu, mens du samtidig gør det muligt at udbygge med ekstra funktioner i takt med at lovkravene og dine forretningsbehov ændres.

Vores AccuChart™-teknologi kan justeres efter flere tankkalibreringsvariabler for at give den bedst tænkelige tankmodel og dermed overlegen ydeevne, hvilket sikrer data af høj kvalitet og et solidt grundlag for den mest nøjagtige og pålidelige lagerstyring og tabsanalyse. Derudover giver avanceret Kontinuerlig Statistisk Lækagesporing (Continuous Statistical Leak Detection) automatisk lækagesporing 24 timer i døgnet uden tanknedlukning, hvilket eliminerer risikoen for tabt driftstid.

AccuChart automatisk kalibrering giver de højeste kvalitetsdata til vådlageranalyse for op til 16 tanke.

Forretningsmæssig lagerafstemning (Business Inventory Reconciliation: BIR) muliggør automatisk rapportering af daglig og periodisk regnskabsvarians.

Variansanalyse (VA) afslører de underliggende årsager til varians, der påvirker hele processen på forpladsen såsom dem der opstår gennem levering og temperatur.

Overvågning af time-afstemning (Hourly Reconciliation Monitoring: HRM) giver dynamisk lækagesporing for tanke og liner med automatiske alarmer.

Tryksporing af linelækager (Pressurised Electronic Leak Detection: PLLD) giver risikostyring på højt niveau til brændselssystemer under tryk for overlegen lækagesporing på liner.

Indbygget tanklækagesporing sikrer tankenes tæthed ved hjælp af tredjepartscertificerede testmetoder til en præcision på 0,38 eller 0,76 liter pr. time.

Leveringsinformationssystem (Delivery Information System: DIS) kompatibel, hvilket muliggør tilslutningen til valgfri DIS for at vise tankdata til leverandørens chauffør på forpladsen, hvilket giver pålidelig ukontrolleret brændstoflevering 24/7.

Ekspanderbart modulært system, der vokser med din forretnings behov, herunder maksimumssonde, sensor, kommunikations- og relæudgangs-/indgangssystem.

Sondeinterface

Op til 16 Mag Plus / Mag-FLEX magnetostriktive sonder

Lækagesporingscertificering

0,38 l/timen og 0,76 l/timen

Kontinuerlig Statistisk
Lækagesporing (CSLD)

kontinuerlig 24-timers lækagesporing er en option

Driftstemperaturinterval

0°C til 45°C (32°F til 118°F)

Tankovervågning

Op til 16 Mag Plus / Mag-FLEX magnetostriktive sonder

Sensorinterface

Op til 64 sensorer