TLS-RF

TLS-RF

Reducer installationsomkostningerne i forbindelse med Automatiske Tankmålere (Automatic Tank Gauge: ATG) for lokationer uden nedgravede kabler

Fjerner nødvendigheden af at forpladsen opgraves for at installere kabler til automatisk tankmåling og forhindrer dermed dyrt og forstyrrende byggearbejde og lader lokationens æstetiske udtryk intakt.

Minimal afbrydelse i forretningsgangen
Undgå midlertidig nedlukning under installation og deraf følgende tab af indtægter fra afbrudt salg af brændstof, dagligvarer og anden kundeservice og service.

Giver alle ATG-fordele uden store investeringer
TLS-RF’s automatiske tankmålere overvåger tankene konstant, hvilket giver ældre lokationer en enestående mulighed for at drage nytte af samme høje funktionalitet og avancerede funktioner som fra et tilsvarende fast forbundet tankovervågningssystem.

Trådløs teknologi
Lagerstyring og -afstemning, certificeret tankprøvning eller overvågning af lækagesporing uden forstyrrelser forårsaget af opgravning af adressen med henblik på installation af kabelrør.

Ikke-invasiv installation
Der kræves ikke udgravningsarbejde, hvilket bevarer forpladsens overfladeintegritet og udseende.

Supplerende TLS-system
Kompatibel med standard TLS-konsoller, magnetostriktive sonder og Mag Pump sensorer.

Licensfrit bånd
Ingen licens- eller godkendelsesgebyrer, hvor det Europæiske Direktiv accepteres.

Er i overensstemmelse med R & TTE-direktivet (direktiv 1999/5/EF af 09-03-1999 om radio- og teleterminaludstyrsudstyr) (ETSI-EN 300-220 Del 3).

Lang batterilevetid
Lave vedligeholdelsesomkostninger med forventet minimum batterilevetid på to år.

Kontinuerlig overvågning
Avancerede ATG-funktioner tilgængelige, intet tab af funktionalitet i forhold til fast forbundne systemer.

Indbygget lækagesporing
TLS-RF tillader tredjepartscertificeret tankprøvning på 0,38 eller 0,76 liter pr. times præcision uden yderligere omkostninger og når som helst.

Sondegrænseflader

Op til 8 sonder

Lækagesporing certificering

0,76 eller 0,38 l/timen

Opbevaringstemperatur interval

Kan ikke oplyses

Driftstemperatur interval

Kan ikke oplyses

Tankovervågning

Op til 4 tanke

Sensorgrænseflader

Op til 8 sensorer