Insite360 Fuel Suite

Insite360 Fuel Suite

Pilvipalvelussa toimiva märkävaraston hallintaratkaisu

  •   Selvitä, mitä polttoaineelle tapahtuu
  •   Kun tarpeettomista kustannuksista päästään eroon, kannattavuus voi parantua
  •   Vähennä altistumista riskeille
  •   Käytä enemmän aikaa kasvamisen suunnittelemiseen
Pyydä tarjous 

 


 

Kattavaa märkävaraston hallintaa

Insite360 tuottaa lisäarvoa liiketoimintasi kumppanina tarjoten useita palveluita märkävarastosi hallintaan. Tavoitteemme on selkeä: ympäristöriskien vähentäminen, myyntisi tehostaminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen.

Insite360 Advanced Variance Analysis on täysin hallittu märkävarastopalvelu. Se poistaa epäilyt ongelmien tunnistamatta jäämisestä ja auttaa keskittymään liiketoiminnan tehostamiseen. Verkossa toimiva koontinäyttö ja raportointityökalu auttaa hallitsemaan päivittäistä toimintaa. Märkävaraston toimintaa tarkkaillaan ja analysoidaan taustalla 24/7. Mahdollisista ongelmista ilmoitetaan.

Monipuoliset Insite360-palvelut mahdollistavat puoliksi hallitut tai kokonaan itsehallittavat ratkaisut liiketoimintasi tarpeiden mukaan.

 


 

Konkreettisia kustannussäästöjä

Parempi tietojen laatu, automaattinen tietojen kerääminen, parempi tietojen käsitteleminen ja niiden kirjaaminen yleensä vähentävät poikkeamia eli myynniksi kirjaamattoman polttoaineen määrää päivän, viikon ja kuukauden päättyessä. Jos poikkeama vähenee esimerkiksi 0,5 %, arvoa ei välttämättä saada takaisin täysimittaisena, vaan suurin osa vähenemisestä johtuu yleensä tietojen laadun paranemisesta. Mutta jos 0,5 %:n poikkeama pienenee vaikka vain 10 %, säästöä aiheutuu yli 2 000 euroa vuodessa huoltoasemaa kohden! Miten kustannuksia säästetään? Mahdollisuuksia on useita:

Avokätiset mittarit heikentävät kannattavuutta salaa. Ne antavat hieman polttoainetta kaupan päälle jokaista myytyä litraa kohden. Tämä voidaan saada selville tarkastamalla mittarit, mutta tarkastaminen käy kalliiksi ja samalla toleransseissa pysyviä mittareita tarkastetaan aiheettomasti. Toisaalta kaikkia virheellisesti toimivia mittareita ei välttämättä havaita. Insite360 mahdollistaa mittarien korjaamisen kohdistetusti. Sen avulla havaitaan epäilyttävät mittarit. Lisäksi kerromme, paljonko mittarin virheen korjaaminen tuottaa, joten päätät itse, kutsutko kunnossapitotiimin paikalle.

Monet huoltoasemayrittäjät suhtautuvat polttoainetoimituksiin epäillen. He miettivät, onko jokainen maksettu litra todellakin säiliössä. Franchise-operaattoreilla ja polttoaineiden toimittajien huolet ovat erilaisia. Heidän on varmistettava, että kaikki sopimusasiakkaiden vastaanottamat toimitukset ovat hyväksyttäviä. Insite360 tuo valoa toimitusten maailmaan. Se täsmäyttää toimitukset automaattisesti tapahtumiin paikan päällä ja tarkastaa, että juuri oikea määrä on vastaanotettu. Tarkka Insite360-kalibrointi varmistaa todisteisiin perustuvat tiedot vajaatoimituksista. Toimittajat eivät voi enää syyttää puutteellisia säiliökaavioita, jos jatkuvasti puutteelliset täsmäytykset osoittavat muuta.

Esimerkki, eurooppalainen polttoainetoimittaja: Insite360 havaitsi, että asiakkaat ottavat vastaan polttoainetoimituksia, jotka eivät kuulu sopimukseen.

Esimerkki, eurooppalainen öljy-yhtiö: Polttoainetoimittajan säiliöautossa epäiltiin mittarivikaa. Tämä auto poistettiin käytöstä.

Tuotto voi heikentyä vähitellen, kunnes joku lopulta valittaa. Vaikka jonoja ei muodostu, asiakkaita ja myymälämyyntiä voidaan menettää.. Insite360 tekee muutakin kuin tyytyy raportoimaan tuotosta. Se tarkkailee suorituskykyä, joten heikkenevä tuotto tunnistetaan ajoissa, joten vika voidaan korjata ennen kuin jakelumittari täytyy poistaa käytöstä huollon vuoksi. Koko huoltoasemaa valvotaan, joten todellinen puutteelliseksi jäävän tuoton syy saadaan selville. Tällöin voidaan ryhtyä tehokkaisiin korjaustoimenpiteisiin ja vika saadaan kuntoon heti ensimmäisellä kerralla.

style switcher

 


 

style switcher

Kattavat täsmäytykset

Kaikkien huoltoasemayrittäjien on täsmäytettävä märkävarastonsa. Tavoitteita on kaksi. On osoitettava, että polttoainetta ei vuoda maaperään. Lisäksi täytyy tarkastaa, että syynä ei ole hävikki tai vajaatoimitus. Täsmäytys voidaan tehdä manuaalisesti tai POS/BOS-järjestelmän avulla, mutta silloin kaikkia tekijöitä ei välttämättä oteta huomioon. Insite360-täsmäytyksessä voidaan tunnistaa useita poikkeaman syitä, kuten lämpötila, vajaatoimitukset, varkaudet ja liikaa jakelevat mittarit. Tiedot kerätään 30 sekunnin välein, joten analyytikkomme huomaavat, mitä on meneillään ja asianmukaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

Kun myynti on meneillään, automaattinen Insite360-tarkkailu valvoo, että säiliöstä toimitettava polttoaine kirjataan myynniksi. Jos havaitaan epätasapainoa, annetaan hälytyksiä. Tilanne analysoidaan ja siitä ilmoitetaan jo muutaman minuutin kuluessa, jotta varkauksilta ja muilta äkillisiltä hävikeiltä voidaan suojautua.

Kun täsmäytystiedoissa näkyy vain vähäisiä poikkeamia, viranomaiset ja liiketoiminnasta vastaavat tietävät, että huoltoasemalla kaikki on kunnossa. Insite360 vähentää poikkeamia ja valvoo herkeämättä. Sen avulla vältetään märkävarastoon liittyvät epäilykset ja väärinkäsitykset sekä tehostetaan taloudellista raportointia. Samalla varastopoistot vähenevät.

 


 

Luokkansa paras kalibrointi

Jos säiliökaaviot eivät ole tarkkoja, varastosaldo ei täsmää, toimitusten tarkastaminen on hankalaa ja mahdollisesti haitalliset vuodot ja hävikki havaitaan liian myöhään.

QuickChart

Insite360-järjestelmän QuickChart-kalibrointi perustuu pilvipalveluun. Sen avulla säiliö kalibroidaan nopeasti ja erittäin tarkasti ilman pitkää odotusta tai tarvetta keskeyttää polttoainemyyntiä. QuickChart parantaa täsmäytysten suorituskykyä, joten tiedät jatkuvasti, mitä polttoaineelle tapahtuu. Erittäin tarkkojen tietojen avulla varmistetaan, että säiliö on kalibroitu täsmällisesti. Geometriset säiliökaaviomallit vastaavat tarkasti säiliön todellisia ominaisuuksia. Älykäs teknologia tunnistaa säiliön epäsäännöllisyydet, jolloin ne otetaan huomioon kalibroimisessa. Tilavuuskonversio lasketaan polttoaineen raportoidun pinnakorkeuden perusteella. Tällöin vältetään luontaiset epätarkkuudet, joita tiettyjen tietopisteiden välinen interpoloiminen aiheuttaa.

style switcher

 


 

 

Synergiat kunnossapidossa

Gilbarco Veeder-Root -ratkaisut kattavat mittarikentän laitteet ja märkävarastopalvelut. Monissa maissa on käytettävissä paikallisia kunnossapitotiimejä. Insite360 tuottaa lisäarvoa koordinoimalla huoltoasemaverkoston analyysit ja teknikkojen huoltokäynnit keskenään. Valmistajan osaaminen on käytössä mittarikentän laitteiden etädiagnostiikassa, joten käynnit paikan päällä ja katkokset vähenevät.

Luotettu kumppanisi

Märkävarastotiimimme työ on sertifioitua ja auditoitua. Siihen sovelletaan tiukkoja hallintarutiineita arvostetun Fortive Business Systems -filosofian mukaisesti. Vakaana ja menestyvänä yrityksenä tarjoamme märkävarastojen analyysipalveluita yli 20 vuoden maailmalaajuisesta asiakaskannasta saadulla kokemuksella. Voit luottaa siihen, että pidämme liiketoimintasi puolta nyt ja tulevaisuudessa, kuten pitkäaikaisen kumppanin täytyykin.

 


 

Insite360 Fuel Suite -asiakasportaali: saatavana Webissä, tablet-laitteissa ja puhelimissa

 


 

Investointi

Insite360 laatii Advanced Variance -analyysin useista lähteistä peräisin olevien myynti- ja varastotietojen avulla. Kun käytetään TLS-säiliömittarijärjestelmiä, näiden mittarien lisäominaisuuksien tuottamat tiedot täydentävät hyötyä. Tällöin investointi hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi varmistetaan, että mittareiden antamiin hälytyksiin reagoidaan oikein. Asiantuntijat ovat käytettävissä 24/7.

style switcher

 

 


 

Samankaltaisia tuotteita

Automaattiset Veeder-Root-säiliömittaritLiiketoimintasi myötä kasvava polttoaineen hallintaympäristö

Red Jacket -uppopumppujärjestelmätParantaa tuottoa ja kannattavuuttanne