SK700-II AdBlue for Cars

SK700-II AdBlue for Cars

Raskaan liikenteen puolella vahvasti yleistyneen AdBlue käytön myötä, sen käyttö on lisääntynyt myös henkilö- ja yksityisautolun puolella. Saksalaisten autovalmistajien järjestön VDA:n (Verband Der Automobilindustrien) ennusteen mukaan n. 23 miljoonaa henkilöautoa käyttää AdBlue:ta päästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä.

Vikaturvallinen
Järjestelmän paineistus estää aineen kiteytymistä ja jakelumittarin hydrauliikka on korroosiosuojattu. Automaattinen lämmitysjärjestelmä ja ovimekanismi estävät jäätymistä. SK700-II AdBlue® maksimoi toimintajat ja mahdollistaa turvallisen tankkaamisen.

Toteennäytettyä
SK700-II AdBlue® jakelumittarit ovat toimineet Suomen talviolosuhteissa jopa -30°c lämpötiloissa. Huomioitavaa on se, että sen jäätymispiste on -11°c.

Mukautuva
SK700-II AdBlue® soveltuu kaikille mittarikentille. Valitsitte sitten erillisen jakelumittarin, tai vastaavasti yhdeksi laaduksi monipistoolimittariin.

Suunnittelulla on merkitystä
Kun AdBlue® laatua ei tankata usein, ja jos aine pääsee hapen kanssa tekemisiin, on vaaraana aineen kiteytyminen. SK700-II AdBlue® jakelumittarissa on korroosion kestävä elektromagneettinen mittalaite, joka edustaa alansa huippua. Siinä ei ole liikkuvia osia eikä esteitä, joka mahdollistaa maksimaalisen toiminta-ajan ja erittäin tarkan mittauksen vähentäen hävikkiä.