Käyttöehtokäytännöt

Käyttöehtokäytännöt

Seuraavassa on esitetty käyttöehdot, joita sovelletaan näiden verkkosivujen käyttöön (www.gilbarco.com/eu/). Verkkosivujen käyttö katsotaan jäljempänä alla esitettyjen käyttöehtojen hyväksymiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Kaikkia tällä verkkosivustolla esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivut on pyritty laatimaan hyödyllisiksi ja täsmällisiksi kolmansilta osapuolilta tarvittavien tietojen merkittävän määrän ja digitaalisten tietojen tallettamisessa ja siirtämisessä mahdollisten virheiden vuoksi. Gilbarco Veeder-Root Europe ei vastaa verkkosivustolta saatavien tietojen täsmällisyydestä ja kattavuudesta. KAIKKI VERKKOSIVUSTOLLA JULKAISTU AINEISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN EDUSTUSTA TAI TAKUUTA SUORAAN TAI EPÄSUORASTI MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA MYYNTIKELPOISUUSTAKUUT TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SE, ETTEI RIKKOMUSTA OLE TAPAHTUNUT. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ VERKKOSIVUSTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, VIKOJEN KORJAAMISESTA TAI SIITÄ, ETTÄ VERKKOSIVUSTOLLA TAI PALVELIMELLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA RAKENNEOSIA. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE EI VASTAA VERKKOSIVUN AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI EDUSTA SEN KÄYTTÖÄ AINEISTON OIKEELLISUUDEN, TÄSMÄLLISYYDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI OSALTA TAI MUULLA TAVOIN.

Tietojen saatavuus ja käyttö

Gilbarco Veeder-Root Europe myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen ja rajoitetun pääsy-, käyttö- ja katseluoikeuden verkkosivustolle ja sen sisältämään aineistoon. Suostut siihen, ettet keskeytä tai yritä keskeyttää verkkosivuston toimintaa millään tavalla. Lisäksi suostut siihen, että et käytä verkkosivuston sisältöä taloudellisen hyödyn tavoitteluun muuten kuin verkkosivustolla myytävien tuotteiden käytöllä tai jälleenmyynnillä saavutettujen etujen kautta.

Hyperlinkit

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joiden omistaja, operaattori ja ylläpitäjä on toinen yksikkö. Jos valitset tällaisen linkin, poistut tältä verkkosivustolta. Jos käyt linkitetyllä sivustolla, teet sen omalla vastuulla ja vastaat myös kaikista tarpeellisista suojaustoimenpiteistä viruksia tai muita haitallisia rakenneosia vastaan, joita voi olla linkitetyllä verkkosivustolla. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE EI VASTAA LINKEISTÄ: (I) TOISELTA VERKKOSIVUSTOLTA GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPEN VERKKOSIVUSTOLLE EIKÄ (II) TOISELLE VERKKOSIVUSTOLLE GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPEN VERKKOSIVUSTOLTA. Gilbarco Veeder-Root Europe ei vastaa linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä eikä edusta tai myönnä takuuta tällaisten verkkosivustojen sisällön täsmällisyydestä tai kattavuudesta.

Muutokset ja käytön rajoitukset

Gilbarco Veeder-Root Europe varaa oikeuden harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa minkä tahansa näiden käyttöehtojen osan milloin tahansa ja aika ajoin. Näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset julkaistaan verkkosivustolla. Verkkosivuston käytön jatkaminen tällaisen julkaisun jälkeen katsotaan muutoksen, muokkauksen, lisäyksen tai poistamisen hyväksymiseksi.

Gilbarco Veeder-Root Europe varaa oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa verkkosivuston kokonaan tai minkä tahansa osan milloin tahansa ja aika ajoin. Gilbarco Veeder-Root Europe voi myös rajoittaa koko verkkosivuston tai sen osan käyttöä tai päättää sen käytön kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta.

Copyright © 2019 Gilbarco Veeder-Root Europe.