Tietosuojailmoitus

Olemme Gilbarco Veeder-Root Ltd, brittiläinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Crompton Close, Basildon, Essex, SS14 3BA, S-posti: euenquiries@gilbarco.com, Puhelin: +44 (0) 1268 533090 (”Gilbarco Veeder-Root”).

Toimitamme asiakkaille öljytuotteiden vähittäismyyntipaikkoihin, huoltoasemiin ja/tai myymälöihin sekä öljytuotteiden jakelulaitoksiin asennettavia ja niissä käytettäviä laitteistoja ja palveluja.

Käytämme tietojasi niin, kuin tässä tietosuojailmoituksessa tarkemmin selitetään. Olemme meille antamiesi tietojen ”rekisterinpitäjä”.

Edustajamme

Sivustomme linkittyy muihin sivustoihin, joilla on omat tietosuojailmoituksensa ja -ehtonsa.

Gilbarco Veeder-Root ottaa henkilötietojesi suojan vakavasti. Tässä tietosuojailmoituksessa:

 • esitetään, millaisia henkilötietoja sinusta keräämme,
 • selitetään, miten ja miksi keräämme ja käytämme henkilötietojasi,
 • selitetään, kauanko säilytämme henkilötietosi,
 • selitetään, milloin, miksi ja kenen kanssa jaamme henkilötietosi,
 • esitetään laillinen peruste, joka meillä on henkilötietojesi käyttöön,
 • selitetään, miten pyydettyjen henkilötietojen antamisesta kieltäytyminen vaikuttaa,
 • selitetään, missä säilytämme henkilötietojasi ja siirrämmekö tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
 • selitetään erilaiset henkilötietojasi koskevat oikeudet ja vaihtoehdot, joita sinulla on, ja
 • selitetään, miten voit ottaa meihin yhteyden.

Keräämme liikesuhteemme aikana sinusta tiettyjä henkilötietoja.

Näihin tietoihin sisältyvät:
nimesi,
tehtäväsi,
työnantajasi nimi ja osoite,

yhteystietosi.

Jos käyt sivustollamme, saatamme myös kerätä evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla henkilötietoja, joihin kuuluvat muun muassa:
IP-osoitteesi,
evästetunnuksesi,
verkkoselaimesi,
käyttöjärjestelmäsi,
sijaintisi,
sivut, joilla käyt sivustollamme,
mainokset, joita olet katsonut tai napsauttanut.

Saatamme kerätä sinua koskevia henkilötietoja seuraavista lähteistä:

 • Suoraan sinulta. Nämä ovat tietoja, joita annat meille sivustojemme tai muiden internetin aloitussivujen kautta ja/tai täyttämällä asiakirjoja, joissa annat meille tietojasi.
 • Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, faksitse tai postitse.
 • Henkilökohtaisesti, esimerkiksi sovitussa tapaamisessa tai tapahtumassa.
 • Tutkimustarkoituksiin tehdyistä vapaaehtoisista kyselyistä.
 • Puolestasi toimivalta asiamieheltä/kolmannelta osapuolelta ja/tai joltakin jakelijaltamme/edustajaltamme, jonka kanssa asioit.
 • Julkisesti käytettävistä olevista lähteistä. Käytämme seuraavia julkisia lähteitä:
  • LinkedIn;
  • Facebook;
  • Twitter;
 • Kun käyt jossain toimipaikassamme maailmassa, pyydämme sinua antamaan nimesi ja muita tietoja.
 • Hankkimalla tietokantoja, jotka sisältävät henkilökohtaiset yhteystietosi, joiden käyttöön olet antanut kolmannelle osapuolelle suostumuksen.
 • Sivustollamme käydessäsi tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi asetetut evästeet.

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • ottaaksemme sinuun yhteyttä meiltä saamistasi palveluista tai tuotteista (ja niiden muutoksista) keskustelemiseksi,
 • ottaaksemme sinuun yhteyttä valikoimassamme olevien muiden palvelujen tai tuotteiden tarjoamiseksi,
 • ottaaksemme sinuun yhteyttä tapahtumiin, joita järjestämme tai joissa käymme, kutsumiseksi,
 • vastataksemme esille tuomiisi kysymyksiin ja huoliin,
 • hoitaaksemme hallintoasioita, kuten laskutusta ja uusimisia,
 • täyttääksemme muuten keskinäisen sopimuksemme mukaiset velvoitteemme ja valvoaksemme sitä,
 • tehdäksemme rahanpesun vastaisia tarkistuksia,
 • vahvistaaksemme henkilöllisyytesi,
 • pyytääksemme sinua osallistumaan verkossa tai puhelimitse tehtävään kuluttajatutkimukseen,
 • auttaaksemme markkinointiviestintämme ja mainostemme kohdentamisessa niin, että ne ovat sinulle relevantimpia,
 • käyttääksemme pseudonymisoituja tietojasi esittääksemme sinulle mainoksia sosiaalisen median alustoilla, esim. LinkedIn tai Twitter, tai muilla käyttämilläsi sivustoilla mahdollisesti näkyvien kolmansien osapuolten mainosten kautta.
 • Auttaaksemme sivustomme käyttäjäkokemuksen parantamisessa sivuston käyttäytymisanalyysivälineillä.

Emme käytä tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen, ellei laki niin vaadi.

Se, kauanko säilytämme tietosi, riippuu siitä, mihin tarkoitukseen käytämme niitä.

Säilytämme tietosi vain niin kauan, kuin on kohtuullisesti tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa esitettyihin tarkoituksiin ja laillisten velvoitteidemme täyttämiseen. Meillä on sisäisiä sääntöjä, jotka määräävät sen, kauanko säilytämme tietoja.

[Yhteenvetona säilytämme kuitenkin tietosi seuraavat ajanjaksot:

Säilytämme henkilötietosi niin kauan, kuin olet Gilbarco Veeder-Rootin asiakas.

Tämä sisältää tilanteet, joissa jokin tuotteistamme katsotaan yhä toimintakuntoiseksi ja/tai olevan tuotteen ostaneen henkilön tai yhtiön hallussa. Näin pystymme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin tai valituksiin sekä täyttämään muut pyynnöt, muun muassa tuotteidesi huollon, kunnossapidon, vaihdon ja/tai päivityksen. Jos jokin edeltävistä lakkaa pätemästä, säilytämme tietosi enintään 10 vuotta päivämäärästä, jolloin olit meihin viimeksi yhteydessä. Näin pystymme tiedottamaan tuotteidemme ja palvelujemme päivityksistä, jotka saattavat uudestaan kiinnostaa sinua, kuten myös omiin raportointi- ja asiakasnäkemystarkoituksiimme.

Jos et ole Gilbarco Veeder-Rootin asiakas (toisin sanoen kanssasi tai yrityksesi kanssa ei ole suoritettu liiketapahtumaa), säilytämme henkilötietosi enintään 5 vuotta siitä, kun olet viimeksi ollut meihin yhteydessä. Lähetämme sinulle markkinointiviestintää enintään 2 vuotta siitä, kun olet viimeksi ollut meihin yhteydessä.]

Jaamme henkilötietojasi puolestamme toimivien ja meille palveluja tuottavien kolmansien osapuolten kanssa, esim. ammattineuvojat, yritysteknologiajärjestelmiemme testaus- ja kehitystyötä tekevät IT-konsultit, tutkimus- ja postitustoimistot, toimintojen koordinoijat, jakelijamme/edustajamme, jotka tuottavat puolestamme kunnossapito- ja/tai tukitoimintaa.

Jaamme henkilötietojasi muiden Vontier Groupin yhtiöiden kanssa sisäisistä syistä, ensisijaisesti yritys- ja toimintatarkoituksiin.

Yritystämme jatkuvasti kehittäessämme saatamme myydä tai ostaa omaisuutta. Jos muu oikeushenkilö ostaa meidät tai fuusioituu meihin, henkilötietosi luovutetaan tälle oikeushenkilölle.

Jos me teemme konkurssi- tai saneeraushakemuksen tai meistä tehdään sellainen hakemus, kaikki tällaiset tiedot katsotaan omaisuudeksemme ja siten on mahdollista, että ne myydään tai siirretään kolmansille osapuolille.

Jaamme tarvittaessa henkilötietosi kolmansien osapuolten kanssa laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, kun vilpittömästi uskomme soveltuvan lain vaativan sitä, tutkintaa suorittavien valtion viranomaisten pyynnöstä, petosten tai tekniikka- tai turvallisuusheikkouksien havaitsemiseksi ja niiltä suojautumiseksi, hätätapaukseen vastaamiseksi, tai muuten kolmansien osapuolten, sivustollamme vierailevien, yrityksemme tai yleisön oikeuksien, omaisuuden, turvallisuuden tai tietoturvan suojaamiseksi.

Nämä kolmannet osapuolet noudattavat samankaltaisia ja yhtä tiukkoja tietosuojan ja luottamuksellisuuden takaavia toimia.

Muut kolmannet osapuolet eivät pääse tietoihisi, ellemme nimenomaan totea niin tässä tietosuojailmoituksessa tai laki niin vaatii.

Käsittelemme tietojasi:

 • jotta voimme tarjota sinulle tuotteita JA/TAI palveluja Gilbarco Veeder-Rootin sivustojen kautta.
 • sikäli kuin on tarpeen keskinäisen sopimuksemme täyttämiseen laitteistojen toimittamiseksi ja/tai kunnossapito- ja/tai asennuspalvelujen toimittamiseksi tai pyytämiisi toimenpiteisiin ryhtymiseksi ennen näiden sopimusten solmimista.
 • sikäli kuin on tarpeen suoramarkkinointia, markkinatutkimusta ja www-analyysiä koskevien oikeutettujen etujemme tavoitteluun, mihin sisältyy yleisön segmentointiin ja personointiin liittyvää profilointia. Vaikka tällaisessa toiminnassa on riskejä, katsomme kuitenkin, että tietosuojaoikeuksiisi kohdistuva riski on pienempi kuin merkittävät edut, joita saat tiedoista, jotka uskoaksemme kiinnostavat sinua ja joiden avulla pystymme parantamaan, muuttamaan, personoimaan tai muuten kohentamaan palvelujamme/tiedostustamme asiakkaidemme eduksi. Olemme myös toteuttaneet oikeuksiesi suojan, millä tasapainotetaan oikeutetut etumme ja sinuun sekä tietosuoja- ja muiden lakien mukaisiin oikeuksiisi kohdistuvat mahdolliset vaikutukset. Oikeutetut liiketoimintaetumme eivät automaattisesti ohita sinun etujasi – emme käytä henkilötietojasi toimintaan, missä sinuun kohdistuva vaikutus ohittaa meidän etumme (ellei meillä ole siihen suostumustasi tai laki muuten vaatii sitä tai sallii sen). Sinulla on erityistilanteesi perusteella oikeus vastustaa milloin tahansa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Lisätietoja tästä oikeudesta ja sen käytöstä on esitetty jäljempänä.

Jos käsket meitä lopettamaan tietojesi käsittelyn emmekä tarvitse näitä henkilötietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen, poistamme tietosi tietokannastamme 30 päivän kuluessa pyynnöstä.

Markkinointialusta Hubspot, johon meillä on tilaus, käsittää sisäisen, ennustavan vihjepisteytyksen (Predictive Lead Scoring), jolla saatetaan tehdä automatisoituja päätöksiä. Kullekin kontaktiprofiilille annetaan ennustava vihjepisteluku (Predictive Lead Score). Tämä lasketaan algoritmilla, johon yhdistetään demografisia tietoja ja eri digitaalialustojemme käyttäjäosallistumiseen liittyviä käyttäytymistietoja, nimittäin: markkinointiviestit, sivusto- ja aloitussivut ja sosiaaliset alustat. Ennustavilla vihjepisteluvuilla saatetaan tunnistaa ja priorisoida puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvan automaattisen seurannan mahdollisuuksia.

Jotta voimme tarjota sinulla parempaa palvelua sivustoillamme, me ja palveluntarjoajamme käytämme evästeitä keräämään sinusta selailun aikana henkilötietoja. Tietoja evästeiden käytöstämme ja siitä, miten voit kieltää tai sammuttaa ne, saat lukemalla evästekäytäntömme.

Gilbarco Veeder-Root haluaisi ottaa sinuun ajoittain yhteyttä kertoakseen uusista vastaavista tuotteistamme ja erikoistarjouksista sähköpostitse, puhelimitse ja/tai postitse.

Voit peruuttaa tilauksen / lopettaa yhteyden milloin tahansa napsauttamalla viesteissämme olevaa ”Peruuta tilaus” -linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen lopussa olevia tietoja käyttäen.

Vontier Groupin konserniyritykset haluaisivat myös ottaa sinuun ajoittain yhteyttä kertoakseen tuotteistaan ja erikoistarjouksistaan sähköpostitse, puhelimitse ja postitse. Konsernilla on laaja valikoima tuotteita ja palveluja, joita emme tarjoa mutta jotka saattavat kiinnostaa sinua tai täyttää tarpeesi silloin, kun me emme siihen pysty.

Kullakin organisaatiolla on omat tietosuojaehtonsa siitä, miten se käsittelee tietojasi. Ehdoissa kerrotaan, kuinka voit lopettaa markkinointiviestinnän vastaanoton milloin tahansa, jos muutat mieltäsi (viesteissä olevan ”Peruuta tilaus” -vaihtoehdon käytön lisäksi).

Mikäli mahdollista, pyrimme käsittelemään tietosi Ison-Britannian ja Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Jos me tai palveluntarjoajamme siirrämme henkilötietoja Ison-Britannian tai ETA:n ulkopuolelle, edellytämme aina, että ne suojataan asianmukaisesti käsittelyn aikana. Voit pyytää sellaisissa siirroissa käytettävistä suojatoimista selvityksen tämän tietosuojailmoituksen lopussa olevia yhteystietoja käyttämällä.

Varmistamme henkilötietojesi turvan käyttämällä verkkoja ympäröiviä tulimuureja ja sähköpostisalausta. Tunkeutumiskokeita ja haavoittuvuustarkastuksia tehdään säännöllisesti ja niiden pohjalta ryhdytään suojatoimiin. Suojaamme asianmukaisen tunnollisesti kaikkea hankkimaamme tai sälyttämäämme tietoa.

Ryhdymme myös toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki tytäryhtiömme, asiamiehemme, sidosyrityksemme ja toimittajamme käyttävät riittäviä turvatoimia.

Laki antaa sinulle lukuisia henkilötietojasi koskevia oikeuksia. Lisätietoja ja neuvoja oikeuksistasi saat maasi tietosuojaa valvovalta viranomaiselta.

Oikeudet

Mitä tämä tarkoittaa?

1. Tietojensaantioikeus

Sinulla on oikeus saada selviä, läpinäkyviä ja helposti ymmärrettäviä tietoja siitä, miten käytämme tietojasi, ja oikeuksistasi. Siksi annamme sinulle nämä tiedot tässä tietosuojailmoituksessa.

2. Pääsyoikeus

Sinulla on oikeus päästä tietoihisi (jos me käsittelemme niitä) ja eräisiin muihin tietoihin (jotka ovat tässä tietosuojailmoituksessa annettujen kaltaisia).

Näin siksi, että olet tietoinen ja voit tarkistaa, että käytämme näitä tietoja tietosuojalain mukaisesti.

3. Oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus korjauttaa tietosi, jos ne ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä.

4. Poistamisoikeus

Tämä tunnetaan myös ”oikeutena tulla unohdetuksi” ja antaa yksinkertaisesti ilmaistuna sinulle mahdollisuuden pyytää tietojesi poistamista, jos meillä ei ole pakottavaa syytä niiden käytön jatkamiseen. Tämä ei ole yleinen poistamisoikeus, vaan siinä on poikkeuksia.

5. Käsittelyn rajoitusoikeus

Sinulla on oikeus saada meidät estämään tai lakkauttamaan tietojesi jatkokäyttö. Kun käsittely on rajoitettu, voimme silti säilyttää tietojasi mutta emme enää käyttää niitä. Pidämme kirjaa henkilöistä, joiden tietojen jatkokäyttö on estetty, jotta rajoitusta kunnioitetaan varmasti vastaisuudessakin.

6. Tietojen siirto-oikeus

Sinulla on oikeus hankkia ja käyttää uudelleen henkilötietojasi omiin tarkoituksiisi eri palveluissa. Jos esimerkiksi päätät vaihtaa uuteen palveluntarjoajaan, tämän avulla voit muuttaa, kopioida tai siirtää tietosi helposti ja turvallisesti meidän IT-järjestelmästämme uuden palveluntarjoajan järjestelmään vaikuttamatta sen käytettävyyteen.

7. Käsittelyn vastustusoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa tietynlaista käsittelyä, muun muassa oikeutettuun etuumme perustuvaa käsittelyä ja suoramarkkinointiin käytettävää käsittelyä (eli jos et enää halua, että sinulle kerrotaan uusista mahdollisuuksista).

8. Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä oman maasi tietosuojaa valvovalle viranomaiselle valitus tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi.

9. Suostumuksen peruutusoikeus

Jos olet antanut suostumuksen kaikkeen, mitä teemme henkilötietojesi kanssa, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa (jos teet niin, se ei kuitenkaan merkitse, että olemme tehneet henkilötietojesi kanssa siihen mennessä ja suostumuksellasi mitään laitonta). Tämä sisältää oikeuden peruuttaa meille antamasi suostumuksen käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin.

Voit käyttää edellä olevia oikeuksia tai esittää kysymyksen ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen lopussa olevia tietoja käyttäen.

Vastaamme siihen niin pian, kuin voimme. Yleensä niin tapahtuu kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta, mutta jos pyynnön käsittelyyn kuluu kauemmin, ilmoitamme siitä sinulle.

Vastaamme yleensä pyyntöihin ja annamme tietoja maksutta, mutta saatamme veloittaa kohtuullisen maksun tietojen toimittamisen hallintokustannuksista, jos

 • pyynnöt ovat perusteettomia tai liiallisia tai toistuvia, tai
 • samoista tiedoista pyydetään lisäkappaleita.

Laki saattaa vaihtoehtoisesti sallia meidän kieltäytyä pyyntöön vastaamisesta.

Jos sinulla kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, haluaisit käyttää jotain oikeuksistasi tai olet tyytymätön siihen, miten olemme käsitelleet tietojasi, ota meihin yhteyttä seuraavasti: Gilbarco Veeder-Root Ltd, brittiläinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Crompton Close, Basildon, Essex, SS14 3BA, S-posti: euenquiries@gilbarco.com, Puhelin: +44 (0) 1268 533090

Jos et ole tyytyväinen valitukseen antamaamme vastaukseen tai uskot, ettemme käsittele tietojasi tietosuojalain mukaisesti, voit tehdä valituksen oman maasi tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.