Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk, a Gilbarco Veeder-Root, egy brit székhelyű társaság, amelynek székhelye: Crompton Close, Basildon, Essex, SS14 3BA, e-mail: euenquiries@gilbarco.com, telefon: +44 (0) 1268 533090 (“Gilbarco Veeder-Root”).

Olyan berendezéseket és szolgáltatásokat forgalmazunk, illetve nyújtunk, amelyek üzemanyag-kiskereskedelmi helyszíneken, azok előterében és/vagy az üzlethelyiségben, valamint nem kiskereskedelmi kőolaj-elosztó telepeken kerülnek felszerelésre és működtetésre.

Az Ön által megadott, Önnel kapcsolatos információk kezelőiként a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban részletesen ismertetjük az információk felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat.

Képviselőink:

Honlapunk más, saját adatvédelmi nyilatkozatokkal és feltételekkel rendelkező weboldalakra mutató linkeket tartalmaz.

A Gilbarco Veeder-Root munkatársai tiszteletben tartják az Ön személyes adatait. A jelen szabályzat:

 • meghatározza az Önnel kapcsolatos, cégünk által gyűjtött személyes adatok típusait;
 • elmagyarázza, hogyan és miért gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait;
 • elmagyarázza, mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;
 • elmagyarázza, mikor, miért és kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait;
 • meghatározza az Ön személyes adatai felhasználásának jogalapját;
 • elmagyarázza, milyen következményekkel jár a kért személyes adatok megtagadása;
 • elmagyarázza, hol tároljuk az Ön személyes adatait, és válaszol arra a kérdésre, hogy továbbítjuk-e az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli területekre;
 • elmagyarázza az Ön személyes adataival kapcsolatos különböző jogokat és döntéseket; és
 • elmagyarázza, hogyan tud kapcsolatba lépni velünk.

A velünk való kapcsolattartása során személyes információkat gyűjtünk Önről.

Ezek az információk a következők:
Az Ön neve;
Az Ön beosztása;
A cég neve és címe, amelynél Ön dolgozik;

Az Ön elérhetőségei.

Ha meglátogatja honlapunkat, cookie-k vagy hasonló technikák segítségével is gyűjthetünk Önről személyes adatokat; ezek az adatok többek között, de nem kizárólag a következők lehetnek:
Az Ön IP-címe;
Az Ön cookie-azonosítója;
Az Ön böngészője;
Az Ön operációs rendszere;
Az Ön tartózkodási helye;
Az Ön által a honlapunkon meglátogatott weboldalak;
Az Ön által megtekintett vagy átkattintott hirdetések.

Az alábbi forrásokból és módokon gyűjthetünk Önről személyes adatokat:

 • Közvetlenül Öntől gyűjtünk az Ön által weboldalainkon vagy az interneten található egyéb céloldalakon megadott információt, és/vagy az Ön által kitöltött dokumentumokban foglalt adatokat;
 • Amikor Ön kapcsolatba lép velünk e-mailben, telefonon, faxon vagy postai úton;
 • Személyesen, például egy előzetesen egyeztetett találkozón vagy rendezvényen;
 • Kutatási céllal, önkéntes alapon végzett felmérésekből;
 • Az Ön nevében eljáró ügynöktől/harmadik féltől és/vagy a forgalmazóink/képviselőink egyikén keresztül, akivel Ön üzleti kapcsolatba lép;
 • Nyilvánosan elérhető forrásokon keresztül. A következő nyilvános forrásokat használjuk:
  • LinkedIn;
  • Facebook;
  • Twitter;
 • Amikor Ön meglátogatja bármely országbeli létesítményünket, és ennek során arra kérjük Önt, hogy megadja nevét és egyéb adatait;
 • Olyan adatbázisok megszerzésével, amelyek tartalmazzák az Ön személyes kapcsolattartási adatait, és amelyek megosztását illetően Ön beleegyezését adta egy harmadik félnek;
 • A számítógépünkre vagy mobileszközére helyezett cookie-k által, amikor Ön felkeresi honlapunkat.

Az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk:

 • az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából, hogy értesíthessük az általunk nyújtott szolgáltatásokról vagy termékekről (és ezek bármely változásairól);
 • az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából, hogy portfoliónkban szereplő további szolgáltatásokat vagy termékeket ajánljunk;
 • az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából, hogy meghívjuk Önt az általunk szervezett vagy látogatott rendezvényekre;
 • az Ön által felvetett kérdések vagy aggodalmak megválaszolására;
 • olyan adminisztratív feladatok teljesítésére, mint például számlázások és szerződések megújítása;
 • az Önnel kötött szerződésünkből eredő kötelezettségeink kivitelezésére és azok érvényesítésére;
 • pénzmosás megakadályozását célzó ellenőrzések végzésére;
 • az Ön személyazonosságának ellenőrzésére;
 • az Önnel való kapcsolatfelvételre, hogy felkérjük Önt online vagy telefonos felmérésen keresztül végzett fogyasztói kutatásainkban való részvételre;
 • hogy segítséget nyerjünk marketingkommunikációnk és hirdetéseink jobb irányítására, és így az Ön számára relevánsabbá tegyük ezeket;
 • az Ön álnévvel ellátott adatainak használatára, hogy az Ön számára hirdetéseket jeleníthessük meg közösségi média platformokon, mint például a LinkedIn vagy a Twitter, vagy más, harmadik féltől származó más webhelyeken, amelyeket Ön használ.
 • hogy a webhely viselkedés- elemzési eszközeinek használatával segítséget nyerjünk weboldalunk felhasználói élményének javításához.

Az Ön adatait semmilyen más célra nem használjuk fel, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

Az Ön adatainak tárolási időtartama attól függően változik, hogy milyen célra használjuk ezeket az adatokat.

Az Ön adatait csak addig tároljuk, amíg ez ésszerűen szükséges a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok elérése és a törvény által előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében. Az információk tárolásának időtartamát belső szabályzatunk határozza meg.

[Összefoglalásképpen, az Ön adatait a következő időszakok idejére őrizzük meg:

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön a Gilbarco Veeder-Root ügyfele.

Ez magában foglalja azokat az eseteket is, amikor valamely termékünk még mindig operatívnak és/vagy a terméket megvásárló magánszemély vagy cég által birtokoltnak tekinthető. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy válaszoljunk az Ön bármely kérdésére vagy panaszára és teljesítsük további kéréseit, beleértve, de nem kizárólagosan, a termékeink szervizelését, karbantartását, cseréjét és/vagy frissítését. Ha a jelzett feltételek bármelyike megszűnik, az Ön adatait legfeljebb 10 évig tároljuk az utolsó kapcsolatfelvétel időpontjától számítva. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy értesítsük Önt termékeink és szolgáltatásaink frissítéseiről, amelyek iránt Ön érdeklődhet, valamint azt, hogy jelentéseket készíthessünk és megismerhessük ügyfeleink igényeit.

Ha Ön nem a Gilbarco Veeder-Root ügyfele (más szóval a Gilbarco Veeder-Root és Ön vagy az Ön cége között nem valósult meg befejezett tranzakció), az Ön személyes adatait a legutóbbi kapcsolatfelvételünktől számított legfeljebb 5 évig tároljuk. A legutóbbi kapcsolatfelvételünktől számított legfeljebb 2 évig küldünk Önnek marketingkommunikációt.]

Az Ön személyes adatait olyan harmadik felekkel osztjuk meg, akik a nevünkben látnak el feladatokat, és akik ugyanakkor szolgáltatásokat is nyújtanak nekünk, mint például szakmai tanácsadók, üzleti technológiáinkon tesztelési és fejlesztési munkát végző IT-tanácsadók, kutató és levelező egységek és feladatkoordinátorok, valamint viszonteladóink/képviselőink, akik a nevünkben karbantartási és/vagy támogató tevékenységeket végeznek.

Belső okokból, elsősorban üzleti és operációs célokból, az Ön személyes adatait megosztjuk a Vontier Group cégcsoport tagjaival.

Üzleti tevékenységünk fejlesztésének során vagyontárgyakat értékesíthetünk vagy vásárolhatunk. Ha egy másik jogalany megvásárolja cégünket vagy egyesül velünk, az Ön személyes adatait megosztjuk az illető jogalannyal.

Ha csődeljárást vagy átszervezési eljárást indítunk vagy indítanak ellenünk, minden ilyen jellegű információ saját tulajdonunknak minősül, és mint ilyen, lehetséges, hogy harmadik fél birtokába kerül eladás vagy továbbítás útján.

Szükség esetén az Ön személyes adatait megosztjuk harmadik felekkel jogi kötelezettségek teljesítésének érdekében; ha jóhiszeműen úgy ítéljük, hogy ezt az alkalmazandó jog megköveteli; a vizsgálatot folytató kormányzati hatóságok kérésére; csalások vagy bármilyen technikai vagy biztonsági elégtelenség felfedése és az ez elleni védelem céljából; vészhelyzetre adott válaszként; egyéb esetekben, hogy ezáltal megvédjük harmadik felek, a weboldalunk látogatói,cégünk vagy a közönség jogait, tulajdonát vagy biztonságát.

A jelzett harmadik felekre hasonló és ugyanolyan szigorú személyes adatvédelmi és titoktartási kötelezettségek hárulnak.

Egyéb harmadik felek nem férhetnek hozzá az Ön információihoz, kivéve, ha ezt kifejezetten kijelentjük Adatvédelmi nyilatkozatunkban, vagy törvény írja elő.

Az Ön adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • hogy termékeket ÉS/VAGY szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek a Gilbarco Veeder-Root weboldalain keresztül.
 • amennyiben ez szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, a berendezések beszerzését és/vagy karbantartási szolgáltatások nyújtását és/vagy szerelési szolgáltatások nyújtását illetően, vagy ahhoz, hogy szükség szerint előzetes lépéseket tegyünk a jelzett szerződések megkötéséhez.
 • amennyiben ez szükséges a közvetlen marketing, a piackutatás és az internetes elemzés jogszerű érdekeinek érvényesítése céljából, beleértve a közönség-szegmentációval és a személyre szabással kapcsolatos profilalkotást is.
 • Bár az ilyen jellegű tevékenységek némi kockázattal járnak, mégis úgy véljük, hogy az Ön adatvédelemhez fűződő jogai megsértésének kockázatát meghaladják olyan információk szolgáltatásának jelentős előnyei, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt, és amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy szolgáltatásainkat/kommunikációnkat javítsuk, módosítsuk, személyre szabjuk, vagy más módon tegyük megfelelőbbé az ügyfeleink számára. Ugyanakkor intézkedéseket alkalmazunk az Ön jogainak védelmére is, amelyek segítségével egyensúlyban tartjuk törvényes érdekeinket és azok lehetséges hatását Önre és az Ön adatvédelem vagy bármely más vonatkozó jogszabályok által biztosított jogaira. Jogos üzleti érdekeink nem nyernek automatikusan előnyt az Ön érdekeivel szemben – az Ön személyes adatait nem használjuk olyan tevékenységekre, amelyekben a saját érdekeinkkel szemben előnybe kerül azok Önre gyakorolt hatása (kivéve, ha Ön beleegyezését adta erre, vagy ha a törvény ezt előírja vagy engedélyezi). Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okok alapján az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása ellen, ha ezt törvényes érdekekei megkövetelik. A jelzett jogra és annak gyakorlására vonatkozó további információ az alábbiakban található.

Ha felkér minket arra, hogy beszüntessük az Ön adatainak feldolgozását, és ha nincs szükségünk ezekre a személyes adatokra szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, az illető adatokat a kérés dátumától számított 30 napon belül eltávolítjuk adatbázisunkból.

A Hubspot elnevezésű marketingplatform, amelyre feliratkozunk, beépített Predictive Lead Scoring funkcióval rendelkezik, amely automatizált döntések meghozatalára használható. Minden egyes kapcsolat-profilhoz egy Predictive Lead pontszám rendelődik. Ezt egy olyan algoritmus számítja ki, amely egyesíti a felhasználók demográfiai információit és a felhasználói érdeklődéssel kapcsolatos viselkedési adatokat különböző digitális platformjainkon (marketing e-mailek, weboldal és céloldalak, közösségi platformok). A Predictive Lead pontszámok segítségével azonosítani és rangsorolni lehet a telefonon vagy e-mailen keresztül történő automatikus követés lehetőségeit.

Ahhoz, hogy weboldalaink jobb szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek, mind mi, mind szolgáltatóink cookie-kat használunk az Ön személyes adatainak gyűjtésére, amikor Ön böngészik. A cookie-k használatát, valamint azok visszautasítását vagy kikapcsolását illetően kérjük, olvassa el a cookie-kra vonatkozó irányelveinket.

A Gilbarco Veeder-Root időről időre szeretne kapcsolatba lépni Önnel új, az ön által használtakhoz hasonló termékek és promóciós ajánlatok bemutatása céljából e-mailben, telefonon és/vagy postai úton.

Bármikor leiratkozhat / a további kommunikáció letiltását választhatja a minden kommunikációnkban feltüntetett „Leiratkozás” linkre való kattintással, vagy úgy, hogy kapcsolatba lép velünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén feltüntetett elérhetőségek egyikén.

Vontier Group társcégeink szintén szeretnének időről időre e-mailben, telefonon vagy postai úton kapcsolatba lépni Önnel termékeik és promóciós ajánlataik ismertetése céljából. A Vontier Group olyan termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja, amelyeket a mi cégünk nem forgalmaz, de amelyek érdekelhetik Önt, vagy kielégíthetik az Ön igényeit a mi cégünk által nem nyújtott termékeket és szolgáltatásokat illetően.

Minden szervezet saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik az Ön információinak kezelését illetően. Ez a szabályzat iránymutatást nyújt Önnek abban, hogy letilthassa az illető szervezet marketing célú kommunikációját, ha ezt bármikor jónak látja (a bármely kommunikációban feltüntetett „Leiratkozás” opció mellett).

Amennyiben lehetséges, csak az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térségben (EGT) dolgozzuk fel az Ön adatait. Ha cégünk vagy szolgáltatóink személyes adatokat továbbítanak az Egyesült Királyságon vagy az EGT-n kívüli területekre, mindig megköveteljük megfelelő óvintézkedések foganatosítását az adatok feldolgozás során történő védelmére. A jelzett továbbításokra vonatkozó garanciák másolatát megkaphatja, ha kapcsolatba lép velünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén található valamely elérhetőségen.

Az Ön személyes adatainak biztonságát perifériás tűzfalak és e-mail titkosítás alkalmazásával biztosítjuk. Rendszeres behatolási teszteket és sebezhetőségi vizsgálatokat végzünk, és ezek ellen védelmet biztosítunk. Megfelelően gondoskodunk a megszerzett vagy megőrzött adatok védelméről.

Annak érdekében is megtesszük a szükséges lépéseket, hogy valamennyi leányvállalatunk, ügynökünk, társult vállalatunk és beszállítónk megfelelő szintű biztonsági intézkedéseket alkalmazzon.

A törvény értelmében Önnek számos joga van a személyes adatait illetően. A jogaival kapcsolatos további információk és tanácsok az Ön országának adatvédelmi szabályozójánál érhetők el.

Jogok

Mit biztosít ez a jog?

1. A tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat szerezzen arról, hogy hogyan használjuk fel az adatait és a jogait. Ennek érdekében osztjuk meg Önnel a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő információkat.

2. Hozzáférési jog

Önnek joga van hozzáférni az Önnel kapcsolatos információkhoz (ha ezeket a mi cégünk dolgozza fel), valamint bizonyos egyéb információkhoz (ezek hasonlók a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott információkhoz).

A jelzett információkhoz való hozzáféréssel Ön feltárhatja és ellenőrizheti, hogy az Ön adatait az adatvédelmi törvénynek megfelelően használjuk-e.

3. Helyesbítéshez való jog

Önnek joga van az adatai helyesbítésére, ha ezek pontatlanok vagy hiányosak.

4. A törléshez való jog

Ez a jog lehetővé teszi azt, hogy Ön az adatai törlését vagy eltávolítását kérhesse, ha nincs kényszerítő okunk arra, hogy ezeket továbbra is használjuk. A törlési jog nem alkalmazható minden esetben; előfordulhatnak kivételek.

5. Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

Önnek joga van az Önre vonatkozó információk további felhasználásának lezárására vagy korlátozására. A feldolgozás korlátozásának esetén is tárolhatunk Önről információkat, de ezeket a továbbiakban nem használhatjuk. Nyilvántartjuk azokat a személyeket, akik az információik további felhasználásának lezárását kérték, hogy a jövőben biztosíthassuk a korlátozások tiszteletben tartását.

6. Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Önnek joga van ahhoz, hogy saját céljai elérésére hozzáférjen személyes adataihoz és azokat ismételten felhasználja különböző szolgáltatások elérésére. Ha például szolgáltatót kíván váltani, az adatait biztonságosan átviheti, átmásolhatja vagy továbbíthatja a mi informatikai rendszerünkből más szolgáltatók informatikai rendszerébe anélkül, hogy ezzel befolyásolná az adatok használhatóságát.

7. A feldolgozás elleni tiltakozás joga

Önnek jogában áll tiltakozni a feldolgozás bizonyos fajtáit illetően, beleértve a jogszerű érdekeink alapján történő feldolgozást és a közvetlen marketing céljából történő feldolgozást is (azaz ha már nem szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és tájékoztassuk ajánlatainkról).

8. Panasz benyújtásának joga

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az Ön nemzeti adatvédelmi szabályzójánál arról, hogy cégünk hogyan kezeli vagy dolgozza fel az Ön személyes adatait.

9. A beleegyezés visszavonásának joga

Ha beleegyezését adta bármilyen, az Ön személyes adataival kapcsolatban végzett tevékenységünkre, bármikor jogosult visszavonni ezt a beleegyezést (ugyanakkor, ha így dönt, ebből nem következik, hogy bármely, az Ön személyes adataival kapcsolatban, az Ön beleegyezésével eddig az időpontig végzett tevékenységünk jogellenes). A jelen jog alapján visszavonhatja beleegyezését abba, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra használjuk fel.

Ha a felsorolt jogok bármelyikét gyakorolni szeretné, vagy valamilyen kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A lehető legrövidebb idő alatt válaszolunk az Ön kérdéseire, általában a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Ha a kérés feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe, ezt előre tudatjuk Önnel.

A kérések kezelése és az információnyújtás általában ingyenes szolgáltatás, de ésszerű díjat számíthatunk fel az adminisztratív költségek fedezésére az alábbiakkal kapcsolatos információk nyújtásakor:

 • alaptalan vagy túlzott, illetve ismétlődő kérelmek, vagy
 • ugyanazon információk további példányai.

Alternatív megoldásként a törvény alapján megengedett, hogy megtagadjuk a kérelem teljesítését.

Ha kérdései vannak az Ön személyes adatainak feldolgozását illetően, bármely jogát gyakorolni szeretné, vagy nem elégedett azzal a móddal, ahogyan az adatait kezeljük, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő elérhetőségek egyikén: Gilbarco Veeder-Root Ltd, egy brit székhelyű társaság, amelynek székhelye : Crompton Close, Basildon, Essex, SS14 3BA, e-mail: euenquiries@gilbarco.com, telefon: +44 (0) 1268 533090.

Ha nem elégedett a panaszára adott válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása nem felel meg az adatvédelmi törvényeknek, panaszt tehet az Ön országának adatvédelmi szabályozójánál.