Insite360 Fuel Suite

Insite360 Fuel Suite

Løsninger til styring af vådlager i skyen

  •   Hold øje med, hvad der sker med dit brændstof
  •   Slip for unødvendige udgifter, og maksimer dit indtjeningspotentiale
  •   Undgå risici
  •   Brug mere tid på at planlægge vækst
Få et tilbud 

 


 

Komplet styring af vådlager

Insite360 giver værdi ved at samarbejde med din virksomhed om at levere en række tjenester, der supplerer dine processer til styring af vådlager. Vores mål er enkelt – at reducere miljørisikoen og give mulighed for bæredygtige nedbringelser af udgifter samt effektivisering af din detailforretning.

Insite360 Advanced Variance Analysis er en tjeneste til styring af vådlager, der kan administreres 100 %, så du undgår oversete problemer og kan fokusere på at forbedre virksomheden. Du kan bruge vores online-dashboard og rapporteringsværktøj til at administrere den daglige drift, mens vi holder øje med og analyserer effektiviteten af din styring af vådlageret døgnet rundt og eskalerer eventuelle problemer.

Insite360's fleksible tjenester giver dig også mulighed for at vælge delvist administrerede eller 100 % selvadministrerede pakker, der passer til dine driftsmæssige krav.

 


 

Håndgribelige besparelser

Bedre datakvalitet, automatisk dataindsamling samt bedre databehandling og bogføring vil normalt resultere i en reduktion af den bogførte afvigelse – den mængde brændstof, der ikke tælles med sidst på dagen, ugen eller måneden. Det betyder dog ikke, at hvis din afvigelse reduceres med f.eks. 0,5 %, så vil den fulde værdi af dette på en eller anden måde blive tjent ind igen. Det meste af reduktionen vil sandsynligvis skyldes en bedre datakvalitet. Men selv hvis kun 10% af denne afvigelsesreduktion på 0,5% kunne indtjenes igen økonomisk, ville det stadig betyde en besparelse på over 16.000 DKK pr. station hvert år! Hvordan kan man så nedbringe udgifterne? I virkeligheden er der mange potentielle målområder, for eksempel:

Over pumpemålerne sidder der en ukendt kilde til tabt indtægt. De afgiver nemlig en lille smule brændstof for hver liter, der betales for. En målerkontrol vil måske afsløre nogle af synderne, men de er dyre og vil resultere i unødvendig kontrol af målere inden for toleranceværdien, samtidig med at uacceptable fejl kan overses. Insite360 giver mulighed for målrettet målerkorrektion, da det kun er nødvendigt at kontrollere pumper, når bestemte målere menes at være over eller under det juridiske krav. Vi vil også fortælle dig, hvad tilbagebetalingen er for justering af målerfejl, så du kan beslutte, om og hvornår du vil tilkalde vedligeholdelsespersonalet.

Mange uafhængige detailhandlere oplever usikkerhed omkring brændstofleverancer, da man aldrig kan vide, om hver enkelt liter, der betales for, faktisk er i tanken. Franchiseoperatører og brændstofleverandører oplever forskellige problemer og har brug for at vide, om alle leverancer, der modtages af kunder med kontrakt, er godkendte. Insite360 giver fuld indsigt i leverancer og sammenligner automatisk leveringsplaner med hændelser på stedet og kontrollerer, at hele den bestilte mængde modtages. Insite360's præcise kalibrering giver databaserede beviser, når leverancerne er mangelfulde. Leverandører kan ikke længere påstå, at det skyldes dårlige tankdiagrammer, når en konsekvent præcis afstemning viser noget andet.

Eksempel på europæisk brændstofleverandør: Insite360 har identificeret kunder, der modtog brændstofleverancer uden for kontraktaftalen.

Eksempel på europæisk olieselskab: Ukendt brændstofleveringskøretøj, der havde en mistænkelig måling og blev fjernet fra flåden.

Flow-hastighederne kan blive forringet gradvist, uden at man lægger mærke til det, indtil der er nogen, der klager. Selv hvis der ikke opstår kødannelse, kan de medfølgende frustrationer betyde, at kunderne bliver væk, og at butikken sælger mindre. Insite360 gør mere end blot at rapportere flow-hastigheder. Det holder øje med resultatet, så fald i tendensen identificeres i rette tid og kan afhjælpes, før en pumpe lukkes. Og da hele stedet overvåges, kender man den virkelige årsag til faldet i tilførslen, hvilket giver mulighed for effektive fejlretninger og udbedringer i første forsøg.

style switcher

 


 

style switcher

Omfattende afstemning

Afstemning af brændstofbeholdningen er en vigtig praksis for alle brændstofforhandlere. Det har to formål: At påvise, at der ikke er sket noget tab på jorden, og at kontrollere, at der ikke er nogen økonomisk indvirkning som følge af andre tab eller mangler. Afstemning kan udføres manuelt eller på et POS/BOS-system, men dette vil ikke betyde, at alle faktorer tages i betragtning. Afstemningen i Insite360 kan identificere de mange årsager til afvigelser, herunder temperatureffekter, mangelfulde leveringer, tyveri og målere, der udleder for meget. Data indsamles hvert halve minut, så vores analytikere kan se, hvad der foregår, og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Selv når der handles på stedet, er den automatisk overvågning i Insite360 aktiv, så man hele tiden kan se, at det, der forlader tankene, passer med det registrerede salg. Opstår der ubalance, genereres der advarsler, som analyseres og eskaleres inden for få minutter, før der sker tyveri eller opstår andre former for pludseligt tab.

Afstemningsdata, der hele tiden viser minimal afvigelse, forsikrer virksomhedsledere og tilsynsmyndigheder om, at et sted fungerer godt og korrekt. Insite360 reducerer afvigelsen og giver hele tiden mulighed for nøjagtig kontrol, så man undgår usikkerhed omkring brændstofbeholdningen og forbedrer regnskabsførelsen på trods af de reducerede afskrivninger af beholdningen.

 


 

Den bedste kalibrering på markedet

Uden nøjagtige tankdiagrammer er nøjagtig afstemning ikke mulig, leverancer er vanskelige at kontrollere, og potentielle problemer i forbindelse med lækager og tab opdages for sent.

QuickChart

Insite360 bruger QuickChart, som er en cloud-baseret kalibreringsproces, der hurtigt giver meget nøjagtige tankkalibreringer uden behov for afbrydelse på stedet eller lange ventetider. QuickChart betyder, at de bedste afstemningsresultater opnås, så du altid ved, hvad der sker med dit brændstof. Ved hjælp af ultranøjagtige data, der sikrer, at tankkalibreringen er den bedste på markedet, oprettes perfekte geometriske tankdiagrammer, som nøjagtigt sammenligner de reelle tankværdier ved hjælp af intelligent teknologi, der opdager uregelmæssigheder i tanken og afstemmer efter behov. For hver enkelt rapporteret brændstofhøjde beregnes en direkte volumenkonvertering uden problemer, så man slipper for de unøjagtigheder, der altid indtræffer med interpolation mellem bestemte datapunkter.

style switcher

 


 

 

Vedligeholdelsessynergier

Gilbarco Veeder-Roots løsninger omfatter udstyr til forpladser, tjenester til styring af vådlager samt vedligeholdelsesteams til et pågældende land i mange områder. Insite360 giver kunderne mere værdi ved at koordinere netværksanalyse med teknikeres besøg på stedet og giver producenten ekspertise til diagnosticering via fjernadgang af udstyr på forpladsen, så mængden af besøg og nedetid reduceres.

Insite360 – din betroede partner

Vores team med ansvar for styring af vådlager overholder certificerede og kontrollerede arbejdsgange og anvender strenge daglige administrationsrutiner som en del af vores berømte "Fortive Business Systems"-filosofi. Vi har over 20 års erfaring med tjenester til analyse af håndtering af spild, en omfattende global kundebase samt en stabil og succesfuld virksomhedsprofil. Vi tager altid hensyn til din virksomheds behov, både nu og i fremtiden, som en partner på længere sigt.

 


 

Insite360 Fuel Suite Customer Portal: Available on Web, Tablet and Phone

 


 

Udnyt investeringer

Insite360 kan bruge salgs- og beholdningsdata fra en række kilder på stedet til at udføre avanceret afvigelsesanalyse. Når TLS-tankmålesystemerne er på plads, giver de ekstra målerfunktioner endnu flere fordele, hvilket betyder, at du får mest muligt ud af din investering i udstyr. Det sikrer også, at måleralarmer på stedet reagerer korrekt, og de administreres af eksperter døgnet rundt.

style switcher

 

 


 

Relaterede produkter

Automatiske Veeder-Root-tankmålereFå en platform til administration af brændstof, der skaber vækst i din virksomhed

Red Jacket-dykpumpesystemerBedre flow og bedre bundlinje