Insite360 Fuel Suite

Insite360 Fuel Suite

En lösning enligt
wetstock-metoden i molnet

  •   Keep track of your most valuable asset
  •   Avlägsna onödiga kostnader, maximera potentialen för vinst
  •   Sänk riskexponeringen
  •   Lägg mer tid på att planera er tillväxt
Efterfråga en prisuppgift 

 


 

Komplett wetstock administration

Insite360 ger er värde genom att vara en värdefull partner till ert företag och tillhandahålla ett urval av tjänster för att stödja era processer med wetstock administration. Vårt mål är enkelt - att minska miljöriskerna och leverera hållbara kostnadsbesparingar och effektivitet till er affärsverksamhet.

Insite360 Avancerad variansanalys är en komplett administrerad wetstock-tjänst, som gör att du slipper bekymra dig över oupptäckta problem och istället kan fokusera på att förbättra verksamheten. En dashboard och ett rapporteringsverktyg online hjälper dig hantera dagliga aktiviteter, medan vi i bakgrunden övervakar och analyserar wetstocks utförande dygnet runt, och eskalerar alla eventuella problem som kan uppkomma.

Insite360's flexibla tjänster ger dig också valet av semi-administrerade eller komplett självhanterande paket, för att passa dina operativa krav.

 


 

Konkreta kostnadsbesparingar

Bättre datakvalitet, automatiserad insamling av data och bättre databehandling och redovisning kommer oftast resultera i en sänkning av bokvariationer - mängden bränsle som inte har redovisats i slutet av dagen, veckan eller månaden. Detta betyder dock inte att ifall dina varianser sänks med till exempel 0,5% att det fulla värdet av detta på något sätt skulle täckas; det mesta av sänkningen kommer antagligen att bero på bättre datakvalitet. Men även ifall bara 10% av denna 0,5% varianssänkning skulle vara finansiellt ersättningsbar, skulle det fortfarande representera besparingar på över 2000 € per station och år! Så varifrån kommer egentligen kostnadsbesparingar? I verkligheten finns det många potentiella målområden, så som:

Överkompenserande mätare är ett oupptäckt dränage för din vinst, eftersom de ger bort en liten mängd bränsle med varje liter som betalas. Vid mätarkontroller kan man möjligtvis hitta problemet, men dessa är kostsamma och kommer oundvikligen resultera i onödiga kontroller av mätare inom toleranserna och samtidigt missa några med oacceptabla fel. Insite360 möjliggör riktade mätarkorrigeringar - platsen besöks endast när specifika mätare misstänks vara över eller under det lagliga kravet. Vi kan också berätta vad återbetalningen blir för att justera mätarfel, så kan du själv besluta om och när du vill skicka in service-teamet.

Många oberoende återförsäljare känner sig osäkra omkring bränsleleveranser. De vet helt enkelt inte om de kan ha förtroende för ifall alla betalade liter faktiskt är i tanken. Franchisetagare och bränsleleverantörer står inför olika bekymmer, de behöver helt enkelt säkerställa att alla leveranser som mottagits av avtalskunder är auktoriserade. Insite360 ger ett komplett fönster till världen av leveranser, och matchar automatiskt leveransscheman med händelser på platsen och dubbelkontrollerar att den fulla mängden har mottagits. Insite360s precisa kalibrering tillhandahåller bevis som backas upp av data när leveranserna inte är tillräckliga; leverantörer kan inte längre skylla på dåliga tankdiagram när regelbundna täta avstämningar visar någonting annat.

Exempel från en europeisk bränsleleverantör: Insite360 identifierade att kunder upptäckte att de mottog bränsleleveranser som befann sig utanför det överenskomna avtalet.

Exempel från europeiskt oljebolag: skumt fordon hos bränsleleverantören med suspekt mätning identifierades och togs bort från fordonsflottan.

Flödeshastigheter kan degraderas gradvis, tills någon eventuellt klagar. Även ifall det inte utvecklas köer, kan resulterande frustrationer innebära förlorade kunder och lägre butiksförsäljning. Insite360 gör mer än att bara rapportera flödeshastighet, den övervakar utförandet så att fallande trender kan identifieras i tid och korrigeras innan en tank tas ut ur drift. Och eftersom hela platsen övervakas, blir den verkliga orsaken för lågt flöde igenkänd, vilket tillåter effektiva korrigerande åtgärder och att felet kan rättas till redan första gången.

style switcher

 


 

style switcher

Omfattande avstämning

Avstämning av bränslelager är en nödvändig åtgärd för alla bränsleåterförsäljare. Det finns två syften, både att påvisa att inga förluster har skett till marken samt kontrollera att det inte uppstått någon finansiell påverkan på grund av andra förluster eller tillkortakommanden. Avstämning kan göras manuellt eller på ett POS/BOS-system, men detta kanske inte medtar alla faktorer i beräkningen. Avstämning med Insite360 kan identifiera flertalet olika orsaker till varians, inklusive temperatureffekter, otillräckliga leveranser, stöld och överkompenserande mätare. Data samlas in var 30:e sekund, vilket gör det möjligt för våra analytiker att se precis vad som pågår och vidta lämpliga åtgärder.

Även när det pågår handel på platsen, är Insite360s automatiska övervakning aktiv, och tillhandahåller en konstant kontroll över att det som lämnar tankarna matchar med registrerad försäljning. Ifall det uppstår obalanser, skapas larmmeddelanden som analyseras och eskaleras inom några få minuter från det att de uppstår för att skydda mot stölder eller andra plötsliga förluster.

Avstämningsdata visas kontinuerligt och minimal varians ger en försäkran till verksamhetens chefer och reglage att bensinstationen fungerar väl. Insite360 sänker varianser och bevarar en tät översikt, och därmed kan misstro och förvirring över bränslelager undvikas och finansiell rapportering kan förbättras genom sänkta avskrivningar av lager.

 


 

Kalibrering i toppklass

Utan noggranna tankdiagram, kan täta avstämningar aldrig uppnås, leveranser kan inte verifieras enkelt och potentiellt skadliga problem med läckage eller förluster kanske upptäcks för sent.

QuickChart

Insite360 använder QuickChart, en molnbaserad kalibreringsprocess som producerar mycket precisa tankkalibreringar snabbt, utan att behöva avbrott på stationen eller långa vänteperioder. QuickChart innebär att det bästa utförandet för avstämningar uppnås, så att du alltid vet vad som händer med ditt bränsle. Genom att använda högupplöst data för att säkerställa att tankkalibreringen är i toppklass, skapas sömlösa geometriska tankdiagramsmodeller som tätt matchar de faktiska tankegenskaperna, med smart teknik som identifierar oregelbundenheter i tanken och kalibrerar därefter. För alla rapporterade bränslehöjder, kalkyleras sömlöst en direkt volymkonversion och de naturliga felaktigheterna som uppstår med interpolarisering mellan specifika datapunkter, undviks.

style switcher

 


 

 

Underhållssynergier

Gilbarco Veeder-Roots lösningar består av utrustning för bensinstationen, wetstock-tjänster och i många regioner finns inhemska service-team. Insite360 adderar värde för kunderna genom att koordinera nätverksanalyser med besök av tekniker på plats, och tillhandahåller expertis från tillverkaren för diagnostik på distans av bensinstationens utrustning för att minska besök på plats samt nedtid.

din pålitliga partner

Vårt wetstock-team följer certifierade och granskade arbetsflöden samt tillämpar omfattande dagliga administrationsrutiner som en del av vår välkända filosofi för Fortive Business Systems. Vi har över 20 års erfarenhet av tjänster med wetstock-analyser, en omfattande global kundbas samt en stabil och framgångsrik företagsprofil. Du kan lita på att vi tillgodoser ditt företags intressen idag samt som en långsiktig partner i framtiden.

 


 

Insite360 Fuel Suite kundportal: Tillgänglig på webben, surfplatta och telefon

 


 

Nyttja investeringar

Insite360 kan använda data om försäljning och inventarier från ett antal källor som finns på platsen, för att tillhandahålla avancerade variansanalyser. När TLS-tankmätningssystem finns på plats, adderar de extra mätningsfunktionerna en extra nivå av fördelar, vilket betyder att du får ut det mesta av din investering i utrustningar. Det säkerställer också att mätningslarm på plats besvaras korrekt, med expertunderhåll dygnet runt.

style switcher

 

 


 

Relaterade produkter

Veeder-Root Automatiska tankmätare

En plattform för bränslehantering för att få ditt företag att växa

Red Jacket nedsänkbara pumpsystem

Förbättrar flödet samt ditt slutresultat