Red Jacket Nedsänkbara Pumpsystem

Red Jacket®-serien av
dränkbara turbinpumpar

Hörnstenen i din infrastruktur av bränsletankning är, Red Jacket®-serien
av dränkbara turbinpumpar och de utgör också den fundamentala modellen som
sätter standarden för tankningstillämpningar med högt genomflöde och hög pålitlighet.

Efterfråga en prisuppgift  Broschyr (PDF)

 

Red Jacket® dränkbara pumpsystem

Red Jacket® STP

Red Jacket® AG STP

 

Red Jacket® LPG Premier

 


 

Red Jacket® STP

Red Jacket STP är den vanligaste installerade dränkbara bränslepumpen i världen. Och det beror på att Red Jacket fortsätter att leverera den högsta effektiviteten och bränsleflödet, tillsammans med den lägsta elförbrukningen i branschen. Sedan 1878 har Red Jacket fortsatt traditionen att tillverka en pålitlig pump av hög kvalitet som är BYGGD FÖR ATT HÅLLA.

Omfattande urvalsalternativ
¾, 1½ eller 2 HP-versioner 3-fas/50Hz för att passa ett brett urval av tillämpningar och platskonfigurationer.

Tryckteknologi
Färre rörarbeten och färre rörliga delar än motsvarande sugsystem, utan risk för fuktlock.

Kontinuerlig flödeshastighet
Pumpar bränsle effektivt över större avstånd och vid högre temperatur och altituder.

Integrerat linjeläckage
Mekaniskt eller elektroniskt linjeläckage som kontrolleras av TLS-övervakningssystem med automatisk avstängning för maximalt miljöskydd.

Unikt designad för att vara utdragbar
När delar tas loss, kontrollera att ventiler, läckagedetektor och sifonpatroner finns kvar i grenröret och inte behöver kopplas loss.

Isolering av risksituationer
Den elektriska anslutningen bryts automatiskt när den utdragbara delen tas ut. Det här innebär att bränsle i grenröret och icke-isolerade rör skickas tillbaka till tanken på ett säkert sätt vilket förebygger spill och sänker servicekostnader.

Vertikal uttömning av produkter
Ger enklare anslutning till horisontella rörarbeten med hjälp av standardinpassning av rör.

Dubbla sifonportar
Två portar för sifonpatroner möjliggör anslutning till flera system. Unik design för svängtapp tillåter enklare anslutning.

Låsbar kontrollventil
Du kan enkelt lätta på trycket och dränera icke-isolerad produkt i grenröret och justera den säkert till tanken vid testning eller underhåll.

Överlägsen motordesign

 • Högre flödeshastigheter, lägre kraftkonsumtion samt ökad säkerhet och pålitlighet.
 • Upp till 5% ökat Flöde – Förbättrad stator och design av skåp för förvaringskärl ger större bränslevägar.
 • 8% Lägre elkraftskonsumtion – Mer effektiv motordesign resulterar i 8% sänkning av watt.
 • Bättre kvalitet – Red Jackets motortillverkning skapar förbättrad kvalitet, vilket innebär mer upptid på stationen än andra STPs på marknaden ger.
 • Universell kompatibilitet – Färre delar att lagra.
 • Förbättrad pålitlighet – Förbättrad lagerkonstruktion och uppgraderad isolering ger ett längre motorliv.
 • Ökad säkerhet – Maximala temperaturen bevaras ~125 grader kallare jämfört mot konkurrerande modeller. Förbättrad separation av anslutare möter de senaste brandsäkra standarderna.

Avancerad packningsdesign för grenrör

 • Snabb installation, enkel service och testning sätter standarden för elsäkerhet och miljösäkerhet:
 • Inbyggd isolerad låda för underleverantörer – Ett skåp för elanslutning är inbyggt i grenröret och är helt isolerat från bränslevägen.
 • Enkel att installera och underhålla – Ingen justering behövs för att passa in till den elektromagnetiska spolen och monteringen är snabb.
 • Ökad elsäkerhet – Den automatiska elektriska spolen avkopplas vid borttaging av utdragbara bultar.
 • Miljövänlig – Det avtagbara höljet går automatiskt sönder vid borttagning av bultarna och säkerställer att bränslet automatiskt rinner tillbaka till tanken, och skyddar därmed miljön från föroreningar och platsens ägare från relaterade ansvarsskyldigheter.
 • Innovativ design av kontrollventilen – Inställningen “Open” gör att linjetester och underhåll går enklare.
Red Jacket 4" dränkbara turbinpumpar
Hästkrafter 0.75 1.5 1.5 x 4 2.0
Standardversioner
Snabbinställningsmodeller P75U17-3 RJ1/2/3 P150U17-3RJ2 X4P150U17 RJ1/2/3 P200U17-4 RJ1/2/3
Reservdelsnummer 410140-074/5/6 410141-076/7/8 410143-071/2/3 410142-051/2/3
Modeller med fast längd P75U17-3 RJ P150U17-3 RJ X4P150U17 RJ P200U17-4 RJ
Reservdelsnummer 410177-014 410177-011 410177-012 410177-013
Bränslekompatibilitet Diesel, 100 % petroleum, 80 % petroleum med 20 % etanol, metanol, TAME, ETBE eller MTBE
Prestandaspecifikationer
Flöde vid 0,7 bar i bensin 200 l/min. 300 l/min. 220 l/min. 330 l/min.
Statiskt tryck i petroleum 2,4 Bar 2,5 Bar 2,8 Bar 3,1 Bar
Installationskrav
Elmatning Trefas, 50 Hz, 380–415 V AC
Erfordrat NPSH (Net Positive Suction Head) 100 mm ovanför pumpinloppet
Certifiering
ATEX-godkännande II 1/2 G EN15268 IIA T3 DEMKO 12 ATEX 1247797 X
Specialvillkor för säker användning Se handboken 577014-049 för mer information om kraven på installation, drift och underhåll.
Fältersättningar för äldre STP-modeller
Nya UMP:er av ersättningstyp finns tillgängliga för äldre trefas- och enfasmodeller. Se den aktuella Red Jacket-prislistan för EU.
style switcher

 


 

style switcher

Red Jacket® AG STP

Det är hörnstenen i din infrastruktur för alternativa drivmedel och Red Jacket® Ag-serien av dränkbara turbinpumpar är byggda på grunden av Red Jacket®-modellen och de är speciellt konstruerade för resiljans i den hårda miljön för alternativa drivmedel.

Red Jacket® AG STP är kompatibel med etanol- eller metanolkoncentrationer av upp till 100% och koncentrationer av MTBE, ETBE eller TAME av upp till 20%, och den är UL79A- och UL79B-certifierad för användning med återvinningsbara biobränslen.

 

Red Jacket 4" dränkbara turbinpumpar
Hästkrafter 0.75 1.5 1.5 x 4 2.0
Standardversioner
Snabbinställningsmodeller P75U17-3 RJ1/2/3 P75U17-3 RJ1/2/3 X4P150U17 RJ1/2/3 P200U17-4 RJ1/2/3
Reservdelsnummer 410140-074/5/6 410141-076/7/8 410143-071/2/3 410142-051/2/3
Bränslekompatibilitet Diesel, 100 % petroleum, 80 % petroleum med 20 % etanol, metanol, TAME, ETBE eller MTBE
Prestandaspecifikationer
Flöde vid 0,7 bar i bensin 200 l/min. 300 l/min. 220 l/min. 330 l/min.
Statiskt tryck i petroleum 2,4 Bar 2,5 Bar 2,8 Bar 3,1 Bar
Installationskrav
Elmatning Trefas, 50 Hz, 380–415 V AC
Erfordrat NPSH (Net Positive Suction Head) 100 mm ovanför pumpinloppet
Certifiering
ATEX-godkännande II 1/2 G EN15268 IIA T3 DEMKO 12 ATEX 1247797 X
Specialvillkor för säker användning Se handboken 577014-049 för mer information om kraven på installation, drift och underhåll.
Fältersättningar för äldre STP-modeller
Nya UMP:er av ersättningstyp finns tillgängliga för äldre trefas- och enfasmodeller. Se den aktuella Red Jacket-prislistan för EU.

 


 

Avancerad design

Install

Enkel att installera och underhålla

Teknologi för fast hastighet skär ned installationskostnaderna och undviker elektrisk interferens med din ATG, POS, kameror och Intercom. Red Jacket-pumparna har också en integrerad elektromagnetisk spole och kopplingsbox, vilket eliminerar behovet av extra komponenter och vidare strömlinjeformar installationsprocessen.

Check

Global säkerhetscertifikation

Red Jacket-portföljen av dränkbara turbinpumpar innehåller ett flertal lösningar som efterföljer globala standarder och som är erkända av alla större reglerande myndighetsorgan.


Avancerade kontroller

Flödesoptimering

Övervaka efterfrågan på extra pumpar på platsen och vid tidpunkten för att säkerställa optimalt bränsleflöde för olika typer av efterfrågan.

Anslutningsbarhet

Anslut till din TLS-450PLUS för att aktivera tankar som är baserade på enkelt inställbara bränsleparametar i förgreningstankar.

Anpassad åtkomst för användarna

Sätt med hjälp av förgreningsrör ihop två Red Jacket STPs på platser som har hög efterfrågan för att säkerställa flödeshastigheter och förmågan för pumparna att backa upp varandra.

 


 

style switcher

LPG Pemiumutbudet

Det effektivaste sättet att pumpa LPG

Bevara optimala flödeshastigheter på ett tyst sätt rför att förhöja kundupplevelsen, pumpa LPG på längre avstånd, uppnå flexibilitet för stationens utformning och avlägsna förhållanden med ånglock.

 •   Red Jacket Premier - Flödeshastighet 70 liter per minut vid 7bar
 •   Red Jacket Premier MidFlow - Flödeshastighet 100 liter per minut vid 7bar
 •   Red Jacket Premier HiFlow - Flödeshastighet 150 liter per minut vid 7bar

Red Jacket Premier

 • Alternativ för ingångsnivån för lägre krav på flödeshastighet
 • Flödeshastighet 70 liter per minut vid 7bar.

Red Jacket Premier MidFlow

 • För tillämpningar med återpåfyllning av LPG med flödeskrav från låg till medel.
 • Flödeshastighet 100 liter per minut vid 7bar.

Red Jacket Premier HiFlow

 • För installationer med högre kapacitet så som tankningsanläggningar för kommerciella fordon och anläggningar med flaskpåfyllning.
 • Flödeshastighet 150 liter per minut vid 7bar.

Speciellt härdade motorglidlager konstruerade av rostfritt stål med lager i en legering av kemiskt kol och grafit

Hydrodynamiskt konstruerat inlopp med hål för utsläpp av ånga för att optimera flödesvägen

Innovativt vätskeflöde genom motorn för nedkylning och smörjning

Impellrar och sammankopplade utspridare formade av Celcon (Acetel copolymerer) som är hydrauliskt balanserade för en tystare drift och längre livscykel

Utjämnad bronslagerhållare för att förbättra flödet och dämpa vibrationer

Modell Premier Premier MidFlow Premier HiFlow
Flödeshastighet vid 7 bar 70 liter/min 100 liter/min 150 liter/min
Flödeshastighet vid maximal effektivitet 70 liter/min vid 6,8 bar 130 liter/min vid 5,8 bar 130 liter/min vid 8,1 bar
Flödeshastighet vid 4 bar 100 liter/min 170 liter/min 190 liter/min
Motor V AC 380-415 380-415 380-415
Hz 50 50 50
hk 3 3 5
kW 2.2 2.2 3.7
Pumpsteg 21 17 24
Enhetslängd (mm) 1506 1506 1896
Enhetsvikt (kg) 39 39 48