Sonder & Float-Kit

Magnetostriktiv sensorteknologi

Tillhandahåller synlighet för förvaringstankar under marken för att kunna mäta och
identifiera ett flertal vätskeavläsningar, så som höjd, vätsketemperatur och vatten.
Mag Plus sonden använder en beprövad algoritm för läckagedetektering som stöder den ökade
efterfrågan av pålitlig läckagedetektering i tankar, och assisterar operatörer med deras dagliga,
månadsvisa och årsvisa uppföljningshantering

Efterfråga en prisuppgift

 


 

Läckagedetektering i tanken

Magnetostriktiv Plus sond med förmåga till läckagedetektering i tanken

Den magnetostriktiva (MAG) Plus sonden installeras i förvaringstankar under marknivån för att tillhandahålla data för inventariekontroll och läckagedetektering till ett tankövervakningssystem.

Den är certifierad för inventariekontroll och läckagedetektering i tankar med bensin, diesel och ett brett urval av andra godkända flytande ämnen. Den här lösningen med sond i tanken är certifierad för att överträffa kapacitetsstandarderna för U.S. EPA och den kan rymma float-kit på 2, 3 och 4 inch. Mag Plus sonden med läckagedetektering i tanken är en beständig produkt av hög kvalitet som ger snabb och precis läckagedetektering och vattendetektering.

style switcher

 


 

style switcher

Inventariekontroll med valbar vattendetektering

Magnetostriktiv Plus sond i tank

Vår mest grundläggande sond är Veeder-Root Magnetostriktiv (MAG) Plus sond i tank för inventariekontroll och den innefattar också tillvalet för vattendetektering. Den är konstruerad för att både kunna användas för tillämpningar med lagringstankar över marknivån (AST) och under marknivån (UST) som kräver pålitliga och precisa inventarieläsningar.

Våra Magnetostriktiva (MAG) Plus sonder tillhandahåller branschens mest pålitliga lösning som kan möta de utmanande miljöerna i industriella, kommersiella och återförsäljartillämpningar, samtidigt som den ger ett bekymmersfritt utförande i ett flertal flytande produkter.

 


 

Mär kontinuerligt densiteten för ditt bränsle

Magnetostriktiv densitetssond

Den magnetostriktiva densitetssonden (MAG-D) i tanken med valbart 0,1 & 0,2 GPH läckagedetektering i tanken och funktion för vattenövervaklning kan konfigureras för flera olika tankapplikationer.

MAG-D-sonden mäter bränsledensitet för att upptäcka utbetalningen av underhaltigt bränsle. Veeder-Root MAG-D-sonden har ett speciellt flytsystem och har ett kostnadseffektivt och praktiskt sätt för att kontinuerligt mäta bränslets densitet.

style switcher

 


 

style switcher

Konstruerad för alternativa bränslemiljöer

Magnetostriktiv Plus sond för alternativa flytande ämnen

Den magnetostriktiva (MAG) Plus sonden för alternativa flytande ämnen är konstruerad av rör i rostfritt stål och den kan konfigureras för flera olika tankapplikationer.

Den är certifierad för inventariekontroll, läckagedetektering i tankar och vattendetektering i flera olika flytande ämnen, inklusive bensin, diesel och vätskor upp till 100% alkohol. När lösningen med sond i tanken används i tillämpningar med lagringstankar under marknivån är den certifierad för att överträffa kapacitetsstandarderna för U.S. EPA och den kan rymma float-kit på 2, 3 och 4 tum.
Genom tillämpning av magnetostriktiv sensorteknologi, ger MAG Plus sonden för alternativa bränslen tankägare synligheten att mäta och identifiera ett flertal avläsningar för flytande ämnen, så som höjd, ämnets temperatur och vatten.

 


 

Rätt float-kit för ett flertal olika flytande ämnen

Installations-kit för MAG Plus sond i tank

Installations-kit för Veeder-Root MAG Plus sonden tillhandahåller ett beprövat system för flytteknologi som uppfyller behoven för specifika flytande material som kräver inventering och valbar vattenövervakning

Installations-kiten för MAG Plus sond finns tillgängliga i flytkonfigurationer i 4 tum (med undantag för gas, använd istället float-kitet med fas-två separation), 3 tum och 2 tum.
Alla kit innehåller en produktflyt, vattenflyt (med undantag för kit för alternativa flytande ämnen*), sondisolering, två ¾ tum justerbara adapter och kabel. 2-tums kiten innehåller också två 2-tums icke-justerbara adapter. Testtiderna blir längre när float-kit med 3 tum och 2 tum används.

 
style switcher

 


 

style switcher

Övervakning för lagringstankar över marknivån, som kräver lösningar med flexsonder

Magnetostriktiv Mag-FLEX sond för höga tankar

Mag-FLEX är specifikt framtagen för att övervaka lagringstankar över marknivån. Den använder sig av Veeder-Roots beprövade magnetostriktiva sondteknologi som finns installerad i över 500 000 tankar globalt. Lösningen kan paras ihop med alla Veeder-Roots automatiska tankmätdon för att skapa ett kraftfullt, förmånligt administrationssystem för inventarier som backas upp av Veeder-Roots supportnätverk och pålitlighet. Den här lösningen som används över marknivån ger noggranna avstämningar för dina dyraste tillgångar på plats utan att du ska behöva skala enorma höjder för att fastställa inventarienivåer.