Insite360 UpTime

Proaktiv förvaltning av tillgångar i molnet.

Hero image

Insite360 Uptime

Se till att dina automater och din c-store-utrustning är fullt fungerande och förhindra lagerbrist.

Insite360 Uptime hjälper dig att övervaka och hantera alla dina tillgångar på en enda plattform, med realtidsdata som är tillgängliga via en portal eller en app.

bar graph trending upwards

Förebyggande underhåll

Automatisk larmgenerering så att du kan agera innan ett problem uppstår.

Icon of a EV charger dispenser

Öka effektiviteten

Rapporter i realtid om kritiska incidenter samt förebyggande och proaktiva åtgärder

Icon of a spider graph

Anpassningsbar

Hundratals nuvarande enheter för handelsplatser och c-butiker stöds redan och många planeras anslutas i framtiden.

Icon of a spider graph

Stöd utan motstycke

Gilbarco Veeder-Root Help Desk Plus-tjänsten (tillval) säkerställer driftskontinuitet för servicestationen.

Börja din resa

Insite360 Uptime - Minimerar driftstopp i utrustningen och ökar kundernas förtroende och lojalitet.

connections all around the world over a world map

Få tillgång till data i realtid var du än befinner dig, när som helst

Rapporterna redovisas i en användarvänlig instrumentpanel så att användarna kan övervaka och enkelt vidta åtgärder när det krävs för att minimera driftstopp eller lagerbrist.

  • Förebyggande och proaktivt underhåll och påfyllning.
  • Hantering av användarprofiler med selektiv synlighet för stationsgrupper.
  • Tillgänglig med standardlogik eller anpassad logik, som Managed Service eller gör det själv.
  • Konfigurerbar tjänst för hantering av automatiska larm och varningar.
  • Kontinuerlig övervakning av anslutningsstatus.
  • Interaktion via fjärrstyrda enheter, inklusive omstart

Så fungerar det

Omfattande anslutningsmöjligheter

Integrera din station och alla dess enheter och tjänster, oavsett om de finns på plats eller på distans i molnet. Med hjälp av en kombination av DOMS PSS5000, mjukvaruarkitektur och molntjänster är Insite360 Uptime en skalbar lösning som uppfyller behoven hos både de enklaste anläggningarna samt framtidens sofistikerade stationer.

Ytterligare Insite360 Advanced
Services Suite-lösningar

Börja din resa