Forecourt Control

Total insikt i alla aspekter av bränslehanteringen

Dagens bränslemiljö är en lågmarginal, volymbaserad verksamhet med ökad tonvikt på teknik. Gilbarco Veeder-Roots Retail Solutions är utformade för att leverera ultimat prestanda, säkerhet och effektivitet till bensinstationen. Lösningar kan anslutas med pumpar, tankmätning, kortbetalningssystem, centrala ERP och leverantörssystem.