Red Jacket 4 Inch

Red Jacket 4 Inch

Red Jacket från Gilbarco Veeder-Root - oöverträffad teknologi för att hjälpa stationer att optimera bränsleflödet. Lösningarna med nedsänkbara turbinpumpar från Red Jacket garanterar att stationerna snabbt och effektivt kan pumpa bränsle - oavsett om det är bensin, diesel, flygbränsle, LPG, etanol / metanol eller fotogen - i över-eller underjordiska lagertankar.