Service & Installation

Med sina dryga 30 tekniker erbjuder Gilbarco Veeder-Root täckning över hela Sverige för alla dina service och installations behov.

Underhåll av pumpar, terminaler och nivåmätning till installation / rörarbeten samt skräddarsydda underhållsprogram för just din station eller nätverk är bara några av de tjänster som Gilbarco kan erbjuda.

Gilbarco Veeder-Root's Service och underhåll innefattar:

 • Pumpservice (alla kända fabrikat på marknaden)
 • Terminalservice (alla kända fabrikat på marknaden)
 • Nivåmätningsservice (alla kända fabrikat på marknaden)
 • Skräddarsydda underhållsprogram
 • Installation (pumpar, terminaler, nivåmätning)
 • Rörarbeten
 • Totalentreprenad - Projektledning
 • Ackrediterad gasåterföringskontroll Typ C
 • Serviceavtal
 • 24-timmar beredskap
 • Supportavtal POS/BOS
 • Administrativa tjänster (Trafikskadehantering, Servicecenter)
 • Remote service (Diagnostik, felloggning) – utan fysiskt besök på stationen
 • Verkstad för ombyggnationer/lagerhållning

Gilbarco underhåller alla kända fabrikat av pumpar, terminaler & nivåmätningssystem på marknaden.

Gilbarco kan erbjuda flexibla och marknadsanpassande serviceavtal just för dig.