Integritetsmeddelande

Vi är Gilbarco Veeder-Root Ltd, ett UK företag med sitt säte i Crompton Close Basildon, Essex SS14 3BA. E-post: euenquiries@gilbarco.com, Telefon: +44 (0) 1268 533090 (”Gilbarco Veeder-Root”).

Vi tillhandahåller utrustning och tjänster som installeras på och används av bemannade bensinstationer, både utomhus och/eller i butiken, och automatiserade bensinstationer.

Hur vi använder dina uppgifter beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi är ansvariga för uppgifterna som du lämnar till oss.

Vårt ombud i

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, vilka har sina egna sekretesspolicyer och användarvillkor.

Hos Gilbarco Veeder-Root tar vi dina personuppgifter på största allvar. Denna policy:

 • beskriver de olika typerna av personuppgifter som vi samlar in om dig;
 • förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter;
 • förklarar hur länge vi lagrar dina personuppgifter;
 • förklarar när, varför och med vilka vi delar dina personuppgifter;
 • beskriver den rättsliga grunden enligt vilken vi använder dina personuppgifter;
 • förklarar konsekvenserna av att neka att tillhandahålla begärda personuppgifter;
 • förklarar var vi lagrar dina personuppgifter och om vi skickar dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;
 • förklarar dina olika rättigheter och valmöjligheter avseende dina personuppgifter, och
 • förklarar hur du kontaktar oss.

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig som en del av din relation med oss.

Exempel på sådana uppgifter är:
Ditt namn;
Din arbetsroll;
Din arbetsgivares namn och adress;

Dina kontaktuppgifter.

Om du besöker vår webbplats kan vi även samla in personuppgifter via cookies eller liknande funktioner, inklusive men ej begränsat till:
Din IP-adress;
Ditt cookie-ID;
Din webbläsare;
Ditt operativsystem;
Var du befinner dig,
Webbsidorna du besöker på våra webbplatser.
Reklam som du tittar på eller klickar dig igenom.

Vi kan komma att samla in personuppgifter om dig från följande källor:

 • Direkt från dig. Dessa uppgifter lämnas av dig via vår webbplats eller övriga landningssidor på internet, och eller genom att fylla i dokument där du uppger dina personuppgifter;
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, fax eller post;
 • Personliga kontakter, t.ex. vid ett bokat möte eller ett evenemang;
 • Frivilliga undersökningar i forskningssyfte;
 • Från ombud/tredje part å dina vägnar och/eller via någon av våra distributörer/representanter som du gör affärer med;
 • Från offentliga källor. Vi använder följande offentliga källor:
  • LinkedIn;
  • Facebook;
  • Twitter;
 • Om du besöker någon av våra anläggningar världen över där vi ber dig uppge namn och andra uppgifter;
 • Genom att införskaffa databaser som innehåller dina kontaktuppgifter, och som du har gett ditt samtycke till.
 • Cookies som sparas på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats.

Vi använder dina personuppgifter till följande:

 • för att kontakta dig och diskutera tjänsterna eller produkterna som du erhåller från oss (och eventuella ändringar av dessa);
 • för att kontakta dig och erbjuda ytterligare produkter och tjänster från vår portfölj;
 • för att kontakta dig och bjuda in dig evenemang som vi håller eller deltar i;
 • för att besvara eventuella frågor som du har;
 • för att sköta administrativa frågor som fakturering och förnyelse;
 • för att uppfylla våra övriga åtaganden enligt vårt kontrakt med dig, och för att verkställa det;
 • för penningtvättskontroller;
 • för att bekräfta din identitet;
 • för att kontakta dig och be dig delta i konsumentundersökningar via internet eller telefon;
 • för att hjälpa oss anpassa vår marknadsföring och våra annonser så att de är mer relevanta för dig;
 • för att använda dina pseudonymiserade data för att visa dig reklam på till exempel sociala medieplattformar som LinkedIn eller Twitter, eller via annan tredjepartsreklam som kan visas på andra webbsidor du besöker.
 • För att hjälpa oss att förbättra vår webbsidas användarupplevelse tack vare en rad olika beteendeanalysverktyg.

Vi kommer inte att använda dina uppgifter i annat syfte än om detta är nödvändigt enligt lag.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på i vilket syfte vi planerar att använda dem.

Vi behåller dina uppgifter så länge som krävs för syftena som beskrivs i denna sekretesspolicy och för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi har interna regler som anger hur länge vi behåller personuppgifter.

[Sammanfattningsvis kommer vi att behålla din information under följande perioder:

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som du fortsätter att vara kund hos Gilbarco Veeder-Root.

Detta inkluderar situationer där en av våra produkter rimligen kan sägas vara fungerande och/eller ägs av personen och/eller företaget som köpte produkten. Detta låter oss besvara eventuella frågor eller klagomål som du kan tänkas ha, inklusive men en begränsat till våra produkters service, underhåll, byte och/eller uppgraderingar. Om något av stegen ovan skulle sluta att gälla, kommer vi att behålla dina personuppgifter i högst tio år från och med datumet för din senaste kontakt med oss. Detta låter oss hålla kontakten med dig om uppdateringar för våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, samt för våra interna rapportering och kundanalyser.

Om du inte är en av Gilbarco Veeder-Roots kunder (det vill säga att det inte föreligger några slutförda transaktioner mellan oss och dig eller ditt företag), kommer vi att behålla dina personuppgifter i högst fem år efter vår senaste kontakt. Vi skickar marknadsföringsutskick till dig i högst två år efter din senaste kontakt med oss.]

Vi delar dina personuppgifter med tredje part som sköter funktioner åt oss eller som tillhandahåller oss tjänster, såsom professionella rådgivare, IT-konsulter som utför tester och utvecklingsarbete på våra affärstekniska system, marknadsförare, logistikföretag, funktionskoordinatörer samt våra distributörer/representanter som utför underhåll och/eller tillhandahåller support åt oss.

Vi delar dina personuppgifter med övriga företag inom Vontier-gruppen för interna behov, och huvudsakligen i affärs- och verksamhetssyfte.

I och med att vi utvecklar vår verksamhet, köper och säljer vi tillgångar. Om en annan juridisk person köper upp oss eller slås ihop med oss kommer dina personuppgifter att delas med denna person.

I händelse av konkurs eller omorganisation anses alla sådana uppgifter utgöra en av våra tillgångar, och den kan komma att säljas eller överföras till tredje part.

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part av rättsskäl om vi i god tro anser att det krävs enligt lag, på begäran av statliga myndigheter som en del av en utredning, för att identifiera och skydda mot bedrägeri eller tekniska och säkerhetsmässiga sårbarheter, samt i händelse av nödfall eller för att värna om tredje part, besökare på vår webbsida, vårt företag eller allmänhetens rättigheter, egendom och säkerhet.

Eventuell tredje part måste ha en likvärdig eller strängare sekretess- och integritetspolicy.

Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter utan att detta anges i denna sekretesspolicy eller om det krävs enligt lag.

Vi behandlar dina personuppgifter:

 • För att tillhandahålla dig produkter OCH/ELLER tjänster via Gilbarco Veeder-Roots webbplatser.
 • Så som krävs för att utföra eventuella avtal med dig om tillhandahållandet av utrustning och/eller underhålls- och installationstjänster, eller för att vidta åtgärder begärda av dig innan något sådant avtal ingicks.
 • För våra rättmätiga behov av direkt marknadsföring, marknadsundersökning och webbanalys, vilket inkluderar profilering av kundsegment och personanpassning. Även om det finns vissa risker förknippade med sådana aktiviteter, anser vi att risken för att dina personuppgifters integritet äventyras balanseras av de betydande fördelarna med att vi kan tillhandahålla dig information som vi tror är av intresse för dig, och att det låter oss förbättra, ändra, personanpassa eller i övrigt förbättra våra tjänster och vår kommunikation till fördel för våra kunder. Vi vidtar även åtgärder för att skydda dina rättigheter genom att balansera våra rättmätiga intressen mot de eventuella konsekvenserna för dig och dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning eller annan tillämplig lag. Våra rättmätiga affärsintressen har inte automatiskt företräde över dina personliga intressen, och vi kommer inte att använda dina personuppgifter för syften där våra intressen överskuggas av de eventuella konsekvenserna för dig (om du inte har gett ditt samtycke eller vi i övrigt är tvungna eller tillåtna att göra detta enligt lag). Baserat på dina specifika omständigheter, har du rätten att när som helst neka att vi behandlar personuppgifter om dig förutsatt att detta är befogat. Mer information om denna rättighet och hur du utövar den finns nedan.

Om du ber oss att sluta behandla dina personuppgifter, och vi inte behöver dessa personuppgifter för att uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden, kommer vi att radera dina personuppgifter från vår databas inom 30 dagar från din begäran.

Hubspot, vilken är marknadsföringsplattformen som vi använder oss av, har en inbyggd förutsägande leadbedömningsfunktion som kan användas för automatiska beslut. Ett förutsägande leadbetyg tilldelas varje kontaktprofil. Det beräknas med en algoritm som kombinerar demografiska uppgifter och beteendedata om användarens beteende på våra olika digitala plattformar, specifikt: e-postreklam, vår webbplats och landningssidor samt sociala plattformar. Förutsägande leadbetyg kan användas för att identifiera och prioritera möjligheter till automatisk uppföljning via telefon eller e-post.

För att förbättra din användarupplevelse på våra webbsidor, använder vi och våra tjänsteleverantörer cookies för att samla in personuppgifter när du besöker dem. För mer information om hur vi använder cookies och hur du kan neka eller stänga av dem, läser du vår cookiepolicy.

Gilbarco Veeder-Root vill gärna ha möjligheten att informera dig om nya produkter och kampanjer via e-post, telefon och/eller post.

Du kan avprenumerera från / välja bort sådana utskick när som helst genom att klicka på länken ”Avprenumerera” i något av utskicken eller genom att att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna sekretesspolicy för att kontakta oss.

Resten av våra företag inom Vontier-gruppen vill också gärna ha möjligheten att informera dig om sina produkter och kampanjer via e-post, telefon eller post. Gruppen erbjuder en rad olika produkter och tjänster som inte ingår i vårt sortiment men som kan vara av intresse för dig, eller så kan de hjälpa dig där vi inte kan det.

De olika organisationerna har sina egna sekretesspolicyer avseende hur de hanterar dina personuppgifter. Där kan du läsa hur du kan välja bort att ta emot marknadsföringsutskick från dem om du skulle ändra dig (utöver att klicka på ”Avprenumerera” i något av deras utskick).

I den mån att det är möjligt försöker vi behandla alla dina personuppgifter inom Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi eller våra tjänsteleverantörer skickar personuppgifter utanför Storbritannien eller EEA, ser vi alltid till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppgifterna ska förbli skyddade när de behandlas. Du kan begära en förteckning över alla vidtagna säkerhetsåtgärder för sådana dataöverföringar genom att kontakta oss via uppgifterna i slutet av denna sekretesspolicy.

Vi håller dina personuppgifter säkra med hjälp av gränsbrandväggar och e-postkryptering. Vi utför regelbundet genomslagstester och sårbarhetssökningar. Vi skyddar alla uppgifter som vi samlar in eller lagrar med tillbörlig aktsamhet.

Vi vidtar även åtgärder för att säkerställa att alla våra dotterbolag, ombud, närstående bolag och leverantörer vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

Enligt lag har du ett antal rättigheter avseende dina personuppgifter. Mer information och råd om dina rättigheter kan fås från ditt lands dataskyddsmyndighet.

Rättigheter

Vad innebär detta?

1. Rätten till insyn i personregister

Du har rätten att få tydlig, öppen och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter samt om dina rättigheter. Därför tillhandahåller vi information om detta i vår sekretesspolicy.

2. Rätten till tillgång

Du har rätten att få tillgång till dina personuppgifter (om vi behandlar dem) samt viss annan information (som den som tillhandahålls i denna sekretesspolicy).

Detta innebär att du är medveten om och kan kontrollera att vi använder dina personuppgifter i enlighet med alla dataskyddslagar.

3. Rätten till korrigering

Du har rätt att få din information ändrad om den är felaktig eller ofullständig.

4. Rätten till radering

Du har ”även rätten att glömmas”, vilket helt enkelt betyder att kan begära att dina uppgifter raderas eller tas bort förutsatt att skäl inte föreligger för oss att fortsätta att använda dem. Detta utgör ingen allmän rätt till radering, och det finns undantag.

5. Rätten till att begränsa behandlingen

Du har rätten till att blockera eller begränsa att dina personuppgifter används. Om vår rätt att behandla uppgifterna begränsas, kommer vi ändå att lagra dina uppgifter men inte längre använda dem. Vi har en lista över alla som har bett oss att ”blockera” användningen av deras personuppgifter så att denna begränsning respekteras även i framtiden.

6. Rätten att överföra personuppgifter

Du har rätten att hämta och återanvända dina personuppgifter i eget syfte med olika tjänster. Om du till exempel väljer att byta till en annan leverantör kan du enkelt och säkert flytta, överföra eller kopiera dina personuppgifter mellan vårt och den nya leverantörens IT-system, helt utan att det påverkar personuppgifternas användbarhet.

7. Rätten att neka behandling

Du har rätten att neka att dina personuppgifter behandlas i vissa syften, inklusive behandling inom ramen för våra rättmätiga intressen och behandling för direkt marknadsföring (d.v.s. om du inte längre vill att vi kontaktar dig om nya möjligheter).

8. Rätten att anföra klagomål

Du har rätten att anföra klagomål om hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter hos din nationella dataskyddsmyndighet.

9. Rätten att ta återta samtycke

Om du har gett ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter i något syfte, har du rätten att när som helst återta ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar hur vi har använt dina personuppgifter med ditt samtycke tills dess att du återtar det. Detta inkluderar rätten att återta ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring.

För att utöva någon av de ovanstående rättigheterna eller om du har några frågor, använder du kontaktuppgifterna i slutet av denna sekretesspolicy för att kontakta oss.

Vi svarar alltid så fort vi kan. Som regel sker detta inom en månad av att vi tar emot din begäran, men om din begäran tar längre tid att åtgärda kommer vi att meddela dig om detta.

Som regel tar vi inte ut några avgifter för att åtgärda din begäran eller tillhandahålla information, men vi kan debitera en rimlig avgift för våra administrativa utgifter för att tillhandahålla information för:

 • grundlösa eller orimliga/upprepade förfrågningar, eller
 • extra exemplar av samma information.

Alternativt kan vi enligt lag neka att besvara din begäran.

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter, om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du oss på följande sätt: Gilbarco Veeder-Root Ltd, ett företag med sitt säte i Storbritannien och adressen Crompton Close Basildon Essex, SS14 3BA. E-post: euenquiries@gilbarco.com, Telefon: +44 (0) 1268 533090

Om du inte är nöjd med hur vi bemöter din begäran eller om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller den tillämpliga dataskyddslagstiftningen, kan du skicka ett klagomål till ditt lands dataskyddsmyndighet.