Villkor för användning

Policy för användarvillkor

Följande representerar användarvillkoren för din användning av och åtkomst till denna webbplats (www.gilbarco.com/eu/). Din användning av dessa webbplatser kommer att betraktas som bevis på ditt samtycke till villkoren i användarvillkoren nedan.

Ansvarsfriskrivning

All information som tillhandahålls på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande eller ansvar. Även om ansträngningar har gjorts för att göra denna webbplats användbar och korrekt gararanterar inte Gilbarco Veeder-Root Europe, på grund av behovet av att erhålla betydande mängder information från tredje parter och möjligheten till fel i lagring och överföring av digital information, riktigheten eller fullständigheten för information som erhålls från denna webbplats. ALLT MATERIAL SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN REPRESENTATION ELLER GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER IMPLICERAD, AV ALLA SORTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA PÅ DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT FÖRBLI OAVBRUTNA ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ELLER SERVERN ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE GARANTERAR ELLER REPRESENTERAR INTE ANVÄNDNING AV MATERIALEN PÅ DENNA WEBBPLATS AVSEENDE KORREKTHET, NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT.

Åtkomst och användning av information

Gilbarco Veeder-Root Europe ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna webbplats och dess material. Du samtycker till att inte störa eller försöka störa driften av webbplatsen på något sätt. Du samtycker vidare till att inte använda innehållet på denna webbplats för någon annan kommersiell vinning än fördelar som uppnås genom din användning eller återförsäljning av de produkter som säljs på denna webbplats.

Hypertextlänkar

Som en bekvämlighet för dig kan denna webbplats vara länkad till andra webbplatser som ägs, drivs och underhålls av andra enheter. Om du använder dessa länkar lämnar du denna webbplats. Om du besöker en länkad webbplats gör du det på egen risk och det är ditt ansvar att vidta alla skyddsåtgärder som krävs för att skydda dig mot virus eller andra förstörande element som kan finnas på en sådan länkad webbplats. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR LÄNKAR: (I) FRÅN ANDRA WEBBPLATSER TILL WEBBPLATSEN FÖR GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE; OCH (II) TILL ANDRA WEBBPLATSER FRÅN WEBBPLATSEN FÖR GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE. Gilbarco Veeder-Root Europe ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser och lämnar inga garantier för riktigheten eller fullständigheten av sådana webbplatsers innehåll.

Ändringar och åtkomstbegränsningar

Gilbarco Veeder-Root Europe förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst och från tid till annan ändra, modifiera, lägga till eller ta bort valfri del av dessa användarvillkor. Eventuella ändringar av dessa användarvillkor kommer att publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådan publicering kommer att betraktas som bevis på att du accepterar sådan ändring, modifiering, tillägg eller radering.

Gilbarco Veeder-Root Europe förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra, modifiera, lägga till eller ta bort hela eller delar av webbplatsen. Gilbarco Veeder-Root Europe kan också införa begränsningar, restriktioner eller upphävanden av din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande eller ansvar.

Copyright © 2018 Gilbarco Veeder-Root Europe.