Garantier

 

Europeisk garantikravskjema

 

KUN EUROPA

Våre standard garantiretningslinjer kan lastes ned på mygvr.com. Registrer deg på nettet hvis du ennå ikke har brukernavn og passord.

Klikk her for å åpne et garantikravskjema


 

Vår garantierklæring

GILBARCO VEEDER-ROOT SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE UTGIFTER PÅDRATT AV BRUKEREN.
Garantien gjelder kun når produktet er installert i samsvar med Gilbarco Veeder-Roots spesifikasjoner og et garantiregistreringsskjema har blitt innlevert til Gilbarco Veeder-Root av en autorisert Gilbarco Veeder-Root-distributør. Denne garantien gjelder ikke for produkter som har blitt utsatt for misbruk, ei heller ved uaktsomhet, ulykker, systemer som er misbrukt eller ikke er installert i henhold til Gilbarco Veeders spesifikasjoner, modifisert eller reparert av uautoriserte personer, eller ved skader relatert til naturkatastrofer. Hvis du vil ha mer informasjon og garantidokumenter, gå til www.mygvr.com