Frontier Europe AdBlue®

Oppfyller beviselig de strenge kravene til AdBlue®-fylling

  •   Tilgjengelig for biler, for lastebiler eller for begge deler
  •   Bransjeledende måler i rustfritt stål uten avvik og bevegelige deler
  •   Patentert slangevarmingssystem muliggjør driftstemperaturer ned til -25 °C
Be om et pristilbud 

 

  • Tilgjengelig for biler, for lastebiler eller for begge deler
  • Kan være frittstående Adblue®-dispenser eller kombidispenser med diesel eller integrert med tank over bakken på 1100, 4000, 5000, 7500 eller 10 000 liter
  • Modeller fra 1 slange / 1 oktan til 4 slanger / 2 oktaner med opptil 4 displayer
  • Bransjeledende måler i rustfritt stål uten avvik og bevegelige deler
  • Patentert slangevarmingssystem muliggjør driftstemperaturer ned til -25 °C
  • Tilgjengelig med ATEX- og MID-godkjenning.