Insite360 drivstoffpakke

Insite360 Fuel Suite

Løsningen for våtstoff-
administrasjon i skyen

  •   Forstå hva som skjer med drivstoffet ditt
  •   Eliminer unødvendige kostnader og maksimer potensialet for profitt
  •   Reduser eksponeringen til risiko
  •   Bruk mer tid på å planlegge vekst
Be om et pristilbud 

 


 

Komplett våtstoff-administrasjon

Insite360 gir verdi ved å bli partner med bedriften for å tilby en rekke tjenester, som støtte for prosessene dine for våtstoff-administrasjon. Målet vårt er enkelt – å redusere miljørisiko og levere bærekraftige kostnadsbesparelser samt effektivitet til din forhandler.

Insite360 Advanced Variance Analysis er en heladministrert våtstoff-tjeneste, slik at du er fri for bekymringer om uoppdagede problemer og kan fokusere på å forbedre virksomheten. Et nettbasert dashbord og rapporteringsverktøy hjelper deg med å administrere daglige operasjoner, mens vi døgnet rundt overvåker og analyserer våtstoff-ytelsen i bakgrunnen, og regulerer eventuelle problemer som oppstår.

Insite360s fleksible tjenester gir deg også valget mellom delvis administrerte eller fullstendig selvstyrte pakker for å dekke dine driftsbehov.

 


 

Håndgripelige kostnadsbesparelser

Bedre datakvalitet, automatisert innsamling av data samt bedre databehandling og -regnskap vil vanligvis resultere i en reduksjon av bokført avvik – mengden drivstoff som ikke er gjort rede for ved slutten av dagen, uken eller måneden. Dette betyr imidlertid ikke at hvis avviket reduseres ved for eksempel 0,5 %, vil hele verdien av dette på en eller annen måte gjenvinnes. Mesteparten av reduksjonen vil sannsynligvis være grunnet bedre datakvalitet. Selv om kun 10 % av denne reduksjonen til avviket på 0,5 % var økonomisk gjenvinnbar, ville det fremdeles representere over € 2000 i besparelser for hvert anlegg, per år! Så hvor kan kostnadsbesparelsene komme fra? I virkeligheten finnes det mange potensielle målområder, for eksempel:

Overdispensering av målere er en usynlig belastning på fortjenesten, da de avgir en liten mengde drivstoff for hver liter det betales for. Målerkontroller finner kanskje ut hva det kommer av, men disse er kostbare og vil uunngåelig føre til unødvendige kontroller av målere innenfor toleransen, samtidig som man overser noen med uakseptable feil. Insite360 muliggjør målrettet målerkorreksjon – kun der når spesifikke målere mistenkes for å være over eller under det juridiske kravet. Vi forteller deg også hva tilbakebetalingen er for å justere målerfeil, slik at du kan bestemme om og når du skal kalle inn vedlikeholdsteamet.

Mange uavhengige forhandlere står overfor usikkerhet rundt drivstoffleveranser, og mangler grunnleggende tillit til at alle literne de har betalt for, faktisk er i tanken. Franchise-operatører og drivstoffleverandører står overfor ulike bekymringer, og har behov for å sikre at alle leveranser mottatt av innleide kunder er autorisert. Insite360 gir et komplett vindu mot leveringsverdenen, og matcher automatisk leveringsplaner med arrangementer på stedet og krysskontrollerer at hele mengden er mottatt. Insite360s presise kalibrering gir datastøttede bevis når leveransene er avkortet. Leverandører kan ikke lenger skylde på unøyaktige tankmålinger når konsekvent nøyaktige avstemming viser noe annet.

Eksempel fra europeisk drivstoffleverandør: Insite360 identifiserte kunder de fant ut at de mottok drivstoffleveranser utenfor avtalte kontrakter.

Eksempel fra europeisk oljeselskap: ulovlig drivstoffleverandørkjøretøy med mistenkelig måling identifisert og fjernet fra flåten.

Flytrater kan svekkes gradvis og ubemerket helt til noen til slutt klager. Selv om køene ikke utvikler seg, kan den resulterende frustrasjonen bety tap av kunder og mindre butikksalg. Insite360 gjør mer enn bare å rapportere flytrater – det overvåker ytelsen, slik at svekkede trender identifiseres i tide til å kunne korrigeres før en dispenser går ut av drift. Og fordi hele området overvåkes, er den virkelige årsaken til svak flyt kjent, og kan rettes med effektive korrigerende tiltak og rettes på første forsøk.

style switcher

 


 

style switcher

Omfattende avstemming

Avstemming av drivstoffinventar er en viktig praksis for alle drivstoff-forhandlere. Dette har to mål: det demonstrerer at det ikke har forekommet tap til jordsmonnet, og kontrollerer at det ikke er økonomiske påvirkning fra andre tap eller mangler. Avstemming kan utføres manuelt eller på et POS/BOS-system, men dette kan ikke ta med alle faktorer i betraktningen. Insite360-avstemming kan identifisere flere årsaker til varians, inkludert temperatureffekter, leveringsmangel, tyverier og målere som dispenserer for mye. Data registreres hvert 30. sekund, slik at analytikerne våre kan se nøyaktig hva som skjer og iverksette nødvendige tiltak.

Selv når området er aktivt, er Insite360s automatiserte overvåking aktiv, noe som gir en konstant kontroll med at det som forlater tankene, matcher det registrerte salget. Når det er ubalanse, genereres varsler, det analyseres og reguleres i løpet av noen få minutter av forekomsten for å beskytte mot tyverier eller plutselige tap.

Avstemmingsdata som viser konsekvent minimalt avvik, gir bedriftsledere og regulatorer en forsikring om at området leverer gode resultater. Insite360 reduserer variansen og opprettholder stram kontroll, unngår tvil og forvirring vedrørende drivstoffbeholdninger og forbedrer økonomisk rapportering gjennom avskrivninger av reduserte beholdninger.

 


 

Klassens beste kalibrering

Uten nøyaktige tankdiagrammer kan vi aldri oppnå stramme avstemminger, leveringer kan ikke lett bekreftes og potensielt skadelig tanklekkasje eller tapsproblemer kan oppdages for sent.

QuickChart

Insite360 bruker QuickChart, en skybasert kalibreringsprosess som produserer svært nøyaktige tank-kalibreringer raskt, uten behov for avbrudd på stedet og uten lange ventetider. QuickChart betyr at de beste avstemmingsresultatene oppnås, slik at du alltid vet hva som skjer med drivstoffet ditt. Ved hjelp av data med høy oppløsning for å sikre at tankkalibreringen er best i klassen lages sømløse geometriske tankmodeller som samsvarer nøyaktig med de faktiske tankegenskapene, med smart teknologi som anerkjenner tankuregelmessigheter og kalibrerer deretter. For enhver rapportert drivstoffhøyde beregnes en direkte volumkonvertering sømløst, og man unngår de iboende unøyaktighetene som har oppstått med interpolering mellom spesifikke datapunkter.

style switcher

 


 

 

Vedlikeholdssynergier

Gilbarco Veeder-Root-løsninger omfatter forecourt-utstyr, våtstoff-tjenester og i mange regioner lokale vedlikeholdsteam. Insite360 tilfører verdi for kunder ved å koordinere nettverksanalyse med besøk av teknikere i området, og gir produsentekspertise for ekstern diagnostikk av forecourt-utstyr for å redusere besøk i området og nedetid.

din pålitelige partner

Våtstoff-teamet vårt følger sertifiserte og reviderte arbeidsflyter og bruker strenge daglige administrasjonsrutiner som en del av vår kjente Fortive Business Systems-filosofi. Vi har over 20 års erfaring innen våtstoffanalysetjenester, en omfattende global kundebase samt en stabil og vellykket bedriftsprofil. Du kan stole på at vi skal ta vare på forretningsinteressene dine i dag og i fremtiden, som en langsiktig partner.

 


 

Kundeportal for Insite360 drivstoffpakke: Tilgjengelig på Internett, nettbrett og telefon

 


 

Utnytt investeringer

Insite360 kan bruke salgs- og beholdningsdata fra en rekke kilder som finnes i området for å gi avansert variansanalyse. Når TLS-tankmålesystemer er på plass, legger de ekstra målerfunksjonene til et nytt nivå med fordeler, noe som betyr at du får mest mulig ut av investeringen i utstyr. Det sørger også for at måleralarmer på stedet besvares på riktig måte, med døgnbemannet behandling av eksperter.

style switcher

 

 


 

Relaterte produkter

Veeder-Root automatiske tankmålereDrivstoffstyringsplattform for å utvide virksomheten din

Red Jacket nedsenkbare pumpesystemerØkt flyt og bunnlinjen