Sonde og flottør-sett

Magnetostriktiv sensorteknologi

Gir synlighet i underjordisk oppbevaringstanker for å måle og
identifisere flere væskeavlesninger – for eksempel høyde, væsketemperatur og vann. Mag Plus-sonden bruker
en utprøvd algoritme for lekkasjeregistrering, og som støtter den økende etterspørselen etter pålitelig
lekkasjeregistrering i tank og bistår operatører med deres daglige, månedlige og årlige samsvarsadministrering.

Be om et pristilbud

 


 

Registrer lekkasje i tank

Magnetostrictive Plus-sonde med funksjoner for registrering av tanklekkasje

Magnetostrictive (MAG) Plus-sonden er installert i underjordiske oppbevaringstanker for å levere beholdningskontroll og lekkasjeregistreringsdata til et tankovervåkingssystem.

Den er sertifisert for beholdningskontroll og registrering av tanklekkasje av bensin, diesel og en rekke andre godkjente væsker. Denne sondeløsningen i tanken er sertifisert for å overgå amerikanske EPA-ytelsesstandarder, og kan romme 2, 3 og 4-tommers flottørsett. Mag Plus-sonden med registrering av lekkasje i tank er et produkt med lang brukstid og høy kvalitet som gir rask og nøyaktig lekkasjeregistrering samt vannregistrering.

style switcher

 


 

style switcher

Beholdningskontroll med valgfri vannregistrering

Magnetostrictive Plus-sonde i tanken

Vår mest grunnleggende sonde, Veeder-Root Magnetostrictive (MAG) Plus-sonde i tanken, for beholdningskontroll inkluderer et alternativ for vannregistrering. Den er designet for bruk med lagertanker både over (AST) og under jorden (UST), noe som krever pålitelig og nøyaktig inventaravlesning.

Våre Magnetostrictive (MAG) Plus-sonder er bransjens mest pålitelige løsning for å møte de utfordrende miljøene ved bruksområder innen industri, kommersielle kjøretøy og detaljhandel, samtidig som de gir problemfri ytelse for en rekke flytende produkter.

 


 

Kontinuerlig måling av tettheten i drivstoffet

Magnetostrictive Density-sonde

Magnetostrictive Density-sonde (MAG-D) i tanken, med valgfri 0,1 og 0,2 GPH lekkasjeregistrering i tanken og vannovervåkingsfunksjoner kan konfigureres for flere ulike bruksområder i tank.

MAG-D-sonden måler drivstofftetthet for å oppdage tapping av drivstoff som ikke overholder standarder. Veeder-Root MAG-D-sonden har et spesialisert flottørsystem og er en kostnadseffektiv og praktisk måte å måle drivstoffets tetthet kontinuerlig på.

style switcher

 


 

style switcher

Utformet for miljøer med alternative drivstoffer

Magnetostrictive Plus-sonde for alternativ væske

Magnetostrictive (MAG) Plus-sonde for alternative væsker er utformet av rustfrie stålrør, og kan konfigureres for flere ulike bruksområder i tank.

Sertifisert for inventarkontroll, lekkasjeregistrering i tank og vannregistrering i flere væsker, inkludert bensin, diesel og væsker opptil 100 % alkohol. Løsningen med sonden i tanken når den brukes i underjordiske oppbevaringstanker, er sertifisert for å overgå amerikanske EPA-ytelsesstandarder, og kan romme 2, 3 og 4-tommers flottørsett.
Ved å bruke magnetostriktiv sensorteknologi gir MAG Plus-sonden for alternative drivstofftankeiere synlighet til å måle og identifisere flere væskeavlesninger – for eksempel høyde, væsketemperatur og vann.

 


 

Nøyaktige flottørsett for en rekke væsker

MAG Plus sonde i tankmonteringssett

Veeder-Root MAG Plus-sonde monteringssett gir et velprøvd flottørteknologisystem som oppfyller spesifiserte væskematerialers krav til inventar og valgfri vannregistrering

MAG Plus-sonde monteringssett er tilgjengelig med 4" (unntatt gass, bruk heller fase to-separeringsflottørsettet), 3" og 2" flottørkonfigurasjoner.
Alle settene inkluderer en produktflottør, vannflottør (unntatt sett for alternative væsker*), sondeisoleringsholder, to ¾" justerbare adaptere og kabel. 2" sett inkluderer også to 2" ikke-justerbare adaptere. Testtidene er lengre når du bruker 3" og 2" flottørsett.

 
style switcher

 


 

style switcher

Overvåk lagertanker over bakken som krever fleksible sondeløsninger

Magnetostrictive Mag-FLEX-sonde for høy tank

Mag-FLEX er spesielt utviklet for overvåking av lagertanker over bakken. Den bruker den velutprøvde magnetostriktive sondeteknologien fra Veeder-Root, som er installert i over 500 000 tanker globalt. Løsningen kan kobles til en hvilken som helst Veeder-Root automatisk tankmåler for å skape et kraftig og rimelig system for lagerstyring som støttes opp av Veeder-Roots støttenettverk og pålitelighet. Denne løsningen for bruksområder over bakken leverer nøyaktig avstemming av de dyreste aktivaene på området, uten at du trenger å klatre til formidable høyder for å lese av lagernivåer.