Epsilon-stasjonskontrollenhet

Epsilon-stasjonskontrollenhet

enhets kontrollør for utvalgt stasjons behov

 

Epsilon er en multi-funksjonell stasjons kontrollør som optimiserer forretnings logikken for helautomatiserte enheter, gjennom sømløs integrasjon av stasjons enheter og betalings løsninger

 •   Kostnadseffektiv og skalerbar
 •   Anerkjent teknologi
 •   Førsteklasses kvalitet på tjenesten
 •   Merverdifunksjoner
Be om et pristilbud

Cost effective icon

Kostnadseffektiv og skalerbar

Skalerbar løsning som passer for både store servicestasjoner og små ubemannede stasjoner, og gir full valgfrihet med ulike forretningsmodeller

shield with a tick icon

Anerkjent teknologi

Teknologi som er bygget på over 150 års erfaring med gode resultater fra eksisterende drivstofforhandlere, med mer enn 1500 Epsilon-kontrollenheter installert over hele Nord-Europa

engineer icon

Førsteklasses kvalitet på tjenesten

Støttet av engasjerte regionale team og pålitelige partnere for å levere førsteklasses teknisk støtte og forsknings- og utviklingstjenester 365 dager i året

hand holding a graph icon

Merverdifunksjoner

En rekke komponenter som skal brukes med Epsilon, inkludert stasjonsenhetsadministrasjon (SDA) – ekstern vedlikeholdsløsning, bilvask og aktivaforvaltning


Totalt innsyn i virksomhetens aktivaytelse

Epsilon kontrollenhet for pumpeområder er posisjonert i markedet som en integreringsplattform og gjør det mulig for deg å integrere pumpeområdet med alle nødvendige tjenester; enten de befinner seg lokalt på stedet eller eksternt i skyen.

Håndtering av betalingskort

 

Integrering med tredjeparts betalingsløsningsleverandører

 •   Bankkort eller kort som ikke samsvarer med PCI til proprietær vert som WMCard eller EBBA
 •   Enkel eller dobbel vertsstøtte
 •   Implementert betalingsløsningsleverandør-støtte (PSP-støtte) fra følgende leverandører:
  • •  NETS
  • •  Swedbank Pay
  • •  IPOS
Payment cards

Outdoor payment terminals

Administrasjon av utendørsterminaler

 

Administrer utendørs betalingsterminaler (OPT) og kortlesere i dispensere (CRIND)

 •   Kort-, kupong-, bilvaskkode- og seddelkjøp
 •   Sertifiseringsstøtte for måleinstrumentdirektiv (MID)
 •   Støtte på flere språk for kundedialog
 •   Tilkobling til bilvask med kortkjøp eller salgskode/strekkodeinngang
 •   Håndtering av EMV-bankkort
 •   Håndterer prosedyrer for levering av drivstoff og kontantinnbetaling med kortidentifikasjon
 •   Gilbarco NordicCard CRIND-er med SPOT M7

Epsilon-oppsett og -overvåking

 

Konfigurer parameterne for systemet og kontroller statusen

 •   Konfigurasjon av driftsmodus (åpen/lukk/natt)
 •   Stille inn pris
 •   Sette opp pumpekonfigurasjon
 •   Status for tilkoblede enheter
 •   Journalpresentasjon i sanntid
 •   Interaktiv rapport- og utskriftsfunksjon
 •   Journallogg og -bruker
fuel supervision dashboard

Person putting fuel into a car

Pumpe håndtering

 

Administrer dispensere på pumpeområdet

 •   Støttede protokoller er ATCL, WCL, Gilbarco TwoWire og Wayne Dart
 •   Maks 64 pumper tilkoblet
 •   Driftsmoduser åpnet/lukket/natt/rushtid
 •   Konfigurerbart eierskap OPT, innendørs salgssted, fjernsalg

Administrasjon av stasjonsenhet

 

Fjernvedlikehold

 •   Programvareoppdateringer
 •   Parameterdistribusjon og -konfigurasjon
 •   Statusrapportering
 •   Innsamling av beholdningsdata for enhetsprogramvare og maskinvarekomponenter
 •   Ekstern kommando for enhetstilgang
 •   Ekstern tilgang til enhetslogger og -filer
 •   Automatisk filsamling for sikkerhetskopiering av parametere og journaler
 •   Epsilon og betalingsterminaler implementert for automatiske oppdateringer
 •   Sikkerhetsnøkkel og hvitelistedistribusjon
Person looking at a Insite360 Uptime dashboard

PPX

Salg innendørs drivstoff

 

Administrer integrering med salgssted (POS)

 •   Bruker kjernekommandoer i standard IFSF-/FDC-/POS-protokoll
 •   Støtter fjernsalg av drivstoff via mobilbetaling med GVR Cloud-løsning
 •   Oversetter data og meldinger fra eksterne til interne formater, og omvendt
 •   To hovedmønstre for meldinger:
  • •  Ekstern forespørsel som resulterer i et svar fra EFS
  • •  Uoppfordrede meldinger sendt av EFS, som transaksjonsdata for endret pumpestatus og fullført påfylling

Automatisk tankmålersystem

 

Administrer automatiske tankmålere og våtlager

 •   Kan håndtere Veeder-Root, Enraff Stic, Encompass, OPW og 4Tech
 •   Leveringsdeteksjon
 •   Lekkasje-/tyverideteksjon med innebygde alarmer
 •   Beregnet våtlager hvis ingen ATG er tilkoblet
 •   Overvåking av strømningshastighet for hver påfylling
 •   Kalibreringstabellfunksjonalitet
 •   Synlige data i ESS og EBBA, kontinuerlige rapporter til alle sentralsystemer
Someone using a tank gauge system

Fuel pump dispensers

Prishåndtering

 

Administrer drivstoffprisene

 •   Støtter både lokale og sentrale prisendringer
 •   Koordinering, bevaring og køorganisering av endringsbestillinger
 •   Advarsel for nesten-sentrale endringer i lokalt prisendringsskjema
 •   Proprietært standard XML-format for rapporter
 •   Filbasert inn- og utboks i det lokale filsystemet
 •   Koordinering med prisskilt og pumper, forsinkelsestidskonfigurasjon for pumper vs. prisskilt
 •   Konfigurerbar blokkering ved skiltfeil
 •   Avstemningsrapport for forsinket generering av prisendring, venter til alle påstartede fyllinger i løpet av prisperioden er fullført

Rapporter på stedet

 

Generering av rapporter

 •   Kan produsere utskriftsoppsett (tekst/kolonne-formatert), tilpassede eksportformater og rapportere transaksjonsdata
 •   XML-konfigurasjonsfiler for å definere forskjellige rapporter. En rapport består av én eller flere SQL-spørringer
 •   Resultatdata for spørringer lagres som en rådatafil, et slags generisk XML-dataformat og blir deretter etterbehandlet med ett eller flere XSLT-stilark til den endelige utskriften
 •   Regelmessige rapporter utløses av meldinger som sendes av Windows Scheduler-jobber.
Epsilon report broker

Mobile Phone Payment

Mobil betalings integrering

 
 •   Mobil betaling klargjort med integrering mot Gilbarco Cloud mobil betaling, back-end
 •   Back-end til back-end integrering, kun med standard Epsilon versjon.
 •   Kostnads effektiv versjon
 •   Ingen tilleggs enheter på stasjonene

 


Hvem vi jobber med

Esso
Tanka
ST1
OKQ8
Internation Diesel Service
Gulf

Kompletterende produkter som kan transformere virksomheten din

Outdoor payment terminals

Utendørs betalingsterminaler (OPT)Neste generasjons integrerte betalingsløsninger

Insite360 Mobile Suite

Insite360 MobileFå tilgang til en ny verden av betalingsløsninger