SK700-II AdBlue for Cars

SK700-II AdBlue for Cars

Etter at AdBlue har hatt stor suksess for den kommersielle lastebilindustrien, forventes bruk av AdBlue i private kjøretøy å øke. De tyske bilprodusentforeningen (VDA) sier at i 2020 vil det være rundt 23 millioner selektive katalytisk reduksjon (SCR) utstyrte biler som bruker AdBlue-teknologi for rene utslipp.

Feilsikker

Allsidig
SK700-II AdBlue® for CARS passer sømløst med resten av løsningene og systemene på din forplass. Velg mellom Standalone, Combi eller Integrert konfigurasjon og alternativer for å bygge riktig AdBlue® fyllingsløsning til din forplass. ATEX-versjonen av AdBlue® er også tilgjengelig, slik at du kan kombinere med bensin og dieselkarakterer.

Design matters
Når AdBlue® ikke distribueres jevnlig og hvis det kommer i kontakt med oksygen, kan det krystalliseres. SK700-II AdBlue® CARS har en korrosjonsbestandig elektromagnetisk strømningsmåler, som er svært avansert i bransjen. Den har ingen bevegelige deler for å sikre at den ikke blokkerer og maksimerer oppetid, samtidig som den ir svært nøyaktig måling, og eliminerer produkttap.

Bevist
SK700-II AdBlue® CARS-installasjoner har kontinuerlig blitt utført i Finland ved temperaturer så lave som -25 ° C, spesielt viktig da AdBlue® fryser ved -11 ° c.