Personvernerklæring

Vi er Gilbarco Veeder-Root Ltd, et britisk utgangspunkt selskap med hovedkontor i Crompton Close, Basildon, Essex, SS14 3BA, E-post: euenquiries@gilbarco.com, Telefon: 0044 1268 533090 (“Gilbarco Veeder-Root”).

Vi leverer utstyr og tjenester som skal installeres og selges til kunder på petroleumsutsalg, på bensinstasjoner og/eller i butikker, samt hos petroleumsforhandlere/leverandører.

Vi bruker dine opplysninger i henhold til beskrivelsen i denne personvernerklæringen. Det er vi som administrerer/kontrollerer opplysningene du gir til oss.

Våre representanter i

Vårt nettsted linker til andre nettsteder som benytter egne personvernerklæringer og vilkår.

Vi i Gilbarco Veeder-Root tar dine personopplysninger på alvor. Denne erklæringen:

 • beskriver hvilke typer personopplysninger vi innhenter om deg;
 • beskriver hvordan og hvorfor vi innhenter og bruker dine personopplysninger;
 • beskriver hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger;
 • beskriver når, hvorfor og hvem vi deler dine personopplysninger med;
 • beskriver på hvilket rettslig grunnlag vi bruker dine personopplysninger;
 • forklarer hva som skjer hvis du ikke vil oppgi de personopplysningene vi ber om;
 • oppgir hvor vi lagrer dine personopplysninger og om vi overfører dine data til en tredjepart utenfor EØS;
 • beskriver de rettigheter og valg du har med hensyn til dine personopplysninger; og
 • forklarer hvordan du kan kontakte oss.

Vi innhenter visse typer personopplysninger om deg i løpet av den tiden vi samarbeider:

Disse omfatter:
Navnet ditt;
Stillingen din;
Navn og adresse til din arbeidsgiver;

Dine kontaktopplysninger.

Når du besøker vårt nettsted, kan vi også innhente personopplysninger via nettkapsler eller lignende tekniske løsninger inkludert, men ikke begrenset til:
Din IP-adresse;
Din cookie-ID;
Din nettleser;
Ditt operativsystem;
Ditt oppholdssted;
De sidene du besøker på vårt nettsted;
De reklamene du har sett eller klikket på.

Vi kan innhente opplysninger om deg fra disse kildene:

 • Direkte fra deg. Dette er opplysninger du gir til oss på vårt nettsted eller andre steder på internett, og/eller ved at du fyller ut dokumenter med informasjon om deg;
 • Når du kontakter oss pr. e-post, telefon, faks eller brev;
 • I egen person, f.eks. i et avtalt møte eller på en tilstelning/et arrangement;
 • Ved at du deltar i frivillige markedsundersøkelser;
 • Fra en agent/tredjepart som handler på dine vegne og/eller via en av våre forhandlere/representanter som du samarbeider med;
 • Gjennom offentlige sosiale medier som:
  • LinkedIn;
  • Facebook;
  • Twitter;
 • Når du besøker ett av våre anlegg rundt om i verden, blir du spurt om å oppgi ditt navn og andre data;
 • Gjennom anskaffelse av databaser med dine personlige kontaktopplysninger som du har samtykket i til en tredjepart;
 • Cookies som lagres på din datamaskin eller mobiltelefon når du besøker vårt nettsted.

Vi bruker dine personopplysninger til å:

 • kontakte deg for å informere deg om tjenester eller produkter du mottar fra oss (og eventuelle endringer i dem);
 • kontakte deg for å tilby andre tjenester eller produkter i vår portefølje;
 • kontakte deg for å invitere deg til tilstelninger som vi arrangerer eller deltar på;
 • svare på eventuelle spørsmål eller bekymringer som du måtte ha;
 • utføre alle administrative oppgaver som fakturering og fornyelser;
 • på andre måter oppfylle våre forpliktelser som oppstår i kontraktsperioden med deg og håndheve samme;
 • iverksette kontrolltiltak mot hvitvasking av penger;
 • bekrefte din identitet;
 • kontakte deg for å be deg om å ta del i forbrukerundersøkelser på internett eller pr. telefon;
 • hjelpe oss med å gjøre våre markedsannonser og reklame målrettet slik at de blir mer relevante for deg;
 • bruke dine anonymiserte opplysninger for å vise deg reklame på sosiale medieplattformer som f.eks. LinkedIn eller Twitter, eller gjennom annen tredjeparts reklame som kan komme frem på andre nettsteder du besøker;
 • hjelpe oss med å forbedre din brukeropplevelse på vårt nettsted gjennom atferdsanalyseverktøy.

Vi kommer ikke til å bruke dine opplysninger til noe annet formål, med mindre vi blir bedt om det med hjemmel i lov.

Hvor lenge vi lagrer dine opplysninger vil avhenge av hva vi skal bruke dem til.

Vi lagrer kun dine opplysninger så lenge det er rimelig nødvendig for det formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Vi har interne regler som fastsetter hvor lenge vi kan beholde slik informasjon.

[Kort sagt vil vi imidlertid beholde dine opplysninger i følgende perioder:

Vi beholder dine personopplysninger så lenge du er kunde hos Gilbarco Veeder-Root.

Dette omfatter situasjoner hvor vi anser at et av våre produkter muligens kan være operativt og/eller er eiet av den personen eller det selskapet som kjøpte produktet. Dette for å gjøre oss i stand til å svare på spørsmål eller klager, samt å imøtekomme andre forespørsler som inkluderer, men ikke er begrenset til, service, vedlikehold, utskifting og/eller oppgradering av våre produkter. Hvis noen av ovennevnte ikke lenger gjelder, beholder vi dine data i inntil 10 år fra den dato du sist var i kontakt med oss. Dette slik at vi kan kontakte deg om oppgraderinger av våre produkter og tjenester som kanskje kan være av interesse for deg, samt til egne rapporterings- og kundeinnsiktformål.

Hvis du ikke er kunde hos Gilbarco Veeder-Root (med andre ord: det har ikke funnet sted en avsluttet transaksjon med deg eller ditt selskap), beholder vi dine personopplysninger i inntil 5 år etter din siste kontakt med oss. Vi kommer da kun til å sende reklamemateriell til deg i maks. 2 år etter din siste kontakt med oss.

Vi deler dine personopplysninger med tredjeparter som utfører oppgaver på våre vegne og som også utfører tjenester for oss, slik som profesjonelle rådgivere, IT-konsulenter som utfører testing og utvikling på våre teknologisystemer, markedsanalyse- og reklamebyråer og funksjonskoordinatorer, våre forhandlere/representanter som utfører vedlikehold og/eller supportaktiviteter på våre vegne.

Vi deler dine personopplysninger med andre selskaper i Vontier-konsernet av interne årsaker, primært i forretnings- og driftsøyemed.

Ettersom vi fortsetter å utvikle vår virksomhet, kan det være at vi kommer til å selge eller kjøpe eiendeler. Hvis vi blir oppkjøpt av eller slått sammen med et annet selskap, blir dine personopplysninger delt med dette selskapet.

Hvis en konkursbegjæring eller et reorganiseringstiltak blir iverksatt av eller mot oss, vil alle slike opplysninger bli ansett som vår eiendom. Det følger derfor at de kan bli solgt eller overført til en tredjepart.

Der det er påkrevd at vi deler dine personopplysninger med en tredjepart for å oppfylle en juridisk forpliktelse; når vi er i god tro om at det er påkrevd ved gjeldende lov; etter anmodning fra statlige myndigheter som utfører en etterforskning; for å oppdage og beskytte mot svindel eller eventuelle tekniske og sikkerhetsmessige svakheter; for å svare på en nødsituasjon; eller på annen måte beskytte rettigheter, eiendom, sikkerhet eller sikkerheten til tredjeparter; brukere av vårt nettsted, vår virksomhet eller publikum.

Disse tredjeparter iverksetter lignende eller like strenge personvern- og konfidensialitetstiltak.

Ingen andre tredjeparter har adgang til dine opplysninger, med mindre vi spesifikt oppgir dette i denne personvernerklæringen eller at dette er lovpålagt.

Vi behandler dine opplysninger:

 • slik at vi kan tilby deg produkter OG/ELLER tjenester via nettstedene til Gilbarco Veeder-Root,
 • fordi det er nødvendig i utførelsen av kontrakten med deg for levering av utstyr og/eller levering av vedlikehold og/eller installasjonstjenester eller utføre tiltak etter anmodning fra deg før disse kontraktene inngås,
 • fordi det er nødvendig i arbeidet med våre legitime interesser i direkte markedsføring, markedsundersøkelser og nettanalyser, og dette omfatter profilering relatert til kundesegmentering og persontilpasning. Denne typen aktivitet medfører noen risikoer, men når alt kommer til alt mener vi at risikoen til dine personvernrettigheter kompenserer for de betydelige fordelene med å oppgi opplysninger som vi mener er av interesse for deg, samt gjør det mulig for oss å fremheve, modifisere, persontilpasse eller på annen måte forbedre våre tjenester/kommunikasjoner til fordel for våre kunder. Vi har også iverksatt rettighetsbeskyttelse ved å balansere våre legitime interesser med en eventuell påvirkning på deg og dine rettigheter i henhold til personvern og eventuelle andre relevante lover. Våre legitime forretningsinteresser overstyrer ikke automatisk dine interesser – vi kommer ikke til å bruke dine personopplysninger i aktiviteter hvor våre interesser overstyres av påvirkningen på deg (med mindre vi har fått ditt samtykke eller det på annen måte er påkrevd eller tillatt ved lov). Du har til enhver tid rett til å protestere, av grunner som gjelder din spesielle situasjon, mot bruk av dine personopplysninger som er basert på legitime interesser. Nærmere informasjon om denne rettigheten og hvordan du benytter den er beskrevet under.

Hvis du ber oss om å slutte å bruke dine opplysninger, eller hvis vi ikke trenger disse personopplysningene for å oppfylle våre kontraktbetingelser, vil vi slette dine data fra vår database innen 30 dager etter den datoen du ba oss om å gjøre det.

Hubspot, markedsplattformen vi benytter, har en innebygget Predictive Lead Scoring-funksjon som kan benyttes til automatiserte beslutninger. En Predictive Lead Score blir tilordnet hver enkelt kontaktprofil. Denne beregnes ut fra en algoritme som kombinerer brukerdemografiinformasjon med atferdsdata relatert til brukertrafikk over våre diverse digitale plattformer, nemlig: markedsføring via e-poster; nett- og destinasjonssider og sosiale plattformer. Predictive Lead Scores kan benyttes til å identifisere og prioritere muligheter for automatisk oppfølging, enten pr. telefon eller e-post. [Du har rett til å motsette deg utelukkende automatiserte avgjørelser.

For å kunne tilby bedre tjenester til deg på våre nettsteder benytter vi og andre tjenesteleverandører cookies til å innhente opplysninger om deg når du surfer. For informasjon om vår bruk av cookies og hvordan du kan nekte oss bruk av cookies eller slår dem av bør du lese Gilbarco Veeder-Root Retningslinjer for Informasjonskapsler.

Gilbarco Veeder-Root ønsker fra tid til annen å informere deg om nye og lignende produkter eller kampanjetilbud pr. e-post, telefon og/eller brev.

Du kan når som helst avregistrere deg/melde deg ut ved å klikke på «Avregistrere» i alle våre kommunikasjoner eller ved å kontakte oss ved å bruke opplysningene som står helt på slutten av denne personvernerklæringen.

Selskapene i Vontier-konsernet vil også kontakte deg angående deres produkter og kampanjer pr. e-post, telefon eller brev. Konsernet har en lang rekke produkter og tjenester som vi selv ikke kan tilby, men som kan være av interesse for deg, eller de kan oppfylle noen av dine ønsker som vi ikke har mulighet til.

Hver enkelt organisasjon har sine egne personvernvilkår om hvordan de behandler dine opplysninger. De beskriver hvordan du kan takke nei til å motta markedsføring fra dem hvis du noen gang skulle ombestemme deg (i tillegg til å bruke «Avregistrere»-muligheten i noen av deres kommunikasjoner).

Hvor mulig forsøker vi kun å behandle dine opplysninger innenfor Storbritannia og EØS-området. Hvis vi eller våre tjenesteleverandører overfører personopplysninger til noen utenfor Storbritannia eller EØS-området, vil vi alltid kreve at det finnes tilstrekkelige garantier for å beskytte informasjonen som overføres og inngå nødvendige databehandleravtaler og/eller EU Model Clause-avtaler. Du kan få informasjon om de sikringstiltakene som benyttes til slike overføringer ved å kontakte oss og bruke opplysningene som står helt på slutten av denne personvernerklæringen.

Vi beskytter dine personopplysninger ved å bruke ytre brannmurer og e-postkryptering. Regelmessig inntrengningstesting og sikkerhetsscanning utføres og repareres. Vi er tilbørlig aktsom i beskyttelsen av alle data som vi innhenter og lagrer.

Vi iverksetter også tiltak for å sikre at alle våre datterselskaper, agenter, samarbeidspartnere og leverandører implementerer gode sikkerhetstiltak.

Juridisk har du en lang rekke rettigheter med tanke på dine personopplysninger. Nærmere informasjon og råd om dine rettigheter kan du få fra Datatilsynet.

Rettigheter

Hva vil det si i praksis?

1. Rett til å bli informert

Du har rett til å få klar, tydelig og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker dine opplysninger og dine rettigheter. Derfor har vi inkludert slik informasjon i denne personvernerklæringen.

2. Rett til adgang

Du har rett til å få adgang til dine opplysninger (hvis vi behandler dem) og visse andre opplysninger (som ligner de som står i denne personvernerklæringen).

Dette slik at du er klar over og kan undersøke om vi bruker dine opplysninger i henhold til personvernbestemmelsene.

3. Rett til retting

Du har rett til å få dine personopplysninger endret dersom de er unøyaktige eller ufullstendige.

4. Rett til sletting

Denne kalles også «retten til å bli glemt», som enkelt forklart gjør det mulig for deg å be om å få dine personopplysninger slettet eller fjernet hvis det ikke er tvingende grunn til at vi kan beholde dem. Dette er ikke en generell rett til sletting; det finnes unntak.

5. Rett til begrenset behandling

Du har rett til å «blokkere» eller nekte ytterligere bruk av dine opplysninger. Når behandlingen blir begrenset, kan vi likevel behandle informasjonen din for andre formål. Vi beholder en liste over personer som har bedt om å få sine opplysninger «blokkert» for å sikre at blokkeringen blir respektert i ettertid.

6. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få og gjenbruke dine personopplysninger i egen hensikt på tvers av forskjellige tjenester. For eksempel: hvis du ønsker å bytte leverandør, så kan du enkelt flytte, kopiere eller overføre dine opplysninger mellom våre og deres IT-systemer – sikkert og trygt uten å påvirke brukervennligheten.

7. Rett til å nekte behandling

Du har rett til å nekte noen typer behandling, inkludert behandling basert på våre legitime interesser og behandling til direkte markedsføring (dvs. hvis du ikke lenger ønsker å bli kontaktet for potensielle muligheter), samt utelukkende automatiserte avgjørelser.

8. Rett til å klage

Du har rett til å klage til ditt nasjonale datatilsyn om hvordan vi håndterer eller behandler dine personopplysninger.

9. Rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis du har gitt ditt samtykke til noe vi gjør med dine personopplysninger, har du til enhver tid rett til å trekke samtykket tilbake (selv om du gjør det, betyr det ikke at det vi har gjort med dine opplysninger etter at du har gitt ditt samtykke og frem til dette tidspunkt er ulovlig). Dette omfatter din rett til å trekke ditt samtykke tilbake for bruk av dine personopplysninger i markedsføringsøyemed.

For å benytte deg av dine rettigheter over eller stille et spørsmål, kan du kontakte oss ved å bruke de opplysningene som står helt til slutt i denne personvernerklæringen.

Vi vil svare så snart som mulig. Generelt vil dette si innen en måned etter at vi har mottatt din forespørsel. Hvis behandling av en slik forespørsel kommer til å ta lenger tid enn vanlig, vil vi informere deg.

Vi svarer normalt på forespørsler og gir gratis informasjon, men vi kan belaste deg et rimelig gebyr som skal dekke administrative utgifter vi eventuelt får med å gi informasjon i forbindelse med:

 • grunnløse eller overdrevne/gjentatte forespørsler, eller
 • ytterligere kopier av samme informasjon.

Alternativt kan loven gi oss anledning til å nekte å behandle forespørselen.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger, ønsker å benytte deg av dine rettigheter eller er misfornøyd med hvordan vi håndterer dine opplysninger, kan du kontakte oss her: Gilbarco UK, et britisk utgangspunkt selskap med hovedkontor i Crompton Close Basildon Essex, SS14 3BA, E-post: euenquiries@gilbarco.com, Telefon: 0044 1268 533090.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt på eventuelle klager eller mener behandlingen av opplysningene dine ikke er i samsvar med personvernlover, kan du klage til datatilsynet i landet ditt.