Vilkår for bruk

Bruksvilkår

Det følgende representerer vilkårene for bruk som regulerer din bruk av og tilgang til dette nettstedet (www.gilbarco.com/eu/). Din bruk av disse nettstedene anses som bekreftelse på at du er enig i vilkårene i bruksvilkårene nedenfor.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjon på dette nettstedet kan endres uten varsel eller ansvar. Vi har etterstrebet å gjøre dette nettstedet nyttig og nøyaktig, men på grunn av behovet for å innhente betydelige mengder informasjon fra tredjeparter og potensialet for feil i lagring og overføring av digital informasjon, garanterer ikke Gilbarco Veeder-Root Europe nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon hentet fra dette nettstedet. ALT MATERIALE PUBLISERT PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG UTEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, AV NOE SLAG, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE GARANTERER IKKE AT FUNKSJONER PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTTE ELLER FEILFRIE , AT DEFEKTER VIL BLI KORRIGERT ELLER AT DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN ER FRI FOR VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE VERKEN GARANTERER ELLER REPRESENTERER BRUKEN AV MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET.

Tilgang til og bruk av informasjon

Gilbarco Veeder-Root Europe gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke overførbar, begrenset rettighet til å få tilgang til, bruke og vise dette nettstedet og det tilhørende materialet. Du samtykker til å ikke forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av nettstedet på noen måte. Du samtykker videre til å ikke bruke innholdet på dette nettstedet til noen annen kommersiell vinning enn fordelene du oppnår ved å bruke eller videreselge produktene som selges på dette nettstedet.

Opphavsrett

Nettstedet inneholder varemerker og servicemerker som eies av Gilbarco Inc. og visse tredjeparter. Alle merkene er de respektive eiernes eiendom. Dette nettstedet, inkludert all inkludert informasjon, er beskyttet av lover om opphavsrett. Alle rettigheter i åndsproduktene på dette nettstedet, inkludert copyright, varemerker, forretningshemmeligheter og patentrettigheter, beskyttet av føderale eller statlige registreringer, er forbeholdt. Tilgang til dette nettstedet utgjør ingen rett til å bruke immateriell eiendom som eies av Gilbarco Inc. eller dets tredjepartsleverandører til nettstedet. Du samtykker til at alle kopier av nettstedet må inkludere merknad om Gilbarco Inc.s opphavsrett og skal bare være til privat bruk. Du gis ingen andre tillatelser til å skrive ut, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, laste opp, laste ned, lagre, vise offentlig, endre eller modifisere innholdet på dette nettstedet. 

Hyperkoblinger

For å gjøre det praktisk for deg kan dette nettstede ha koblinger til andre nettsteder som eies, drives og vedlikeholdes av andre enheter. Hvis du bruker disse koblingene, forlater du dette nettstedet. Hvis du besøker et koblet nettsted, gjør du det for egen risiko, og det er ditt ansvarlig å gjennomføre alle forebyggende tiltak som er nødvendig for å beskytte mot virus og andre destruktive elementer som kan finnes på slikt koblet nettsted.GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR KOBLINGER: (I) FRA ET ANNET NETTSTED TIL GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE-nettstedet; OG (II) TIL ET ANNET NETTSTED FRA GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE-NETTSTEDET. Gilbarco Veeder-Root Europe er ikke ansvarlig for innholdet på slike koblede nettsteder og gir ingen representasjoner eller garantier når det gjelder nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet på slike nettsteder.

Endringer og begrensninger i tilgang

Gilbarco Veeder-Root Europe forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene til enhver tid, og fra tid til annen. Eventuelle endringer i disse bruksvilkårene blir publisert på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter slik publisering anses som bevis på at du aksepterer slik endring, modifisering, redigering, tilføyelse eller sletting.

Gilbarco Veeder-Root Europe forbeholder seg retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne hele eller deler av dette nettstedet til enhver tid, og fra tid til annen. Gilbarco Veeder-Root Europe kan også pålegge begrensninger, restriksjoner eller opphør av din tilgang til hele eller deler av dette nettstedet uten varsel eller ansvar.

Copyright © 2018 Gilbarco Veeder-Root Europe. Et Fortive-selskap