TLS-450 PLUS Automatsko Merilo Nivoa Goriva

TLS-450PLUS automatsko merilo goriva i sistem za zaštitu životne sredine pruža najsveobuhvatnije podatke o gorivu na benzinskoj stanici za napredno upravljanje sredstvima. Kombinujući vodeće algoritme u industrijskom sektoru sa poboljšanom bezbednošću, obaveštavanjem u realnom vremenu i pristupom sa bilo kog mesta i u svakom trenutku TLS-450PLUS održava rad i profitabilnost vaše benzinske stanice.

Dokazana zaštita
Održite kontrolu nad točenjem goriva uz upotrebu automatizovane kontrole odstupanja, detektovanje curenja goriva i rešenja za upravljanje benzinskim stanicama koje pruža TLS-450PLUS kako biste u svakom trenutku znali status svog poslovanja.

Dokazana preciznost
AccuChart™ vodeća automatska kalibracija u industrijskom sektoru, obezbeđuje najbolje moguće podatke za precizno upravljanje zalihama tečnih goriva. Potvrda o detekciji curenja goriva od strane trećeg lica pruža sigurnost da su rezervoari za gorivo hermetički zatvoreni. Daljinsko povezivanje na TLS-450PLUS omogućava pristup informacijama u svakom trenutku sa bilo kog mesta

Dokazan profit
Poslujte sa maksimalnom efikasnošću sa TLS-450PLUS sistemom nadzora, upravljajte rizikom, ograničite obaveze i smanjite nedostatke zaliha i vreme van rada benzinske stanice.

Dokazan partnerr
Gilbarco Veeder-Root automatska merila nivoa goriva su rešenja za upravljanje zalihama tečnog goriva visokog kvaliteta sa dugom istorijom pouzdanosti i preciznosti. Naši proizvodi pomažu ostvarivanje značajnih rezultata i zaštiti koju vaše poslovanje zaslužuje.

 • Unapređene performanse – značajno unapređenje u odnosu na originalni TLS-450 sa pet puta većom snagom procesora, šest puta više memorije i dva puta većim prostorom za skladištenje. Snaga koja vam je potrebna da proširite i dodate nove karakteristike uporedo sa rastom vašeg poslovanja
 • Maksimalna mogućnost proširivanja – kombinujte do 3 TLS-XB kutije za proširivanje kako biste vršili nadzor nad velikim, složenim benzinskim stanicama sa samo 1 TLS konzolom
 • Spreman za budućnost – zajedno sa TLS4 i TLS4B, TLS-4xx grupa proizvoda predstavlja sledeću generaciju platformi nadzora rezervoara za gorivo i zaštite životne sredine na koje će menadžeri objekata za skladištenje goriva moći da se oslone još mnogo godina
 • Daljinska povezanost putem interneta – vršite nadzor nad radom vaše benzinske stanice, dobijajte upozorenja u realnom vremenu, i pristupajte usaglašenim podacima preko uređaja povezanih sa internetom – u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta
 • Brže rešavanje problema – dijagnostikujte i rešavajte probleme daljinski kako biste bolje razumeli trenutnu situaciju i izbegli nepotreban odlazak na teren
 • Unapređena efikasnost zaposlenih na benzinskoj stanici – HELP funkcija osetljiva na kontekst ubrzava stručnost korisnika operatera i obuku zaposlenih; unapred programirajte prilagođena upozorenja za aktiviranje alarma da biste obezbedili specifične informacije za situaciju za unapred određene pojedince.
 • Wizard za praćenje radnog procesa – pojednostavljuje podešavanje sistema i obezbeđuje da ne dođe do previda za optimalan učinak sistema
 • Zaštita podataka – skladišti podatke do tri godine i štiti u slučaju nestanka struje, zamene baterija ili novih verzija softvera
 • Bezbednosne kontrole – prebačene Ethernet mreže, prilagođen pristup za korisnika, i Secure Socket Layer (SSL) internet zaštita koja čuva vašu mrežu
 • Daljinsko preuzimanje softvera – lak pristup novim verzijama softvera bez tehničkih obilazaka
 • Insite360 spreman – ugrađena funkcija Data Logger znači da lako možete da maksimizujete vrednost svoje investicije kroz servisni portfolio Gilbarco Veeder-Root-a
 • Maksimalan broj sondi za rezervoare: Do 32 Mag Plus ili Mag-FLEX sondi (mogu se mešati)
 • Samosigurne sonde / Ulazi za senzor: 64 po konzoli ili 256 ukupno sa TLS-XB
 • Linije pod pritiskom za testiranje curenja goriva: Do 16 linija
 • Senzori: Do 99 bilo kog tipa
 • Prekidači / Spoljni ulazi: 80 prekidača, 80 HV ulaza, 64 LV izlaza (maksimalan kapacitet, sa TLS-XB)
 • SLD Statičko testiranje rezervoara: Standard Mag 1 / Mag 2 sonde u podzemnim rezervoarima
 • CSLD Statističko testiranje rezervoara: Opciono sa Mag 1 / Mag 2 sondama u podzemnim rezervoarima
 • AccuChart™ automatska kalibracija sa unapređenom dijagnostikom: Opciono
 • BIR Sravnjivanje poslovnih zaliha: Opciono
 • Izveštavanje o varijablama u isporuci: Opciono
 • HRM Nadzor sravnjivanja na sat: Opciono
 • Skladištenje podataka & dostupni izveštaji: do 3 godine
 • Ugrađen štampač: Opciono
 • Verzija konzole bez displeja: Opciono
 • PLLD Elektronska linija za detekciju curenja: Opciono
 • Email: ugrađen
 • Funkcija Data Logger (Insite360): ugrađena
 • Daljinsko preuzimanje softvera: Da (zahteva registraciju konzole)
 • Nadzor gustine: Da (zahteva Mag Plus sonde za gustinu & setove plovaka)
 • Odvajanje faza: Da, sa Faza-dva 4" plovka
 • Temperaturni opseg za skladištenje: -40°C do 70°C
 • Temperaturni opseg za rad: 0°C do 40°C
 • Nove karakteristike planirane kasnije tokom 2015. godine:
  • TSL Sinhronizovana detekcija iznenadnog gubitka: Opciono
  • VR2 Alarmni nadzor za povrat gasnih isparenja: Opciono
  • IFSF preko TCP/IP
  • IFSF LON (očekuje se da bude dostupan početkom 2016. godine)