Insite360 rešenja u klaudu

 

Pristupite podacima lokacije sa bilo kog mesta i bilo kada.

Steknite uvid radi boljeg upravljanja svojim poslovanjem. Zahvaljujući našim rešenjima u oblaku Insite360, imaćete kontrolu nad mrežom benzinske stanice uz pristup svojim podacima sa bilo kog mesta i uvek kada vi to želite.

Povećana radna efikasnost

automatizacijom procesa i stalnim praćenjem

Povećani prihodi i smanjeni troškovi

korišćenjem napredne analitike, alata podrške za donošenje odluka i inovativnih usluga u cilju privlačenja kupaca

Smanjeni rizik, stroža kontrola

direktnim upravljanjem procesom, kontrolom upravljanja i izveštavanjem o realizaciji


Upoznajte naša rešenja u oblaku