Garancije

 

Evropska garancija

 

SAMO ZA EVROPU

Naša Standardna pravila za garancije se mogu preuzeti na sajtu mygvr.com. Obavite registraciju na internetu ako još uvek nemate prijavu i lozinku.

Kliknite ovde za obrazac zahteva za garanciju


 

Naša izjava o garanciji

KOMPANIJA GILBARCO VEEDER-ROOT NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVE TROŠKOVE NASTALE OD STRANE KORISNIKA.
Garancija važi samo kada je proizvod instaliran u skladu sa specifikacijama kompanije Gilbarco Veeder-Root i kada je obrazac za evidentiranje garancije podnesen kompaniji Gilbarco Veeder-Root od strane ovlašćenog distributera kompanije Gilbarco Veeder-Root. Ova garancija se neće primenjivati na svaki proizvod koji je bio izložen zloupotrebi, nemaru, nesrećama, sistemima koji su pogrešno primenjeni ili nisu instalirani po specifikacijama kompanije Gilbarco Veeder, koji je izmenjen ili popravljen od strane neovlašćenih osoba ili oštećen višom silom. Za više informacija i dokumente za garanciju, posetite sajt www.mygvr.com