Insite360 UpTime

Proaktivno upravljanje resursima u oblaku.

Hero image

Insite360 Uptime

Uverite se da su vaši automati za gorivo i oprema za prodavnice u potpunosti funkcionalni i sprečite nestašice zaliha

Insite360 Uptime vam pomaže da nadgledate resurse na benzinskoj stanici i u prodavnici i upravljate njima na jednoj platformi, sa podacima u realnom vremenu dostupnim preko portala ili aplikacije..

bar graph trending upwards

Planirano održavanje

Automatsko generisanje alarma omogućava vam da reagujete pre nego što dođe do problema.

Icon of a EV charger dispenser

Povećanje efikasnosti

Izveštaj u realnom vremenu o kritičnim događajima, planirane i proaktivne intervencije

Icon of a spider graph

Prilagodljivost

Stotine aktuelnih uređaja za benzinske stanice i prodavnice već su podržane, a mnogi su planirani za buduće povezivanje.

Icon of a spider graph

Neuporediva podrška

Opciona usluga Gilbarco Veeder-Root Help Desk Plus obezbeđuje kontinuitet rada servisne stanice.

Krenite na putovanje

Insite360 Uptime - Svodi na minimum vreme zastoja opreme i podstiče poverenje i lojalnost kupaca.

connections all around the world over a world map

Pristupajte podacima u realnom vremenu sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme

Izveštaji se prikazuju na kontrolnoj tabli prilagođenoj korisnicima, na kojoj mogu da nadgledaju i lako primenjuju bilo koju radnju kada je to potrebno, kako bi se na minimum svelo vreme zastoja ili nestanci zaliha.

  • Planirano i proaktivno održavanje i dopunjavanje.
  • Upravljanje korisničkim profilima sa selektivnom vidljivošću grupa stanica.
  • Dostupno sa standardnom ili prilagođenom logikom, kao kontrolisana usluga ili „uradi sâm“.
  • Automatska usluga upravljanja alarmom i upozorenjima koja može da se konfiguriše.
  • Kontinuirano praćenje statusa povezivanja.
  • Interakcija sa uređajem na daljinu, uključujući ponovno pokretanje

Kako to funkcioniše

Opsežno povezivanje

Integrišite benzinsku stanicu sa svim namenskim uređajima i uslugama; bilo da se nalaze na licu mesta ili na daljinu putem oblaka. Kombinujući DOMS PSS5000, softversku arhitekturu i usluge u oblaku, Insite360 Uptime predstavlja prilagodljivo rešenje koje zadovoljava potrebe i najjednostavnijih i najsofisticiranijih lokacija u budućnosti.

Naša druga rešenja iz paketa Insite360
Advanced Services Suite

Krenite na putovanje