Frontier Europe

Naše rešenje jednostrukog i dvostrukog automata za gorivo za primene u maloprodaji

 •   Kvalitetna konstrukcija i čvrsta struktura za optimalnu jačinu
 •   Potpuna fleksibilnost sa različitim brzinama protoka i konfiguracijama creva
 •   Kompatibilnost biogoriva i etanola
 •   Bezbedan vlasnički interfejs i uređaj za kodiranje merača
Zatražite ponudu 

 •   Omogućava različite brzine protoka, taster za biranje brzine i različite konfiguracije creva
 •   Dokazana vrhunska elektronika podržava sve vodeće protokole za komunikaciju
 •   Omogućava ATC, VR, EVR, veoma visok protok, biogoriva i satelitsku vezu
Pumpna jedinica Globalna pumpna jedinica Gilbarco Veeder-Root
Ekran računara Kombinovani LCD ekrani sa LED diodama i namenskim PPU-ima
Dimenzije 790 (Š) x 1520 (V) x 560 (D) x 2214 (D) mm
Opseg temperature od -20°C do + 40°C
Merač Klipni merač C+ za automate Gilbarco Veeder-Root sa elektronskom kalibracijom
Vrste goriva/creva 1 do 2 vrste goriva sa najviše 4 creva i 4 ekrana (2 položaja za punjenje)
Goriva
 • Benzin
 • Dizel
 • E15
 • Biodizel (100%)
Protok 40 l/m
Kućište Plastificirani pocinkovani čelik
 • Visok protok (70 l/m) i veoma visok protok (120 l/m)
 • Taster za biranje brzine 40/70
 • Crevo i mlaznice za niske temperature
 • Opcioni grejač za temperature ispod -20°C
 • Stub za crevo od nerđajućeg čelika
 • Prednji paneli od nerđajućeg čelika
 • Posebne boje
 • Ram osnove/ploča za curenje
 • Poboljšana zaštita od korozije
 • E85
 • Razvodna kutija otporna na eksploziju
 • Tastatura sa 10 tastera sa unapred definisanim iznosom za plaćanje gotovinom
 • Ecometer
 • Povrat pare i nadgledanje
 • Automatska kompenzacija temperature
 • Satelitska veza za modele sa veoma visokim protokom
 • Zaključavanje pokretača mlaznice
 • 7-cifreni elektromehanički totalizatori koji se ne mogu poništiti
 • Prikaz zapremine za komercijalne lokacije

 


 

Alternativni model

Frontier Europe AdBlue®

Dokazano da ispunjava stroge zahteve punjenja AdBlue®-om