Passport Europe

Jedna stanica, jedna kontrolna tačka

  •   Optimizovano za kontrolu goriva i upravljanje malim prodavnicama
  •   Kvalitetan modularni i prilagodljiv sistem
  •   Nenadmašna pouzdanost
Zatražite ponudu  

 

Sa instaliranom bazom koju čini više od 10.000 lokacija, Passport Europe definiše standard za kontrolu lokacije za maloprodaju goriva. On direktno kontroliše blagajne, spoljašnje terminale za plaćanje, automate za gorivo, ATG konzole i stubove sa cenama. Passport Europe registruje sve transakcije točenja goriva i plaćanja na lokaciji i obezbeđuje izveštavanje, podršku sravnjenju i potpune funkcije upravljanja koje su potrebne za uspešno poslovanje.

Povećajte opseg

Sa Passportom Europe nikada nije bilo jednostavnije prihvatanje velikog broja različitih načina plaćanja, uključujući debitne i kreditne kartice, različite kartice brendiranih goriva, kao i druge kartice zatvorenog kola i lokalne račune.

Kartice se prihvataju kako za naknadne uplate na blagajni tako i za unapred odobrene na spoljašnjem terminalu za plaćanje. Sa Passportom X je moguće produžiti radno vreme koje uključuje periode u kojima je vaša lokacija bez osoblja (npr. noću) putem fleksibilnog upravljanja spoljašnjim terminalima za plaćanje.

Povećajte broj lojalnih kupaca

Moćan alat za poboljšanje lojalnosti kupaca omogućava namenski način plaćanja za jednu lokaciju ili za čitavu mrežu lokacija. Passport Europe može da upravlja lokalnim računima ali i da pruži rešenja za prihvatanje mrežne kartice. Takođe, postojeći programi lojalnosti se lako integrišu u proces prodaje za još bolji doživljaj za vaše kupce i operatere lokacije.

Steknite tržišni udeo kroz segmentaciju ponude

Benzinska stanica se može jednostavno segmentirati prema različitim modelima usluga, čime se rešava svaki od vrednosnih segmenata kupaca u vašoj oblasti.

Kontrola benzinske stanice i smanjenje prevara

Svaki događaj koji se desi na benzinskoj stanici prikazuje se na ekranima blagajni, a tačan iznos prikupljen iz automata može da se prenese na kartice terminala čime se izbegava bilo kakva greška prilikom kucanja ili zloupotreba tokom procesa prodaje.

Potpuno izveštavanje omogućava fino sravnjenje i neposredne dokaze o krađi i gubicima.

Sistemi za automatsko merenje goriva u rezervoaru se takođe integrišu da bi se poboljšale mogućnosti za sravnjenje i otkrivanje gubitka i izveli vaši procesi logistike.

Pojednostavite bilans uspeha i računovodstvo

Prate se sva kretanja koja se tiču dobiti i gubitka da bi se izvelo tačno izveštavanje i praćenje poslovanja na lokaciji. Takođe su dostupni podaci o transakcijama na lokaciji u realnom vremenu za besprekornu integraciju sa bilo kojim računovodstvenim sistemom treće strane.

Rešenje za kvalitetan modularni sistem

Passport Europe je u potpunosti nadogradiv i nudi nekoliko opcionih sastavnih blokova koji se mogu prilagoditi svakoj benzinskoj stanici i poslovnom modelu.