EMR4 elektronski merač

Elektronska registracija merača za paralelno punjenje

EMR4 je projektovan tako da se instalira ili integriše sa bilo kojim meračem kao odobreni elektronski merač za kontrolu prenosa kod pokretnog i stacionarnog paralelnog punjenja goriva. Sistem EMR4 sastoji se od dve zasebne komponente: Glave registra i IB kutije. Ove glavne komponente, kao i niz dodataka, omogućavaju korisniku da konfiguriše sistem koji ispunjava njegove konkretne potrebe na vozilu za isporuku, rampi za pretakanje ili u drugim slučajevima distribucije tečnosti.

Zatražite ponudu

 


Automatizacija podataka radi eliminacije gubitaka

EMR4 omogućeva lako i jednostavno prikupljanje i prenos podataka o transakcijama. Automatizovano prikupljanje podataka, bilo direktno sa uređaja EMR4 ili bežično preko Datalink-a, garantuje integritet svih podataka o isporukama i smanjuje gubitak koji se javlja tokom zastarelih i ručnih procesa. Šta to znači za vas? Nema više izgubljenih, zaturenih ili pogrešno napisanih papirnih tiketa.

style switcher

style switcher

Raznovrsnost koja pojednostavljuje integraciju

EMR4 je projektovan tako da pojednostavljuje rukovanje. Budući da ima po dve glave sa ekranom na IB-u, više portova za komunikaciju, programabilne releje, pulsne izlaze, kompenzaciju temperature, OBC komande za daljinsko upravljanje i još mnogo toga što je standardno ugrađeno u svaki registar, EMR4 pruža raznovrsnost koja omogućava primenu u svim situacijama.

 


Bezbednost kojom se štiti imovina i omogućava bezbedan rad

EMR4 nudi bezbednost koja je potrebna da bi vaše zalihe goriva bile zaštićene. Zahvaljujući jedinstvenom operativnom sistemu i opcionalnim podešavanjima za sprečavanje neovlašćenog pristupa, EMR4 eliminiše zloupotrebu i krađu i prati svaku kap goriva. EMR4 ima ugrađenu zaštitu lozinkom, a može se koristiti i periferni bezbednosni uređaj, tako da isporuka nije moguća bez odgovarajuće autorizacije, čime se štiti vaša zarada.

style switcher

 


Ključne funkcije

  • Sistem sa dve glave registra – paralelni rad sa jednom IB kutijom.
  • Opšte „Weights & Measures“ odobrenje za instalaciju bilo gde u svetu.
  • UL, ATEX, IECEx sertifikati.
  • Class 1 Division 1 sertifikat kojim se odobrava instalacija za mobilnu i stacionarnu upotrebu.
  • Ugrađeni USB omogućava lako ažuriranje softvera u 3 koraka. Ažuriranja softvera stalno su besplatno dostupna na sajtu veeder.com, što znači da sistem može da prati razvoj vašeg preduzeća.
  • Dva RS-232 porta za komunikaciju omogućavaju lak pristup podacima i/ili daljinsko upravljanje.
  • Ima fabrički integrisan Wi-Fi, koji mu omogućava rad preko bežične mreže.
  • Dizajn sistema se može prilagoditi svim meračima.
  • Opcionalna elektronska kompenzacija temperature
  • Mogućnost podešavanja valute i količine pre točenja.

Specifikacije

Odobrenja „Weights and Measures“ odobrenje koje važi u čitavom svetu
Sertifikacije Odobrili: UL, ATEX i IECEx
Ocena bezbednosti Class 1 Division 1 – Odobreno za mobilnu i stacionarnu upotrebu
Komunikacija 3 U/I porta za komunikaciju (RS 232/485)
Ugrađen Wi-Fi, koji omogućava rad preko bežične mreže
Umrežavanje Lančano povežite do 32 glave registra u jednu mrežu
Radna temperatura Glava sa ekranom: -40° do 60° C
Tip kalibracije Kalibracija u jednoj ili više tačaka za naročitu preciznost