PUMPE I AUTOMATI ZA GORIVO

Širok portfolio pumpi i automata za gorivo Gilbarco Veeder-Root-a napravljeni su da budu u središtu maloprodaje benzinskih stancia. Fokusirajući se na kvalitet sa dokazanom profitabilnošću, rešenja Gilbarco Veeder-Root-a su dizajnirana da podrže bolje poslovanje sada i u budućnosti.

Snažni, pouzdani i precizni pumpe i automati za gorivo, Gilbarco Veeder-Root-a uvode fleksibilnu i nadgradivu tehnologiju koja raste sa vašim poslovanjem.

Automati za gorivo za više proizvoda (MPDs)

Sa modularnim i fleksibilnim dizajnom, asortiman automata za gorivo za više proizvoda Gilbarco Veeder-Root-a omogućavaju vam točenje više vrsta goriva u skladu sa vašim zahtevima.


Jednostruki i dvostruki aparati

Jednostruki i dvostruki automati za gorivo Gilbarco Veeder-Root-a dostupni u više konfiguracija i opcija, predstavljaju idealan izbor kako za komercijalne tako za maloprodajne benzinske stanice. Nudeći superioran kvalitet i izuzetan doživljaj za kupca, istovremeno smanjuju ukupan trošak vlasništva.


Alternativna goriva

Više od dve decenije, Gilbarco Veeder-Root je na čelu maloprodaje alternativnih goriva. Gilbarco Veeder-Root-ov SK700-II asortiman aparata za alternativna goriva uključuje Adblue®, CNG, LPG, Ethanol (E5 to E85) i biodizel. Ova goriva se mogu točiti u kombinaciji sa običnim gorivima na mnogo jedinstvenih načina kako bi zadovoljili specifične potrebe benzinske stanice.


Applause Europe

Applause Europe je multimedijalni ekran Gilbarco Veeder-Root-a za SK700-II i Horizon. Za one koji žele maksimum od svojih benzinskih stanica i prodavnica, 15" integrisani displej pruža informacije o transakciji i bogat reklamni sadržaj na jednom ekranu.


Potapajuće pumpe

Asortiman potapajućih pumpi Gilbarco Veeder-Root-a je najefikasnije rešenje za točenje goriva na benzinskoj stanici, sa održivim protokom goriva, bez zagušenja, isparavanja i sa manjim troškovima održavanja.


Komercijalna rešenja

Sa asortimanom komercijalnih aparata i rešenja, Gilbarco Veeder-Root može da ponudi pravu opremu koje ispunjava zahteve točenja goriva za komercijalna vozila.