PSS 5000

Sa više od 25 godina dokazane i pouzdane usluge za maloprodajne prodavce goriva, PSS 5000 je instaliran na više od 50,000 stanica u 60 različitih zemalja. Dizajniran je da pruži naftnim kompanijama mogućnost da kombinuju POS i opremu za benzinske stanice bilo koje marke i proizvođača. Takođe nudi širok izbor interfejsa za povezivanje uključujući direktan pristup mreži koji vam omogućava da se povežete sa ostatkom sveta.

Kao sistemska komponenta u POS okruženju, PSS 5000 prevazilazi složene razlike između benzinske stanice i maloprodajnog okruženja, omogućavajući kontrolu svih vrsta opreme za benzinsku stanicu sa POS, BOS i sistemima u centrali.

  • Jednostavna integracija POS preko TCP/IP
  • Odgovara svim benzinskim stanicama, nezavisno od dizajna i veličine
  • Povezuje se sa većinom opreme na benzinskoj stanici
  • IFSF podrška
  • Sve u jednoj kutiji
  • Izuzetno pouzdan
  • Nudi vrednost za novac
  • Odobrenja i usaglašenost
  • Opcioni host interfejs za prikupljanje podataka i alarma
  • Daljinsko upravljanje

Osnovni interfejs

Otvoren TCP/IP interfejs sa centralnim sistemom hostovanja

Komunikacija

Ugrađen veb server
Internet pretraživač

Otpornost
 

Visoka otpornost na električne smetnje
Oscilacije u napajanju
Iskakanje iz sistema

Podrška

IFSF

Konekcija

EMC odobrena kutija za konekciju
LVD odobrena kutija za konekciju

Interfejs

Pumpni aparati
POS/BOS sistem
Terminali za plaćanje
Sistemi merila nivoa goriva
Sistemi za povraćaj isparenja

Dizajn

Modularan softver i hardver

Odobrenja

Usaglašen sa OIML preporukama R-117
W&M odobrenje u celom svetu

Mogućnosti daljinskog upravljanja

Daljinska dijagnostika putem interneta
Softversko preuzimanje i postavljanje aplikacije i konfiguracije