Pumpni automati

Čvrsta, pouzdana, tačna i sigurna tehnologija

Automati za gorivo, automati za dizel i alternativna goriva uvode fleksibilnu i inovativnu tehnologiju. Ne samo da rastu sa vašim poslovanjem, već unapređuju doživljaj krajnjih korisnika na benzinskoj stanici.

Fokusirajući se na jedinstvene zahteve klijenta, Gilbarco Veeder-Root isporučuje visoko kvalitetene i pouzdane pumpne automate koji su dizajnirani da podrže bolje poslovanje sada i u budućnosti.