Obaveštenje o privatnosti

Mi smo Gilbarco Veeder-Root Ltd, kompanije iz UK-ja sa sedištem u Crompton Close, Basildon, Essex, SS14 3BA, E-adresa: euenquiries@gilbarco.com, Telefon: +44 (0) 1268 533090 (“Gilbarco Veeder-Root”).

Klijentima pružamo usluge i opremu koja se montira i koristi na benzinskim pumpama, na prilazu benzinskim pumpama i/ili u prodavnicama i nemaloprodajnim objektima za distribuciju naftnih proizvoda.

Koristimo vaše podatke kao što je u nastavku objašnjeno u ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka. Mi ćemo “kontrolisati” podatke koje nam obezbedite.

Naš predstavnik u

Naš veb-sajt je povezan i sa drugim veb-sajtovima koji će imati svoje uslove i izjave o zaštiti ličnih podataka.

Mi u kompaniji Gilbarco Veeder-Root shvatamo zaštitu vaših ličnih podataka veoma ozbiljno. Ovim dokumentom:

 • utvrđuju se vrste ličnih podataka koje o vama prikupljamo;
 • objašnjava se kako i zašto prikupljamo i koristimo vaše lične podatke;
 • objašnjava se koliko dugo čuvamo vaše lične podatke;
 • objašnjava se kada, zašto i sa kim ćemo deliti vaše lične podatke;
 • utvrđuje se pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka;
 • objašnjavaju se posledice odbijanja da se obezbede traženi lični podaci;
 • objašnjava se gde čuvamo vaše lične podatke i da li prenosimo vaše podatke izvan Evropskog ekonomskog prostora;
 • objašnjavaju se različita prava i izbori koje imate kada su u pitanju vaši lični podaci; i
 • objašnjava se kako možete da nas kontaktirate.

Prikupićemo određene lične podatke o vama tokom kontakata koje budete imali sa nama.

Ovi podaci obuhvataju:
Vaše ime;
Vašu funkciju;
Naziv i adresu kompanije za koju radite;

Vaše kontakt detalje.

Ako posetite naš veb-sajt, takođe možemo prikupiti lične podatke putem kolačića ili sličnih metoda, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
Vašu IP adresu;
ID vašeg kolačića;
Vaš veb pregledač;
Vaš operativni sistem;
Vašu lokaciju;
Veb stranice koje posetite na našim veb-sajtovima;
Oglase koje ste pregledali ili kliknuli.

Vaše lične podatke možemo prikupljati na sledeće načine:

 • Direktno od vas. Ovo su podaci koje nam sami dostavite preko naših veb-sajtova ili nekih drugih ciljnih stranica na internetu, i/ili tako što popunite dokumenta u kojima nam navedete svoje detalje;
 • Ako nas kontaktirate bilo putem e-pošte, telefona, faksimila ili obične pošte;
 • Lično, na primer tokom ugovorenog sastanka ili nekog događaja;
 • Dobrovoljnim anketama sprovedenim za svrhe istraživanja;
 • Od agenta/treće strane koja deluje u vaše ime i/ili preko jednog od naših distributera/predstavnika sa kojima trgujete;
 • Putem javno dostupnih izvora podataka. Koristimo sledeće javne izvore podataka:
  • LinkedIn;
  • Facebook;
  • Twitter;
 • Kada posetite neki od naših objekata u svetu i kada vas zamolimo da nam navedete svoje ime i ostale podatke;
 • Kroz nabavku baza podataka sa vašim ličnim kontakt podacima, za šta ste dali pristanak nekoj trećoj strani;
 • Putem kolačića na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite naš veb-sajt.

Koristimo vaše lične podatke za sledeće svrhe:

 • da vas kontaktiramo kako bismo razmotrili usluge ili proizvode koje od nas dobijate (i sve izmene u vezi sa njima);
 • da vas kontaktiramo da bismo vam ponudili dodatne usluge ili proizvode koje imamo u ponudi;
 • da vas kontaktiramo da bismo vas pozvali da događaje koje sami organizujemo ili kojima prisustvujemo;
 • da odgovorimo na sva pitanja ili probleme koje imate;
 • da se bavimo administrativnim pitanjima kao što su fakturisanje i obnavljanje;
 • da na druge načine obavljamo svoje obaveze na osnovu našeg ugovora sa vama i da taj ugovor izvršavamo;
 • da vršimo provere u cilju borbe protiv pranja novca;
 • da proverimo vaš identitet;
 • da vas kontaktiramo da bismo vas zamolili da učestvujete u istraživanju vezanom za potrošače putem onlajn ili telefonske ankete;
 • da nam pomognete da nađemo pravu marketinšku komunikaciju i oglase kako bi bili relevantniji za vas;
 • da koristimo vaše podatke pod pseudonimom kako bismo vam pokazali oglašavanja na društvenim mrežama kao što su LinkedIn ili Twitter, ili oglašavanje trećih strana koje se može pojaviti na drugim veb-sajtovima koje koristite.
 • Da nam pomognete da poboljšamo iskustvo korisnika na našem veb-sajtu putem bihevioralnih alatki za analitiku.

Nećemo koristiti vaše podatke niukoje druge svrhe osim ako se to od nas zakonom ne zahteva.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke zavisi od toga za šta ih koristimo.

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je to zaista neophodno i to za svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka i da bismo ispunili svoje zakonske obaveze. Imamo interna pravila kojima se utvrđuje koliko dugo čuvamo podatke.

[Ukratko, čuvaćemo vaše podatke u sledećem trajanju:

Čuvaćemo vaše lične podatke dokle god ste klijent kompanije Gilbarco Veeder-Root.

Ovo se odnosi i na situacije kada je neki od naših proizvoda još uvek u upotrebljivom stanju i/ili u vlasništvu pojedinca ili kompanije koja je kupila taj proizvod. Ovo je iz razloga da bismo mogli da odgovorimo na sva pitanja ili žalbe, kao i da ispunimo dalje zahteve uključujući, ali se ne ograničavajući na servisiranje, održavanje, zamenu i/ili nadogradnju naših proizvoda. Ako bilo koje od gore navedenog prestane da važi, čuvaćemo vaše podatke najviše 10 godina od dana kada ste nam se poslednji put obratili. Razlog tome je da možemo da vas kontaktiramo u vezi sa nadogradnjama naših proizvoda i sa uslugama za koje biste nekad mogli biti zainteresovani, kao i naši vlastiti izveštaji i uvid u aktivnosti klijenata.

Ako niste klijent kompanije Gilbarco Veeder-Root (drugim rečima, nije bilo dovršene transakcije sa vama ili vašom kompanijom), čuvaćemo vaše lične podatke najviše 5 godina nakon što nam se poslednji put obratite. Slaćemo vam marketinške poruke najviše 2 godine nakon što nas poslednji put kontaktirate.]

Delimo vaše lične podatke sa trećim stranama koje obavljaju neke funkcije u naše ime i koje nam takođe pružaju usluge, kao što su profesionalni savetnici, IT konsultanti koji obavljaju testiranje i razvoj naših sistema poslovne tehnologije, agencije za istraživanje i slanje poruka i koordinatori funkcija, naši distributeri/predstavnici koji obavljaju aktivnosti održavanja i/ili podrške u naše ime.

Delimo vaše lične podatke sa drugim kompanijama iz naše grupe Vontier iz internih razloga, prvenstveno u poslovne i operativne svrhe.

Kako razvijamo svoje poslovanje, može se dešavati da kupujemo ili prodajemo imovinu. Ako nas neki drugi entitet kupi ili se spoji sa nama, vaši lični podaci će biti otkriveni tom entitetu.

Ako mi ili neko drugi protiv nas pokrene stečajni postupak ili postupak za restrukturiranje, svi takvi podaci će se smatrati našom imovinom i kao takva, može biti prodata ili preneta trećim stranama.

Kad je to potrebno, delimo vaše lične podatke sa trećim stranama da bismo ispunili zakonsku obavezu; kada u dobroj veri smatramo da se to zahteva merodavnim pravom; na zahtev državnih organa koji sprovode istragu; da bi se otkrila i sprečila prevara ili bilo koja tehnička ili bezbednosna ranjivost; da bi se odgovorilo na vanrednu situaciju; ili da bi se jednostavno zaštitila prava, svojina, bezbednost ili sigurnost trećih strana, posetilaca našeg veb-sajta, našeg poslovanja ili javnosti.

Ove treće strane ispunjavaju slične i jednako stroge obaveze po pitanju privatnosti i poverljivosti.

Nijedna druga treća strana nema pristup vašim podacima osim ako to eksplicitno ne naglasimo u ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka ili se to ne zahteva zakonom.

Obrađujemo vaše podatke:

 • da bismo mogli da vam obezbedimo proizvode I/ILI usluge putem veb-sajtova kompanije Gilbarco Veeder-Root.
 • pošto je ovo neophodno za izvršenje ugovora sa vama za isporuku opreme i/ili pružanje usluga održavanja i/ili montaže ili da bi se preduzeli koraci na vaš zahtev pre nego što se sklope ovi ugovori.
 • pošto je ovo neophodno za ispunjavanje naših legitimnih interesa u direktnom marketingu, istraživanju tržišta i veb analitici, a to obuhvata i profilisanje u vezi sa segmentacijom i personalizacijom korisnika. Iako postoje izvesni rizici vezani za ovu vrstu aktivnosti, kada se sve uzme u obzir, smatramo da nad rizikom vezanim za vaše pravo zaštite podataka nose prevagu značajne prednosti koje donosi pružanje informacija za koje smatramo da bi vam mogle biti od interesa i mogućnost da pojačamo, modifikujemo, personalizujemo ili na drugi način poboljšamo svoje usluge/komunikaciju u korist naših klijenata. Takođe sprovodimo zaštitu vaših prava, tako što nalazimo ravnotežu između svojih legitimnih interesa i svih mogućih posledica po vas i vaša prava prema zakonu o zaštiti podataka i bilo kom drugom relevantnom zakonu. Naši legitimni poslovni interesi ne prevladavaju automatski nad vašim interesima - nećemo koristiti vaše lične podatke za aktivnosti u kojima posledice po vas prevladavaju nad našim interesima (osim ako nemamo vašu saglasnost ili se to od nas ne zateva ili dozvoljava zakonom). Imate pravo da podnesete prigovor koji se odnosi na vašu konkretnu situaciju u bilo kom trenutku do obrade ličnih podataka koji se odnose na vas, što se zasniva na legitimnim interesima. Više informacija o ovom pravu i kako da ga ostvarite možete naći u nastavku.

Ako zatražite da prestanemo da obrađujemo vaše podatke, a ti lični podaci nam nisu neophodni da ispunimo svoje ugovorne obaveze, uklonićemo vaše podatke iz naše baze podataka u roku od 30 dana od datuma tog zahteva.

Hubspot, marketinška platforma na koju smo pretplaćeni, ima ugrađenu funkciju prediktivnog vrednovanja potencijalnog klijenta koja se može koristiti za automatizovane odluke. Prediktivno vrednovanje potencijalnog klijenta dodeljuje se svakom profilu kontakta. Ovo se izračunava pomoću algoritma koji objedinjuje demografske podatke korisnika sa bihevioralnim podacima koji se odnose na angažovanost korisnika na našim raznim digitalnim platformama, tačnije: marketinškim e-porukama; veb-sajtovima i ciljnim stranicama; i društvenim mrežama. Prediktivno vrednovanje potencijalnog klijenta može se koristiti za identifikaciju i određivanje prioriteta kada su u pitanju mogućnosti za automatsko praćenje, bilo telefonom ili e-poštom.

Da bismo vam obezbedili bolju uslugu na našim veb-sajtovima, mi i naši dobavljači usluga koristimo kolačiće da bismo prikupili vaše lične podatke kada vršite pretraživanje. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i kako da ih odbijete ili isključite, pročitajte naša pravila o kolačićima.

Kompanija Gilbarco Veeder-Root bi želela da vas povremeno kontaktira u vezi sa našim novim sličnim proizvodima i promotivnim ponudama putem e-pošte, telefona i/ili obične pošte.

Možete otkazati pretplatu/odbiti saglasnost u svakom trenutku tako što ćete kliknuti na vezu "Otkaži pretplatu" u bilo kojoj našoj poruci ili tako što ćete nas kontaktirati putem detalja navedenih na kraju ove izjave o zaštiti ličnih podataka.

Kompanije iz naše grupe Vontier bi takođe želele da vas kontaktiraju s vremena na vreme o svojim proizvodima i promotivnim ponudama putem e-pošte, telefona, obične pošte. Grupa ima širok asortiman proizvoda i usluga koje mi ne nudimo, a mogli bi da vam budu interesantni, ili bi te druge kompanije mogle da ispune vaše zahteve kada mi nismo u mogućnosti to da uradimo.

Svaka organizacija ima vlastite uslove o privatnosti na osnovu kojih će tretirati vaše podatke. U njima se navodi kako možete da otkažete primanje marketinškog materijala od njih ako se predomislite u bilo kom trenutku (pored toga što možete da koristite opciju "Otkaži pretplatu" u bilo kojoj njihovoj poruci).

Kada je to moguće, trudimo se da obrađujemo vaše podatke samo unutar UK-ja i Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Ako mi ili naši dobavljači usluga prenosimo lične podatke izvan UK-ja ili EEP-a, uvek zahtevamo da odeđene zaštitne mere budu na snazi da bi se zaštitili podaci kada se obrađuju. Kontaktirajte nas koristeći detalje navedene na kraju ove izjave da biste dobili primerak tih zaštitnih mera koje su na snazi za takve prenose.

Osiguravamo bezbednost vaših ličnih podataka korišćenjem perimetarskih zaštitnih zidova i šifrovanja e-pošte. Redovno se obavljaju ispitivanja na probijanja i skeniranja ranjivosti i poduzimaju se mere protiv tih pojava. Posvećujemo dužnu pažnju zaštiti svih podataka koje dobijemo ili zadržimo.

Takođe preduzimamo korake da osiguramo da sve podružnice, agenti, filijale i dobavljači primenjuju adekvatne mere bezbednosti.

Po zakonu, imate izvesna prava kada su u pitanju vaši lični podaci. Dalje informacije i savete o vašim pravima možete dobiti od regulatornog tela za zaštitu podataka u vašoj zemlji.

Prava

Šta ovo znači?

1. Pravo da budete obavešteni

Imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo vaše podatke i o vašim pravima. Zbog toga vam pružamo ove informacije u ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka.

2. Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete pristup svojim podacima (ako ih mi obrađujemo), i određenim drugim informacijama (slično onim obezbeđenim u ovoj izjavi o zaštiti podataka).

Razlog tome je da biste imali uvid u to šta se dešava i mogli da proverite da koristimo vaše podatke u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.

3. Pravo na ispravku

Imate pravo da vaš podatak bude ispravljen ako je netačan ili nepotpun.

4. Pravo na brisanje

Ovo je takođe poznato i kao "pravo na zaborav" i, jednostavno rečeno, omogućava vam da zahtevate brisanje ili uklanjanje vaših podataka kada nema opravdanih razloga da nastavimo da ih koristimo. Ovo nije opšte pravo na brisanje; ima izuzetaka.

5. Pravo da se ograniči obrada

Imate pava da "blokirate" ili sprečite dalje korišćenje vaših podataka. Kada je obrada ograničena, i dalje možemo da čuvamo vaše podatke, ali ne možemo da ih dalje koristimo. Čuvamo spiskove ljudi koji su zahtevali da dalja upotreba njihovih podataka bude "blokirana" kako bismo osigurali da se ovo ograničenje poštuje u budućnosti.

6. Pravo na prenosivost podataka

Imate prava da dobijete i ponovo koristite svoje lične podatke u vlastite svrhe u različitim službama. Na primer, ako se odlučite za novog dobavljača, na ovaj način ste u mogućnosti da lako premeštate, kopirate ili prenosite svoje podatke između naših IT sistema i njihovih, bezbedno i sigurno, bez ikakvih posledica po upotrebljivost tih podataka.

7. Pravo prigovora na obradu

Imate pravo da podnesete prigovor na određene vrste obrade, uključujući obradu koja se zasniva na našim legitimnim interesima i obradu za direktni marketing (tj. ako više ne želite da budete kontaktirani zbog mogućih prilika).

8. Pravo da podnesete žalbu

Imate pravo da podnesete žalbu na način na koji tretiramo ili obrađujemo vaše lične podatke regulatornom telu za zaštitu podataka u vašoj državi.

9. Pravo da se povuče saglasnost

Ako ste dali saglasnost na bilo šta što činimo sa vašim ličnim podacima, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku (mada, ako to uradite, to ne znači da je nezakonito sve ono što smo sa vašim ličnim podacima činili do tog trenutka uz vašu saglasnost). Ovo obuhvata vaše pravo da povučete saglasnost koju ste nam dali da koristimo vaše lične podatke za marketinške svrhe.

Da biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava ili da biste postavili neko pitanje, obratite nam se koristeći kontakt detalje navedene na kraju ove izjave o zaštiti ličnih podataka.

Odgovorićemo što pre budemo mogli. Ovo obično bude u roku od jednog meseca od dana kada primimo vaš zahtev ali ako je za vaš zahtev potrebno više vremena, javićemo vam se i obavestiti o tome.

Uglavnom postupamo po zahtevu i besplatno obezbedimo podatke, ali može se desiti da zatražimo izvesnu naknadu da bismo pokrili svoje administrativne troškove pružanja podataka za:

 • neosnovane ili preterane/ponavljane zahteve, ili
 • dodatne primerke istih podataka.

S druge strane, zakon nam može omogućiti da odbijemo da postupamo po nekom zahtevu.

Ako imate pitanja o obradi vaših ličnih podataka, želeli biste da ostvarite bilo koje od svojih prava ili niste zadovoljni kako smo postupali s vašim podacima, obratite nam se na neki od sledećih načina: Gilbarco Veeder-Root Ltd, kompanije iz UK-ja sa sedištem u Crompton Close, Basildon, Essex, SS14 3BA, E-adresa: euenquiries@gilbarco.com, Telefon: +44 (0) 1268 533090.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom na neku žalbu ili smatrate da naša obrada vaših podataka nije u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, možete podneti žalbu regulatornom telu za zaštitu podataka u vašoj zemlji.