Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

U nastavku se nalaze uslovi korišćenja koji važe za vaše korišćenje i pristup ovom veb sajtu. Upotrebom ovih sajtova smatra se da prihvatate uslove sadržane u Uslovima korišćenja u nastavku.

Odricanje od odgovornosti

Sve informacije na ovom sajtu podležu promenama bez obaveštenja ili odgovornosti. Iako su učinjeni napori da se ovaj sajt učini korisnim i tačnim, usled potrebe da se pribavi značajna količina informacija od trećih strana i mogućnosti grešaka u čuvanju i prenošenju digitalnih informacija, Gilbarco Veeder-Root ne garantuje tačnosti ili potpunost informacija dobijenih na ovom sajtu. SVI MATERIJALI POSTAVLJENI NA OVOM SAJTU SU DATI "KAKO JESU" BEZ PREDSTAVLJANJA ILI GARANCIJE, JASNO ILI IMPLICITNO, BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE NE GARANTUJE DA ĆE FUNKCIJE SADRŽAJA NA OVOM SAJTU BITI NEPREKINUTE ILI BEZ GREŠKE, DA ĆE NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, ILI DA OVAJ SAJT ILI SERVER NE SADRŽE VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE NE GARANTUJE ILI PREDSTAVLJA KORIŠĆENJE MATERIJALA NA OVOM SAJTU U SMISLU NJIHOVE TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI NA DRUGI NAČIN.

Pristup i upotreba informacija

Gilbarco Veeder-Root Europe vam ovim putem garantuje ne-ekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, upotrebe i prikazivanja ovog sajta i materijala na sajtu. Prihvatate da ne prekidate ili pokušavate da prekinete rad sajta na bilo koji način. Dalje, saglasni ste da ne koristite sadržaj ovog sajta u svrhu komercijalne dobiti ili svake koristi koju biste ostvarili upotrebom ili daljom prodajom proizvoda koji se prodaju na ovom sajtu.

Intelektualna svojina

Ovaj sajt sadrži robne marke i servisne marke u vlasništvu Gilbarco Inc. i određenih trećih lica. Sve marke su vlasništvo njihovih dotičnih vlasnika. Sajt, uključujući sve informacije na njemu, zaštićen je Zakonom o autorskim pravima. Zadržana su sva prava intelektualne svojine sadržana na ovom sajtu uključujući autorska prava, robne marke, poslovne tajne i prava na patente, bilo da su zaštićeni federalnim ili državnim registracijama. Pristup ovom sajtu ne predstavlja pravo na upotrebu bilo kog prava intelektualne svojine Gilbarco Inc. ili njegovih trećih lica koja obezbeđuju sadržaj sajta. Prihvatate da svaki primerak sadržaja sajta mora da sadrži obaveštenje o autorskim pravima Gilbarco Inc i isključivo je za vašu privatnu svrhu. Nije dozvoljeno štampanje, kopiranje, reprodukovanje, distribucija, prenos, postavljanje ili preuzimanje, čuvanje, javno prikazivanje, menjanje, ili modifikovanje sadržaja koji se nalazi na ovom sajtu.

Linkovi sa hipertekstom

Radi pogodnosti za vas, ovaj sajt može biti povezan sa drugim sajtovima koji su u vlasništvu ili njima upravljaju ili ih održavaju druga pravna lica. Ukoliko koristite ove sajtove, napustićete ovaj sajt. Ukoliko posećujete povezan sajt, to činite na sopstveni rizik i vaša je odgovornost da preduzmete mere zaštite neophodne za odbranu od virusa ili drugih destruktivnih elemenata koji se mogu nalaziti na takvom povezanom sajtu. GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE ODRIČE SE ODGOVORNOSTI ZA LINKOVE: (I) SA DRUGOG VEB SAJTA DO GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE sajta; I (II) DO DRUGOG VEB SAJTA SA GILBARCO VEEDER-ROOT EUROPE SAJTA. Gilbarco Veeder-Root Europe nije odgovoran za sadržaj takvog povezanog sajta i ne daje nikakve izjave ili garancije u pogledu tačnosti ili celovitosti sadržaja takvog veb sajta.

Izmene i ograničenja pristupa

Gilbarco Veeder-Root Europe zadržava vlastito diskreciono pravo da menja, modifikuje, dodaje ili uklanja bilo koji deo ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku i povremeno. Sve izmene ovih Uslova korišćenja biće objavljeni na sajtu. Ukoliko nastavite da koristite sajt nakon ovakve objave, smatraće se da ste prihvatili takvu promenu, izmenu, dodatak ili brisanje.

Gilbarco Veeder-Root Europe zadržava pravo da menja, modifikuje, dodaje ili uklanja čitav ili deo svog sajta u bilo kom trenutku i povremeno. Gilbarco Veeder-Root Europe takođe može postaviti ograničenja, restrikcije ili prekid vašeg pristupa čitavom sajtu ili nekom njegovom delu bez obaveštenja ili odgovornosti.

Cookies (kolačići)

Evropski veb sajt Gilbarco Veeder-Root-a koristi kolačiće (u daljem tekstu cookies). Za više informacija o našoj upotrebi cookies pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

Copyright © 2020 Gilbarco Veeder-Root.